ADALET (11)

ADALET (11)

 

Allahım: mülkü, devleti, saltanatı dilediğine verir dilediğinden de dilediğin zaman alırsın.

Sen dilediğin kimseyi ve kimseleri dilediğin zaman ve dilediğin kadar aziz ve izzetli kılarsın.

Dilediğin kimseyi ve kimseleri de dilediğin zaman dilediğin kadar zelil kılarsın.

Bütün hayır senin yedi kudretindedir.

Sen her şeye kadirsin. Ali İmran süresi 26.ayet meali

Melik ve mülk a:daletli olduğu takdirde küfür ile devam eder. Lakin İslam idaresi olsada zulüm ile devam etmez. Hadisi şerif meali

Halife Ömer bin Abdülaziz zamanında büyük bir kıtlık olmuştu.

Bedevilerden bir heyet gelmiş bir adamıda sözcü tayin etmişilerdi.

O adam Söz alıp şöyle dedi: ya emirel-mü’minin kıtlık sebebiyle büyük bir ihtiyaç ve zaruret için sana geldik.

Açlıktan derilerimiz kurudu.

Umudumuz ve isteğimiz beytülmaldedir.

Beytülmal üç şeyden hali değildir.

1.ya allah Teâlâ’ya aittir.

2.ya ahalinindir.

3.yâda senindir.

Eğer allah Teâlâ’nın ise allah Teâlâ’nın ona ihtiyacı yoktur.

Eğer ahalinin ise malı onlara ver.

Eğer senin ise onu bize tasadduk et.

Zira allah Teâlâ tasadduk edenleri mükâfatlandırır.

Bu sözler karşısında Ömer bin Abdülaziz’in gözleri yaşla doldu.

Evet dediğin gibidir deyip onların ihtiyaçlarını karşıladı.

O heyet gidiyorken, Ömer bin Abdülaziz heyetin sözcüsüne; ”ey hararetli insan: allah Teâlâ’nın kullarının ihtiyaçlarını bana ulaştırdığın ve bana duyurduğun gibi benim ihtiyacımı da allah Teâlâ’ya ulaştır ”dedi.

O zat ellerini kaldırıp yüzünü semaya çevirdi:

”allahım Ömer bin Abdülaziz senin kullarına nasıl muamele ettiyse sende ona öyle muamele et ”dedi.

O zat, sözlerini bitirmişti ki bir bulut yükseldi.

Bolca yağmur yağdı.

Yağmurun içerisinden büyük bir dolu tanesi inip bir kiremitin üzerine düştü.

O dolu tanesi parçalandı.

İçinden bir kâğıt çıktı.

Kâğıdın üzerinde ”işte bu aziz olan allah Teâlâ tarafından, Ömer bin Abdülaziz kuluna cehennemden beraattır ”yazılı idi. Nasihatül-mülük imamı gazali

Allahım bütün idarecilere adaletli olmayı nasip et.

Hidayete tabi olanlara selam olsun.

Ergün telis