ADALET(6)

ADALET(6)

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik eden kimseler olunuz.

Bir topluma olan kin ve öfkeniz, sizi adaletsizliğe ve haksızlığa götürmesin.

Adaletli olunuz.

Çünkü adalet takvaya en yakın olandır.

Allahtan korkunuz.

Çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Maide 8.ayet meali

“Adaletle hareket ediniz.

Zira allah cc. Adaletli kimseleri sever. Hucurat süresi 9.ayet meali

“Allah cc. Zalimleri sevmez! Ali İmran süresi 57.ayet meali

“sultanın bir günlük adaleti allah Teâlâ yanında yetmiş sene nafile ibadetten daha sevimli ve daha faziletlidir” Hadisi şerif meali Taberani- mucemulevsat

“allah Teâlâ’nın en çok sevdiği ve allah Teâlâ’ya en yakın olan insan adil sultandır. Beyhaki-şuabul-iman

Allah Teâlâ’nın en çok buğuz ettiği ve allah Teâlâ’dan en uzak insanda zalim sultandır”

Hulefai raşidinin ikincisi Emirul-mü’minin hazreti Ömer radıyallahü anh efendimiz; medinei münevverede çarşıyı teftiş ettiği sırada, satılmak üzere olan semiz ve gösterişli bir deve dikkatini çeker ve devenin sahibini sorar;

Devenin sahibi oğlu Abdullah’tır.

Derhal oğlu Abdullah’ın çağrılmasını emr etti.

Deve seninmi?

Evet.

Çok semiz.

Güzel bakmışsın.

Evet.

Ancak diğer satılık develer bu kadar semiz değil.

Evet.

İyi yerlerde otlattım.

Ya Öylemi?

Evet. Ya emirel-mü’minin.

Hazreti Ömer radıyallahü anh;

Tabi ki deve Emirul-mü’minin oğlu Abdullah’ın devesi olunca,

Bu sebepten Deveye kimse ilişmeyince,

En iyi otlaklarda otlamasına kimse karışmayınca senin deven diğer develerden daha semiz ve gösterişli oldu.

Hazreti Abdullah; herkes alıyor satıyor bende alıp satıyorum.

Emirul-mü’minin hazreti Ömer radıyallahü anh; bu bir çeşit nüfuz ticaretidir.

Deveyi sat.

Koyduğun sermayeni al.

Artan parayı getir hazineye koy. Buyurdu.

Hazreti Abdullah da öyle yaptı.

“Irbad bin sâriye radıyallahü anh şöyle buyurdu;

Bir gün Resulüllah sallallahü aleyhi vesellem bize vaaz etti.

Öyleki gözlerimizden yaşlar aktı.

Kalplerimiz ürperdi.

Ya resülellah; sanki veda sohbeti gibi oldu.

Bize tavsiyede bulun dedik.

Resulüllah sallallahü aleyhi vesellem mealen; size takva sahibi olmanızı,

allah subhanehünün emirlerini iyi dinlemenizi

Ve itaat üzere olmanızı tavsiye ediyorum.

Dikkat ediniz ki; benden sonra hayatta kalanlar birçok ihtilaflar görecekler.

Öyle bir zamanda size benim ve benden sonra gelecek raşid halifelerimin yolunda olmanızı tavsiye ediyorum.

Benim ve raşid halifelerimin yoluna azı dişleriniz ile ısırırcasına sımsıkı yapışınız.

Benim ve raşid halifelerimin yolunda olmayan “bid’at”lerden şiddetle sakınınız.

Zira sünnetimde olmayan, dinde olmadığı halde uydurulan her şey bid’attır.

Her bid’at ise dalalettir.

Her dalalet de ateştedir. Buyurdu. Hadisi şerif meali Ebudavut-tirmizi

Allahım bizi ashabı-kiramın yolundan ayırma!

Yanlış yollara saptırma!

Bize zulüm ve haksızlık yaptırma!

Zalimlere meyil ettirme!

Bizi Zalimlerin hışmına uğratma!

 

Hidayete tabi olanlara selam olsun.

Ergün telis