ADALET (5)

ADALET (5)

 

Yeminü kasem olsun ki Resulüllah sallallahü aleyhi vesellemde ”Allah subhanehünün rahmetini ve rızasını ümid edip isteyenler ile allah sübhanehüyü çok zikr edenler için çok büyük ve çok güzel örnekler vardır”ahzap süresi 21.ayet meali

Mekkei mükerreme feth edilmiş Mekkeliler bölük bölük grup grup resulü Ekrem sallallahü aleyhi veselleme biat ediyorlardı.

Bu karışıklıktan istifade etmek isteyen, aşırmayı alışkanlık haline getirmiş tanınmış kabilelerden mahzumiye kabilesine mensup fatıma isminde bir kadın;  hırsızlık yapmış durum resulü Ekrem sallallahü aleyhi veselleme intikal ettirilmişti!

Mekke’nin feth edildiği bir an!

Resulüllah sallallahü aleyhi vesellem durumu tahkik ettikten sonra kadına cezasının verilmesine hüküm verdi:

Mekke’nin ileri gelenleri cezanın uygulanmasını istemiyorlar, Resulüllah sallallahü aleyhi vesellemi ceza vermekten vaz geçirmeye çalışıyorlardı!

Bu hususta Resulüllah sallallahü aleyhi veselleme nazı, ricası geçecek birisini arıyorlardı!

Ancak buna kimse cesaret edemiyordu!

Bunu Ancak Resulüllah sallallahü aleyhi vesellemin çok sevdiği Usame bin zeyd yapa bilir demeleri üzerine,

Usame bin zeyde gidip şefaatçi olmasını istediler.

Resulü Ekrem sallallahü aleyhi vesellem hazreti üsameye “sen allah Teâlâ’nın had cezalarından bir cezanın, Allah telanın kanunlarından bir kanunun tatbik edilmemesi için şefaatçi olmakmı istiyorsun? Deyip ayağa kalkarak; sizden öncekilerin helak olma sebebi şudur ki; onlardan itibarlı bir kimse hırsızlık yaptığı zaman onu af edip zayıf ve düşkün birisi hırsızlık yaptığı zaman ona ceza uyguluyorlardı.

Allaha cc. yeminükasem olsun ki “şayet Muhammedîn kızı Fatıma hırsızlık yapmış olsaydı onunda elini keserdim. Hadisi şerif meali müttefikan aleyh “Buhari”

Yoruma ne hacet?

Allahım bize hakkı hak olarak göster hakka tabi olmayı nasip et.

Batılı batıl olarak göster batıldan sakınmayı nasip et.

Allahım bize hayırlı işler yapmayı,

Her türlü kötülüğü bırakmayı,

Miskinleri sevmeyi,

Seni ve seni sevenleri sevmeyi,

Ve sana yaklaştıran amelleri sevmeyi nasip et.

 

Ergün telis