HADİSİ ŞERİFLER İLE NASİHAT (8)

HADİSİ ŞERİFLERLE NASİHAT(8)

 

*1.bir kadın kocasını kızdırıp yatağını terk ettiği zaman, melekler sabaha kadar ona lanet ederler.

Feyzulkadir.505

 

*2. Sizden biriniz idrarını yapacağı zaman sağ eliyle avret mahalline dokunmasın.

Helaya girdiği zaman, sağ eliyle temizlik yapmasın.

Bir şey içeceği zaman, kabın içine üflemesin.

Feyzulkadir.506

 

*3.kul tövbe ettiği zaman, Allah sübhanehü onun günahlarını hafaza meleklerine,

Aleyhinde şahitlik yapacak uzuvlarına,

Günahı işlediği araziye unutturur.

Günahına şahitlik yapacak kimse olmaksızın allah sübhanehüye kavuşur.

Feyzulkadir.513

 

 

*4.siz bir malı veresiye alıp zararına tekrar satın aldığınız kişiye satmaya başladığınız zaman,

Öküzlerin kuyruklarına takılıp kendi işinizle meşgul olmaya başladığınız zaman,

Ekip biçmeye, ziraata razı olduğunuz zaman,

İlai kelimetillah uğrunda cihad etmeyi terk ettiğiniz zaman,

Allah sübhanehü size bir zillet, zayıflık ve gevşeklik verir.

Dininizin emirlerine yönelinceye kadar o zillet, zayıflık ve gevşekliği sizden gidermez.

Feyzulkadir.516

 

*5.cenazeye katıldığınız zaman, cenaze yere konmadan oturmayınız.

Feyzulkadir.515

 

*6.sizden biriniz esnediği zaman, eliyle ağzını kapatsın.

Sesini yükseltmesin.

Çünkü şeytan ona güler.

Feyzulkadir.518

 

*7.bir adam bir kadınla, dini ve güzelliği için evlenirse fakirlik ve ihtiyaçlarının arasına sed çekmiş olur.

Feyzulkadir.522

 

*8.bir toplum dünyayı elde etmek için ahiret işleriyle zinetlenip süslenirlerse “dini işleri dünyevi işlere alet ederlerse ”onların yeri cehennemdir.

Feyzulkadir.523

 

*9.iki Müslüman musafaha ettikleri zaman, elleri ayrılmadan her ikiside af olunurlar.

Feyzulkadir.526

 

*10.kadının kocasından başkaları için güzel koku sürünmesi, onu ateşe götürür ve ayıptır.

Feyzulkadir.528

 

 

*11.kulun fücur ve günahları kemale erip tamam olduğu zaman, gözlerine sahip olur istediği zaman ağlar.

Feyzulkadir.530

 

Mütercim

Ergün telis