HADİSİ ŞERİFLER İLE NASİHAT(3)

HADİSİ ŞERİFLER İLE NASİHAT(3)

 

*1.allah sübhanehü bir topluluğa hayır murad ettiği zaman, salih ameller yapmaları için onların ömürlerini uzatır.

Onların kalplerine şükür etmelerini ilham eder.

Feyzulkadir.390

 

*2.allah sübhanehü bir millete hayır murad ettiği zaman, idarecilerini merhametli ve yumuşak huylu insanlardan,

Hâkimlerini ilmiyle amil olan âlimlerden,

Zenginlerini cömert olan kimselerden ihsan eder.

Allah sübhanehü bir millete şer ve kötülük murad ettiği zaman, idarecilerini sefih ve akılsızlardan,

Hâkimlerini cahillerden,

Zenginlerini cimrilerden yapar.

Feyzulkadir.391

 

*3.allah sübhanehü bir millete ziyade hayır murad ettiği zaman, onlara sahavet, cömertlik ve iffet ihsan eder.

Allah sübhanehü bir milletin elindeki nimetleri almayı murad ettiği zaman, onlara emanetlere ihanet ve hıyanetin kapısını açar.

Feyzulkadir.392

 

*4.allah sübhanehü bir haneye hayır murad ettiği zaman, birbirlerine şefkat, merhamet, nezaket ve yumuşak olmalarını nasip eder.

Feyzulkadir.393

 

*5.allah sübhanehü bir kuluna hayır murad ettiği zaman, maişet ve yaşantısına rıfk, yumuşaklık, kolaylık ihsan eder.

Feyzulkadir.394

 

*6.allah sübhanehü bir adama hayır murad ettiği zaman, onun kalbine ashabımın sevgisini koyar.

Feyzulkadir.395

 

*7.allah sübhanehü bir emire, valiye, idareciye, devlet başkanına hayır murad ettiği zaman, ona unuttuğu zaman hatırlatan, yanlış yaptığında uyaran sadık, doğru, salih, düzgün, içi dışı bir samimi vezirler ihsan eder.

Allah sübhanehü bunun aksini murad ettiği zaman, onlara, yanlış yaptığında idarecisini uyarmayan, doğruları hatırlatmayan kötü vezirler nasip eder.

Feyzulkadir.396

 

*8.allah sübhanehü bir kuluna zillet ve hakaret murad ettiği zaman kul malını bina yapmakta harcar.

Feyzulkadir.398

 

*9.allah sübhanehü bir topluma kötülük murad ettiği zaman,

Onların işlerini, idarecilerini, yetkililerini şehvetlerine, zevkusefalarına uymuş olan insanlardan nasip eder.

Feyzulkadir.399

 

*10.allah sübhanehü bir topluma azap ve bela murad ettiği zaman azap, bela ve musibet onların iyilerine ve kötülülerine kim varsa herkese isabet eder. Sonra herkes yaptığı amel ile diriltilir.

Feyzulkadir.400

 

*11.allah sübhanehü bir topluma bir bela ve musibet murad ettiği zaman, mescidlerde ibadet eden kullarına rahmetle bakar.

Onların yüzüsuyu hürmetine beladan sarfı nazar eder.

Feyzulkadir.401

 

Allah sübhanehü bildiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin.

Hidayete tabi olanlara selam olsun.