İSLAMİ AHLAK

MÜSLÜMAN NASIL YAŞAMALI?

 

*Ya Ukbe bin amir

*Sana gelmeyene sen git.

*Sana vermeyene sen ver.

*Sana haksızlık yapanı sen af et.

 

*Ukbe bin cehmi radıyallahü anhü hazretleri Resulüllah sallallahü aleyhi veselleme uğramıştım bana bunları tavsiye buyurdu.

 

*Bir müddet sonra uğradığımda ya Ukbe bin amir!

*Diline sahip ol!

*Hatalarına ağla!

*Evinde otur!

Buyurdu.

 

*Bir müddet sonra uğradığım dada ya Ukbe bin amir!

Sana birkaç tane süre öğreteceğim ki;

Onların bir misli ne tevratta ne incilde nede kur’anı kerimde yoktur.

Her gece geldikçe onları o gece muhakkak oku.

*Kulhuvallahu ehad

*Kul euzu birabbil felak

*Kul Euzu birabbinnas

 

Ukbe bin amir radıyallahü anhü hazretleri üzerime gelen her gecede bu süreleri okudum.

Bundan sonrada kesinlikle okumayı bırakmayacağım.

Çünkü bunları bana Resulüllah sallallahü aleyi vesellem emr etti. Buyurdu.

Müsnedi ahmed

Tirmizi

 

Bu nasihat ve tavsiyeler Ukbe bin amir hazretlerinin şahsında bütün Müslümanlaradır.

Hidayete tabi olanlara selam olsun.

Mütercim

Ergün telis