HİKMETLİ SÖZLER 6

     LOKMAN ALEYHİSSELAMDAN

            HİKMETLİ SÖZLER

 

Bin sene yaşadığı rivayet edilen lokman aleyhisselamın peygamber olduğu veya olmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak kendisine “hikmet ”verildiği kesindir. Zira allah Teâlâ kur’anı azimüşşanda “lokman ”ismiyle onun hakkında bir süre indirmiş o sürede şöyle buyurmuştur:

Yemin olsun ki biz azimüşşan, allaha şükür et diye ona hikmet verdik.

Kim şükür ederse ancak kendisi için şükür eder.

Kimde nankörlük ederse, kesin olarak bilmelidir ki allah ganidir.

Hiç bir kimseye muhtaç değildir. Allah Övülmeye layıktır. Sürei lokman ayet 12

Lokman aleyhisselam şöyle buyurdu:

Dört bin peygambere hizmet ettim.

Dört bin peygamberin sözlerinden şu sekiz sözü seçtim.

1.namazda isen kalbine sahip ol.

2.sofrada isen boğazına sahip ol.

3.başkasının evinde isen gözlerine sahip ol.

4.insanların arasında isen diline sahip ol.

*iki şeyi unut hiç hatırlama!

5.insanların sana yaptığı kötülük,

6.senin insanlara yaptığın iyilik.

*iki şeyide hiç unutma!

7.allah c.c yü ve insanlara yaptığın kötülükleri,

8.ölümü ve insanların sana yaptıkları iyilikleri. R.beyan

*Evladım: sözün tatlı yüzünde güleç olsun.

*Sen uykuda iken seher vakti öten horozdan aciz olma!

*arkadaş olmak istediğin kimseyi kızdırıp bir dene!

Öfkeli halinde sana insaflı davranırsa arkadaş ol. Yoksa ondan uzak dur.

*allah Teâlâ’ya itaat etmeyi kar sayarsan, sermayesiz kazanç elde edersin.

*şer ve kötülükten uzak dur. Zira şer, şerli insanlar için yaratılmıştır.

*”allahım beni af et” Sözünü alışkanlık haline getir. Çünkü duaların red edilmediği saatler vardır.

*ancak takva sahiplerine yemek yedir. İşlerini de âlimlere danış.

*hayırlı insanlara hizmetkâr ol. Kötü insanlarla dost olma!

*çok yiyip çok uyuma! Bunları yapan ahirette müflis olur.

*su içtiğin kuyuya taş atma!

*Tencerendeki bir serçe, başkasının kazanındaki bir öküzden hayırlıdır.

*Ahiretin için dinin, dünyan içinde maişetin varsa keder etme!

*düzgün olduklarında kalp ile dilden daha tatlı bir şey yoktur.

*bozulduklarında da kalp ile dilden daha kötü bir şey yoktur.

*Dünyaperest olup kalbini hep dünya ile meşgul etme! Çünkü sen dünyada kalmak için yaratılmadın.

*sebepsiz yere gülme!

Seni ilgilendirmeyen bir şeyide sorma!

*merhamet eden merhamet olunur.

*diline sahip olan selamet bulur.

*hayırlı söz söyleyen hayra nail olur.

*diline sahip çıkmayan pişman olur.

*yağmur suyu bitkilere hayat verdiği gibi, âlimlerin sözleride kalplere hayat verir.

*insanlardan bir şey istemenin ne demek olduğunu bilse idiler, hiç kimse kimseden bir şey istemezdi.

*bir günlük yiyeceği olan kimse dilenirse, ahirette yüzünde et olmadan diriltilir.

*insanın cevheri akıldır.

*aklın cevheri sabırdır.

*sıhhat ve sağlık gibi bir mal, huzur gibi bir nimet yoktur.

*gözümü yumdum,

-Dilimi tuttum,

-İffetime sahip oldum,

-Namusumu korudum,

-Doğruları söyledim,

-Sözümde durdum,

-Müsafir ikram ettim,

-Komşu hukukuna riayet ettim,

-Boş işleri bıraktım,

Lokman hekim oldum.

Bunları eksik yapan benden aşağıda kalır.

Bunları Tam yapan benim gibi olur.

*Dünyada zelil olup ahirette şerefli olmak, dünyada şerefli olup ahirette zelil ve rezil olmaktan çok daha hayırlıdır.

*yavrucuğum: allaha şirk koşma! Çünkü şirk çok büyük bir zulümdür.

*yavrucuğum: bana, ana ve babana şükret.

*yavrucuğum! Yaptığın kötülük hardal tanesi ağırlığında olsada bir kaya içinde veya göklerde yahut yerin dibinde gizlense! Allah onu yine getirir. Meydana çıkarır. Çünkü allah latiftir. Her şeyden haberdardır.

*yavrucuğum! Namazı dos doğru kıl.

-İyiliği emr et.

-Kötülüğü yasakla.

-Başına gelen belaya sabret. Çünkü bunlar kesin olarak farz kılınan işlerdendir.

-Hem insanlardan yüz çevirme.

-Yeryüzünde çalımla yürüme.

Çünkü allah her kendini beğenmişi ve övünen kimseyi sevmez.

*yürüyüşünde tabii ol.

Sesini alçalt.

Çünkü seslerin en çirkini ebetteki eşeklerin sesidir. Lokman süresi 13 ila 19.ayetler.

Yavrucuğum: her şeyin bir alameti vardır dinin alameti üçtür.

1.ilim

2.hilim

3.iffet ve hayâ.

*allah Teâlâ’ya itaat eden kimseyi asla küçümseme!

*bilmediğin bir şeyi konuşma!

*gücünün yetmeyeceği işe kalkışma!

*akrabalarınla alakanı kesme!

*gıybet etme!

*kimseyi kıskanma!

*hiçbir kimseyle alay etme!

*hiç kimseye lakap takma!

*sana kötülük yapanı af et.

*sana iyilik yapana teşekkür et.

*sıkıntıya düşersen sabret.

*herhalde Allahtan kork.

*hiçbir işinde allaha isyan etme.

*allaha itaat edenin işlerine allah kâfi gelir. Onu insanların şerrinden korur.

*bugünün dünden yarınında bu günden hayırlı olsun. Zira iki günü eşit olan aldanmıştır.

*bütün acıları tattım fakirlikten daha acısını görmedim.

*söz gümüş ise susmak altındır.

*bir canı kurtarmak bütün insanları kurtarmak gibi faziletlidir. Lakin bir insanı dalalet ve sapıklıktan kurtarmak daha faziletidir.

*soru sormak ilmin yarısıdır.

-insanların kalplerini kazanmak aklın yarısıdır.

-iktisatlı davranmak geçimin yarısıdır.

*her amelin bir delili vardır.

-aklın delili tefekkürdür.

-tefekkürün delili ise susmaktır.

*ya âlim ol ilim öğret.

-ya talebe ol ilim öğren.

-ya dinleyen ol.

-yâda seven ol.

Beşincisinden olma! Yoksa helak olursun.

*bilmediklerini öğren.

-bildiklerini öğret.

*yalancı olanın arkadaşı az olur.

*mide tok olunca tefekkür biter.

*en ağır şey borçtur.

*En acı şey insanlara muhtaç olmaktır.

*en büyük musibet düşmanların şamatasıdır.

Daha ağırı ise düşmanlara muhtaç olmaktır.

*gemini sağlamlaştır çünkü deniz çok derindir.

-yükünü hafiflet çünkü yokuş çok çetindir.

-azığını çokça al çünkü yolculuk çok uzundur.

-amellerini ihlaslı yap çünkü allah gözetleyicidir.

*dört şey kalıcı olmaz.

1.zalim idareci

2.haram mal

3.mecazi aşk

4.zaman

*ahlakı çirkin olanın rızkı ve geçimi dar olur.

*düşmanından uzak dur. Dostundan sakın.

*bin dost az bir düşman çoktur.

*tövbe etmeyi erteleme zira ölüm ansızın gelir.

*dünyada kalacağın kadar dünya ile meşgul ol.

-muhtaç olduğun kadar allaha ibadet et.

-kalacağın kadar ahiret için çalış.

-ateşe dayana bileceğin kadar günah işle.

-günah işleyeceğin vakit Allahın ve meleklerin görmeyeceği bir yere git.

*dünyayı verip ahireti satın al kazan. Ahiretini verip dünyayı satın alırsan zarar edersin.

*cimrilik, insanlara ihtiyaçları bildirmek, kötü ahlaklı olmak, sefihlerin ve düşük kimselerin alametidir.

*insanların sıkıntılarına katlanan onların efendisi olur.

*iyi insan, muhtaç olduğunda uzak duran, kendisine ihtiyaç duyulduğunda yakın olan kimsedir.

*sözünü dinlemeyenlere konuşmak, mezardakilere nasihat etmek gibidir.

*az ve öz konuş.

*konuştuğum için pişman oldum fakat sustuğum için pişman olmadım.

*istişare ederek başkalarının aklından istifade et.

*tuvalette çok oturmak basur hastalığına sebep olur.

*zikir meclisine denk gelirsen sende otur. Âlim isen ilmin fayda verir. Cahil isen öğretirler. Rahmet inerse sanada isabet eder.

*şer şerri söndürmez. Ateşi suyun söndürdüğü gibi kötülüğü iyilik giderir.

*bir topluluğa girdiğinde selam ver konuştuklarına bak allahı zikr ediyorlarsa sende katıl. Değilse ayrıl.

*borçlanmak gündüzleri meşguliyet geceleride mahzuniyettir.

*fakirlik mürüvvetin gitmesine,  akılda zayıflığa insanlar arasında hafife alınmaya sebeptir. Çalışıp helalinden kazanmaya gayret ediniz.

*hiçbir işi küçük görmeyin. Zira yarın büyür.

*yalandan sakınmazsan, dinin bozulur. Mürüvvetin azalır. Sözün dinlenmez olur.

*edebi nerden öğrendin?

Cevap:

 Edepsizden.

Yüzün ne çirkin dediler?

Cevap

Sen nakşımı?

yoksa nakkaşımı ayıplıyorsun?

Kendisine dikkatle bakan adama!

Sen dudaklarımı kalın görüyorsan bunlardan ince sözler çıkar.

Yüzümü siyah görüyorsan kalbim beyazdır dedi.

*şiddet anında vakarlı ol.

Zor zamanlarda sabırlı ol.

Bol anlarda şükür üzere ol.

Namazlarında huşulu ol.

Sadaka vermekte acele et.

*bazı sözler taştan sert, kılıçtan keskin, zehirden acı, közden hararetli olur.

Bazı kalpler tarla gibidir kalplere hakikatleri ek. Hepsi bitmese de bazısı biter.

*güzel ahlak sana zulüm yapanı af etmen, kötülükleride iyilik yaparak savmandır.

*şecaat harpte,

Cömertlik ihtiyaç anında,

Ahlak öfke anında bilinir.

*koyun ile kurt arasında dostluk olmayacağı gibi iyi ile facir arasındada dostluk olmaz.