HULASATUTTASAVVUF TERCÜMESİ

 

    

                                        HULASATUTTASAVVUF

                                                  TERCEMESİ

 

Takriben iki ay önce Bir vesileyle sakaryaya gittiğimde, kırk yıllık bir dostumunda ziyaretinde bulunmuştum.

 Bir grup arkadaş ile çok muhterem bir müderristen okuyup istifade ettiklerini söyleyip, okumam için medinei münevverede yaşamış “MUHAMMED FEVZİ BATUMİ” kuddise sırrıhuya ait, hicri 1370 tarihinde yazıldığı anlaşılan aslının fotokopisi olan “hulasatuttasavvuf “isimli bu risaleyi elime verdi.

İsminden de anlaşılacağı gibi bu risale tasavvufun özetini ve hulasasını anlatmaktadır.