HİKMETLİ SÖZLER 5

HİKMETLİ SÖZLER -5-

*Zalimin riştei ikbalini bir ah keser

Mânii rızık olanın rızkını allah keser. Laedri

“riştei ikbal: şans nasip ve talih”

*Kalbi Mü’min arşı rahmandır

Onu yıkmak ziyade tuğyandır. Laedri

*Bahri umman isende katreinaciz göster kendini

Âlemde bir mum yak ki sönmesin. Yahya

*Eşiğinde geceler bağrımıza taş koruz

Yüzümüz yok isede hizmete baş koruz. Laedri

*insanların en alçağı din kisvesi altında menfaat sağlayandır. Abdullah bin el mübarek

*allah sübhanehü âdem aleyhisselama bin sanat öğretti ve şöyle buyurdu:

Evlat ve zürriyetine söyle dünyalarını bu sanatlar ile elde etsinler.

Dünyalarını din ile dini alet ederek kazanmasınlar. Çünkü din sadece benim içindir.

Dünyasını dini alet ederek kazananlara yazıklar olsun. H.ş.meali ramuz elehadis

*insanların üzerine bir zaman gelecek genelde Kur’an okuyacaklar ibadetlerde içtihat yapacaklar.

Bid’atler ile meşgul olacaklar.

Bilmeden şirk koşacaklar.

Sözleriyle para kazanacaklar.

 Onların rızıkları ilim olacak dünyalarını dini alet ederek kazanacaklar.

Onlar kör deccalın tabileridir. H.ş.meali ramuz el ahadis.

*insanların üzerine bir zaman gelecek âlimleri fitne çıkaracaklar.

Hâkimleri fitne çıkaracaklar.

Camiler ve mescitler çok olacak.

Okuyanlar çoğalacak. Hatta öyleki her adam ben âlimim diyecek. H.ş.meali ramuz

*her kim bir insandan korktuğu için veya bir menfaat elde etmek için hizmet ederse amel bakımından şirk koşmuş olur. İsmail hakkı bursevi

*bir adam resulüekrem efendimize gelerek ya resülellah ben sadaka verip infakta bulunuyorum sonrada bununla Allahın rızasını umuyor insanlarında hakkımda iyi ve hayırlı şeyler söylemelerini seviyorum dedi.

Şu ayeti kerime nazil oldu.

“herkim rabbine kavuşmayı ümid ederse salih amel işlesin rabbine ibadetinde hiçbir kimseyi ortak etmesin ”sürei kehif 110

*Nebi aleyhisselam hadisi şerifinde:

 “ümmetim üzerinde en çok endişelendiğim şey allaha şirk koşmalarıdır.

Ancak ben güneşe, aya, taşa, ağaca, puta ibadet edecekler demiyorum.

Lakin Allahın rızasından başka şeyler için amel edecekler buyurdu. R.beyan

“kim gösteriş için namaz kılarsa şirk koşmuş olur.

Kim gösteriş için oruç tutarsa şirk koşmuş olur ”h.ş.meali r.beyan

*ümmetim üzerinde en çok endişe ettiğim şey küçük şirktir.

Ashabı kiram küçük şirk nedir? Ya resülellah dediler

Nebi aleyhisselam ibadetlerde gösteriş yapmaktır” buyurdu. H.ş.meali

*nebi aleyhisselam şöyle buyurdu:

Yemin oluşunki allah Teâlâ’nın merhamet ettikleri hariç hiç kimse komşu hakkını ödeyemez.

Komşu hakkını ödeyenlerde çok azdır.

Komşu hakkı nedir siz Biliyormusunuz?

1.Komşu fakir düşerse onu zengin etmek,

2.borç isterse borç vermek,

3.ona bir hayır isabet ederse tebrik etmek,

4.ona bir kötülük isabet ederse taziye vermek,

5.o hastalanırsa ziyaret etmek,

6.vefat ederse cenazesine katılmak,

Üç hakkı olan komşu vardır.

1.komşuluk hakkı,

2.akrabalık hakkı,

3.müslüman kardeş olma hakkı,

İki hakkı olan komşu vardır.

1.komşu hakkı,

2.islam hakkı

Bir hakkı olan komşu vardır.

Müslüman olmayan komşu. H.ş meali r.beyan

*HADİSİ KUDSİ

“Ben azimüşşan bütün meliklerin meliki olan allahım.

Bütün meliklerin ve sultanların kalpleri benim elimdedir.

Eğer kullarım bana itaat ederlerse o melikleri onlara merhametli kılarım.

Eğer kullarım bana isyan ederlerse o melikleri onlara bela ederim.

Öyle ise: meliklere ve sultanlara sövmekle meşgul olmak yerine bana tövbe ediniz ki onları size merhametli kılayım. Tefcir

*Bu sebeptendir ki nebi aleyhisselam şöyle dua ediyordu.

“allahım günahlarımızdan dolayı, senden korkmayan merhametsizleri bize musallat etme ”h.ş.meali

Nebi aleyhisselam şöyle buyurdu:

Allah sübhanehü: Enbiya aleyhimüsselam gibi ibadet eden onsekizbin abid insanın bulunduğu bir beldeyi helak etti.

Ashabı kiram nasıl olur ya resülellah dediler.

Nebi aleyhisselam:

-onlar allah için kızmazlardı.

-Marufu emir etmezlerdi.

-Münkirden nehiy etmezlerdi buyurdu. R.beyan2.73

*Hazreti ali efendimize allah Teâlâ’nın kullarından Razi veya kızgın olduğunun alameti nedir? Diye sordular.

Başımızda bizim hayırlılarımız bulunursa allah Teâlâ’nın razı olduğunun alametidir.

Başımızda kötü insanlar bulunursa Razi olmadığının alametidir buyurdu. Tefcir

*zulmüyle meşhur haccaca sordular.

Sen sahabeye yetiştin. Niçin Ömer gibi adaletli değilsin?

Cevap: siz Ömer zamanındaki ebüzerler gibi takva olun.

Bende size Ömer gibi adaletli olayım. Tefcir

*sizin amirleriniz en hayırlılarınız olursa,

Zenginleriniz cömert olursa,

İşlerinizde istişare ile yürütürseniz,

Yerin üstü sizin için yerin altından hayırlıdır.

Ancak amirleriniz şerli ve hayırsız insanlardan olursa,

Zenginlerinizde cimri olursa,

İşlerinizi de meşveretsiz yürütürseniz,

Sizin için yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır. H.ş.meali

*İMANSIZ GİTMEYE SEBEP OLAN ÜÇ ŞEY

1.islam nimetine şükür etmemek

2.imansız gitmekten korkmamak

3.müslümanlara zulüm etmek. Tefsiri rahman

*nebi aleyhisselamın duası:

“Allahım ümmetimin bir işine yetkili kılınıp işleri zorlaştırana sen meşakkat ver.

Allahım ümmetimin bir işine yetkili kılınıp işleri kolaylaştırana sen merhamet et. “Müslim

*sizden biriniz ashabım hakkında bana bir şey iletmesin.

Zira ben karşınıza gönlüm hoş olarak çıkmayı seviyorum. H.ş.meali

*”Müslümanların işlerine memur edilen kimseye allah hayır murad ederse ona sadık vezir ve yardımcılar nasip eder.

O unutursa sadık veziri ona hatırlatır.

İyi şeylerde ona yardımcı olur.

Müslümanların işlerine memur edilen kimseye allah hayır murad etmediyse ona kötü yardımcılar nasip eder.

Unutursa hatırlatmaz. İyi işlerde ona yardım etmez.

*Ümmetimden Müslümanların işlerine görevlendirilen kimse kendisini ve ailesini koruduğu gibi Müslümanları korumazsa cennetin kokusunu dahi alamaz.

Müslümanların lideri Müslümanları aldatıp kandırırsa allah Teâlâ ona cenneti haram kılar.

hal bu ise cennetin kokusu yetmiş senelik yoldan bulunur. H.ş.meali

İDARECİLERE YAKIN DURANLARIN DİKKAT ETMESİ LAZIM OLAN ÖNEMLİ BEŞ MADDE

*hazreti abbasın, oğlu Abdullah’a tavsiyesi

Hazreti ömeri kast ederek bu adamın seni yaşlılardan önde tuttuğunu seninle istişare ettiğini görüyorum.

Sana söyleyeceğim beş şeye dikkat et.

1.asla onun sırlarını ifşa etme

2.asla onun yanında kimseyi kötüleme

3.asla ona yalan söyleme

4.asla ona isyan etme

5.asla ona ihanet ve hıyanet etme

*AMİR VE İDARECİLERİN DİKKAT ETMELERİ İCAB EDEN TARZ

“Eğer amir ve idareciler sert olur insanların ayıp ve kusurlarını araştırıp tespit etmeye çalışırlarsa herkesi korku ve zillet sarar.

Kendilerini kurtarmak için yalan ve hilelere başlarlar. Bu kınanmış haller onlar için normal bir huy halini alır.

Basiretleri körleşip karakterleri bozulur. İbni Haldun

KISKANÇ

*haset ve kıskançlık: dini ve dünyevi yönden bir insandaki nimetin yok olmasını istemek ve onun için söz ile ve herhangi bir eylem ile çaba sarf etmek demektir. Kötü bir huydur.

Gıpta ise o nimetin kendisinde de olmasını istemektir kötü değildir.

*kıskançlıktan sakının zira kıskançlık ateşin kuru odunları yakıp yok ettiği gibi sevapları yer bitirir. H.ş.meali

*kıskançlık kalp hastalığı olup hayırlı işler yapmaya, namazlarda huzur bulmaya, ibadetlerin tadını almaya manidir. Tefcir

*Kıskançlıktan daha zararlı bir şey yoktur. Zararı kıskandığı kimseye dokunmadan

Kıskanç kişi beş belayla müptela olur.

1.eksilmeyen üzüntü

2.mükâfatı olmayan musibet

3.övülmeyen huy

4.tövbe kapısı kapanır

5.allah Teâlâ’nın gazabına müptela olur. ebulleys essemerkandi

*birbirinizi kıskanmayın

Birbirinize buğuz etmeyin

Birbirinize sırtınızı dönmeyin

Birbirinizle irtibatınızı kesmeyin

Hepiniz kardeş olarak allaha kul olunuz.

Bir Müslümanın Müslüman kardeşine birbirlerine küs durarak üç günden fazla dargın durması helal olmaz.

Onlardan en hayırlısı önce selam verendir. H.ş.meali

*allah sübhanehüye karşı işlenen ilk üç günah

1.hırs

2.kibir

3.hased

Kibir iblisten

Haset kabilden

Hırs âdem aleyhisselamdan

*sizden önceki ümmetlerin buğuz ve haset hastalıkları

Sizede sirayet etti. Bu iki hastalık tıraş eder lakin ben saçı tıraş eder demiyorum dini tıraş eder diyorum. H.ş.meali

*kıskançlık

Cimrilik

Kin

Kibir

Hırs kalbin manevi hastalıklarıdır.

*hazreti Enes anlatıyor: bir gün huzuru resulüllahta otururken resulüekrem efendimiz şimdi şu yoldan cennetlik bir adam gelecek buyurdu.

O esnada Ensar’dan bir adam çıkageldi.

Sakalı aptes aldığı için ıslanmış nalinlerini sol eliyle tutuyordu.

Selam verip oturdu.

İkinci gün nebi aleyhisselam ayni şeyi söyledi. Ensar’dan olan o zat ayni hal üzere geldi.

Üçüncü gün nebi aleyhisselam ayni şeyi söyledi. Ensar’dan olan o zat ayni şekilde geldi.

Sohbet bitip herkes dağılırken Abdullah bin as onun peşine takılıp bir mazeret beyan ederek kendisini üç gün müsafir etmesini istedi oda kabul etti.

Hazreti Abdullah onun cennetle müjdelenmesinin sebebini öğrenmek istiyordu.

Hangi ibadetleri yaptığını görmek ve yapmak istiyordu.

Abdullah bin as:

Üçgün onun yaşantısını takip ettim geceleri uyanıp bir tarafa dönerken allahı zikir etmesinden başka sabahlara kadar ibadet ettiğini görmedim.

Ancak üçgün zarfında onun ağzından hayırdan başka bir sözde işitmedim.

Üçgün dolunca kendisine bir mazeretimin olmadığı halde sadece Resulüllahın senin için cennetlik demesinin sebebini hangi ibadetler ile bu dereceye nail olduğunu öğrenmek istemiştim.

Görüyorum ki gece sabahlara kadar namaz kılmak zikir yapmak gibi fazla bir ibadetinde yok.

Sen resulü ekremin bu müjdesine hangi amelin sebebiyle nail oldun diye sordu.

Ensar’dan olan o zat gördüğün gibi benim fazla bir ibadetim yok.

 Ancak hiçbir kimse hakkında kalbimde gıllügiş, haset, kin, buğuz, adavet beslemem dedi.

Hazreti Abdullah seni Resulüllahın müjdesine nail kılan

Bu güzel halindir. Biz bunu yapamıyoruz dedi.

*allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“muhacir ve Ensar’dan sonra gelen mü’minler, rabbimiz bizi ve imanda bizden önce geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla, iman etmiş olan Mü’min kardeşlerimize karşı kalplerimizde bir kin, öfke, buğuz, adavet ve haset bırakma.

Rabbimiz muhakkak sen çok şefkatli çok merhametlisin derler.” ayeti kerime meali haşir süresi 10

“şüphesiz iyiler cennette refah ve mutluluk içindedirler.

Koltuklar üzerinde kendilerine verilen nimetlere bakarlar.

Yüzlerinde refah ve mutluluğun parıltısını görür tanırsın.

Onlara mühürlü saf, halis içecekler sunulur.

Onun sonu misktendir.

İmrenenler ve yarışanlar bu uğurda yarışsınlar.

O içeceğin katığı “tesnim”dendir.

O bir çeşmeki ondan allaha yakın olan kullar içerler.

Ayeti kerime meali mutaffifin süresi 20-28

*kıskançlık ancak iki şeyde caizdir.

Allah sübhanehü bir kuluna kur’anı azümüşşanın ilmini ve kıraatini vermiş oda gece gündüz okuyor.

Bir adamda onu işitip keşke bende bunun sahip olduğu ilme ve tilavete sahip olsam, bende onun gibi amel etsem diyor.

Allah Teâlâ bir adamada zenginlik vermiş oda allah yolunda harcıyor.

Bir adamda ona imrenip keşke bende onun gibi olsam allah yolunda harcasam onun gibi amel etsem diyor. H.ş. meali

Bu iki hususta gıpta etmek caizdir.

Bunların dışında haset ve kıskançlık kişinin amellerini yok edecek kadar tehlikelidir.

Allah Teâlâ falak süresinde hasetçinin şerrinden allaha sığınmamızı emir buyuruyor.

*nebi aleyhisselam: allah Teâlâ’nın kullarına verdiği nimetlerin düşmanları vardır. Buyurdu.

Ashabı kiram onlar kimlerdir dediler?

Nebi aleyhisselam onlar, insanları kıskananlardır “buyurdu. H.ş.meali

*üç kişinin duası kabul edilmez

1.haram yiyen

2.çok gıybet eden

3.mü’minlere karşı kin, öfke, buğuz, adavet ve kıskançlık besleyen. H.ş.meali

*kıskanç olmazsan anlayışlı olursun.

Dünyaya hırslı olmazsan hafız olursun.

Kalp kırmaz gönül yıkmazsan insanların dilinden kurtulursun.

Diline sahip olursan vera’ ve takva olursun. İmamı sevri tarikatı Muhammedîye

*iblis: Nuh aleyhisselama şöyle dedi.

Ya Nuh: cimrilikten ve kıskançlıktan sakın.

Zira ben âdeme” aleyhisselam ”haset ettim cennetten mahrum oldum.

Kabil habili kıskandı katil oldu.

Adem”aleyhisselam”bir ağaçtan cimrilik yaptı cennetten mahrum oldu.

*Zekeriya aleyhisselam iblis ile karşılaştığında ey şeytan bana insanlardan en çok sevdiğini ve en çok buğuz ettiğini bana söyle dedi.

Şeytan: en çok sevdiğim çok cimri olan mü’mindir.

En sevmediğim ise çok cömert olan fasıktır. Çünkü cömertliği ile cenneti kazanır Dedi

Sonrada ya Zekeriya keşke bunları sana söylemese idim dedi. Tefcir

*haset kalbi ve basireti kör eder.

 Allahın ahkâmını anlayamaz hale gelir. Hükema

*yüz yirmi sene yaşayan birisine soruldu

Cevap: kıskanç olmadım uzun yaşadım. Laedri

 

*kıskanç kimsenin muzaffer olduğu

Düşmanlarına galip geldiği

Kalıcı bir lider olduğu görülmemiştir. Tefcir. Hükema

*herkesi memnun ve razı etmeye muvaffak oldum.

Ancak ne kadar verdiysem kıskanç kimseyi memnun edemedim. Çünkü o başkasında mevcut olan nimetin yok olmasını istedi. Hazreti Muaviye

*her nimet kıskanılır. H.ş.meali

*ihtiyaçlarınızı saklı ve gizli olarak yerine getiriniz.

Zira “dini ve dünyevi” her nimet kıskanılır. H.ş.meali

*Eğer ihtiyaçlarınızı açıklarsanız size haset ederler.

*kim bir sırrını gizlerse sırrı onun esiri olur.

*kim ifşa ederse o sırrının esiri olur.

*sırrın senin kanındır. Onu konuşursan kanını akıtmış olursun.

*her insan sır saklamaya ehil değildir.

*sır saklamak seçkin insanların ahlakıdır.

*sırrını söyleme dostuna oda söyler dostuna sonra saman doldururlar postuna.

*zehebini ve zehabını gizli tut.

”paranı sakla işlerini gizli yap. Hükema tefcir

*kıskanç kişinin kazancı

-Üzüntü

-Keder

-Sıkıntı

-hayatı zorlaştırmak

Haset ettiği kimsenin aleyhinde konuşması sebebiyle sevapları ona vermek.

Sevabı yoksa onun günahlarını yüklenmek.

*kıskanç kimse düşmanına taş atıp attığı taş düşmanına değmeden dönüp kendi gözünü kör eden kimseye benzer.

*komşusunu kıskanan kimseye:

 Komşuna bir sana iki vereceğiz.

Komşundan iki senden bir alacağız.

 Hangisini istersin demişler.

Cevap: benim bir gözümü alın.

*şeytan ile arkadaş olup namazları kılmamış olan kıskanç kimseye şeytan seninle iyi dost olduk. Dile benden ne dilersen:

Adam: komşumun bir ineği var akşamları dönerken kendisi dağ gibi memeleri pınar gibi görünüyor.

Onu kayalıklardan yuvarla zira tahammül edemiyorum.

Şeytan: komşunun ineği dursun ben sana daha güzel beş on tane inek getireyim.

Adam: ben beş on inek istemem komşumun ineğine dayanamam onu yok et.

Şeytan: senin şerrinden allaha sığınırım seninle arkadaşlığım devam ederse bana büyük bir bela ve musibetin gelmesinden korkarım benden uzak ol deyip kıskanç adamdan uzaklaştı.

*Nuh aleyhisselam iblise insanları hangi kötü huylar ile aldatıyorsun?

İblis: bir insanı

-Cimri

-hırslı

-kıskanç

-zalim

-aceleci olarak bulursak çocukların top oynadıkları gibi bizde onunla oynarız. Ona biz “şeytanı merid” deriz.

Çünkü bu huylar şeytanların reislerinin huylarıdır.

*bir gün şeytan firavunun kapısını tıklatıp izin istedi.

Firavun kimdir o?

İblis: kapıda kimin olduğunu bilmiyorsun. Birde ilahlık iddiasında bulunuyorsun. Ben iblisim dedi.

Firavun gir ey melun dedi şeytan içeri girdi.

Firavun yeryüzünde senden ve benden daha şerli kimse varmı?

Şeytan evet kıskanç kimse senden ve benden daha şerlidir.

Zira dost edindiğim kıskanç kimse komşusunun ineğini öldürmemi istediğinde ben onu yapamam lakin sana on tane inek getireyim dedim o hayır ben sadece onun ineğinin helak olmasını istiyorum dedi.

 Anladım ki kıskanç kimse senden ve benden daha şerlidir. Tefsiri kebir.

*onun için allah sübhanehü kıskandığı zaman kıskanç kimsenin şerrinden allaha sığınmamızı emir buyuruyor. Falak süresi

*kıskanç kimsenin şerrinden, nazardan vesaire kötülüklerden korunmak için akşamları yatarken ihlas,

falak,

nas sürelerini okuyup avuçlarına üfleyerek vücudunun her tarafını sıvazlamak ayni şekilde üç kere tekrar etmek resulü Ekrem efendimizin sünnetidir. H.ş.meali

*insanda bulunan dört cevher vardır.

Dört şey bu cevherleri yok eder.

1.akıl cevheri gadap ve öfke aklı giderir yok eder

2.din cevheri kıskançlık dini giderir yok eder

3.salih amel gıybet etmek salih amelleri giderir yok eder.

4.hayâ cevheri tamahkârlık hayâ ve utanmayı giderir.

*öfkenin karar kıldığı kafadan akıl firar eder.

*kıskançlık

-gelecekten haber vermek

-gıybet etmek

-insanların arasını açmak için laf taşımak

-kendini üstün görmek

-cimrilik

-başkalarına tepeden bakmak

Ahlakı zemimedendir. Kötü huylardandır.

*birbirlerini kıskanmadıkları müddetçe insanlar hayır üzere devam ederler.

Kıskançlık başlayınca bir takım günahları irtikâp ederler.

*kıskançlık on kısma ayrıldı dokuz kısmı âlimlerde bir tanesi diğer insanlarda

Bela ve musibetler on kısım olup dokuz kısmı salih insanlarda bir tanesi diğer lerinde

Zillet on kısım olup dokuzu Yahudilerde bir tanesi diğer insanlarda

Tevazu on kısım olup dokuzu masarada bir tanesi diğer insanlarda

Şehvet on kısım olup dokuzu kadınlarda bir tanesi diğer insanlarda

Hayâ on kısım olup dokuzu kadınlarda bir tanesi diğer insanlarda

İlim on kısım olup dokuzu ırakta bir tanesi diğer beldelerde

İman on kısım olup dokuzu yemende bir tanesi diğer beldelerde

Akıl on kısım olup dokuzu erkeklerde bir tanesi kadınlarda

Bereket on kısım olup dokuzu şamda bir tanesi diğer yerlerde fahri Razi tefsiri kebir

*âlimlerin birbirlerinin gıyabında aleyhlerinde şahitlikleri makbul değildir tefsiri kebir fahri Razi

*iyilik yapana iyilik yap kötülük yapana kötülüğü ona yeter.

Bir adam sultana yakın olup ona böyle nasihat ediyor sultanda onun dostluğuna güveniyordu.

Onun yakın bir arkadaşı sultana yakınlığını kıskanıp sultanla arasını açmak istemişti.

Bir gün sultana gidip sizin çok sevdiğiniz o zat sizin ağzınızın koktuğunu söylüyor.

 Bana inanmıyorsanız yakınınıza çağırın sizde durumu göreceksiniz dedi.

Sultanın yanına gidecekleri akşam onu davet edip sarımsaklı yiyecekler ikram etti.

Sultanın huzuruna vardılar sultan özel bir şey söyleyecekmiş gibi sadık adamını yanına çağırdı.

Oda sultanımız sarımsak kokusundan rahatsız olur endişesiyle konuşurken elini ağzına kapatarak konuşunca sultan demek adam doğru söylemiş deyip bir mektup yazarak mektubu açmadan bir memuruna götürmesini emir etti.

Adam mektupta ne yazıldığından habersiz olarak sabahleyin mektubu götürmek üzere yola çıktığında kendisine haset edip kıskanan arkadaşı sultanın mektubunu götüren kimseye büyük bir hediye verileceğini düşünerek arkadaşına rica edip mektubu kendisinin götürmesini istedi.

arkadaşıda kabul etti. Mektubu ona verdi.

Umduğu mükâfata bir an evvel kavuşmak için aceleyle mektubu sahibine götürdü.

Mektubu açıp okuyan sultanın memuru hiddetle sen sultanımıza karşı ne büyük bir kabahat işledin.

Getirdiğin mektupta seni boğazlamamı, derini yüzmemi, içine saman doldurup sultana göndermemi yazıyor dedi.

Mektubu götüren hasetçi kıskanç adam bu mektubu aslında falan getirecekti bir yanlışlık oldu.

 Ben tekrar sultanımıza gidip durumu düzelteyim dediyse de sultanın memuru denilenleri ayniyle yerine getirip sultana gönderdi.

Adet ve program gereği ikinci akşam sultanın sadık adamı sultanın huzuruna çıkıp iyilik yapana iyilik ile mukabele et kötülük yapanın kötülüğü kendisine yeter nasihatlerini yaptı.

Sultan şaşırmıştı.

Verdiği mektubu ne yaptığını sordu.

Adam hadiseyi olduğu gibi anlattı.

Sultanda adamın gammaz olduğunu hakkında neler söylediğini anlattı.

Sultanın sadık adamı meselenin aslını sarımsak yediği için rahatsız etmeyeyim diye ağzını kapattığın anlattı.

Sultan sen vazifene devam et kötülük düşünen kimseye kötülüğü kâfi geldi dedi.