HİKMETLİ SÖZLER 4

HİKMETLİ SÖZLER -4

EMNİYET

Bir belaya uğradıktan sonra sabr eden,

Vere bildiğine şükür eden,

Günah işledikten sonra istiğfar edenler için emniyet vardır

Bunlar hidayet üzeredirler. H.ş.meali kenzulümmal

SEVMEK VE SEVİLMEK

*allahı sevmenin alameti allahı zikir etmeyi sevmektir

Allahın Sevmediğinin alametide allahı zikir etmeyi sevmemektir. H.ş.meali ramuz

 

*Dünyayı çok dert etmemek kalbi ve bedeni rahatlatır.

Dünyaya fazla rağbet ise keder ve üzüntüyü arttırır. H.ş.meali şuabuliman

 

*üç şey iyiliğin hazinesidir.

  1. halinden şikâyet etmemek

2.musibeti gizlemek

3.sadakayı gizli vermek. H.ş.meali kenzulümmal

DEPREMLERİN SEBEBİ

*Deprem üç şeyden meydana gelir.

  1. ya allah Teâlâ’nın yere heybetle bakmasından,

2.ya insanların çok günah işlemelerinden,

3.yâda insanları yola getirmek için yerlere müvekkel meleğin yeri hareket ettirmesinden! Tefsiri nebe’

 

*Allah sübhanehü: “onlar görmüyorlar mı? Her sene bir veya iki kere çeşitli belalara duçar edilirler sonrada tövbe edip akıllanmazlar ” buyuruyor. Tövbe süresi 126

*EN HAYIRLI AMEL

1.allah resulüne iman,

  1. sonra allah yolunda cihad,

3.sonra güzel yapılmış bir hac ibadetidir. Tecridi sarih

BÜYÜK MÜJDE

*Bir insan Müslüman olup islamın güzel yaşarsa, allah sübhanehü o zamana kadar yapmış olduğu bütün günahlarını af eder.

Müslüman olduktan sonra günah işlerde tövbe etmezse karşılığında cezasını bulur.

Her güzel ameline karşılık on katından yedi yüz katına kadar sevap verilir.

Günahlarına tövbe edip af edilmediyse misliyle ceza verilir. H.Ş. MEALİ tecridi sarih

BELA GÖRÜNEN DEVA

*Hazreti ali efendimize rızai ilahi nasıl elde edilir diye soruldu.

Üç şeyle buyurdu.

1.nefsi yenmekle,

2.mahrumiyetleri nimet ve ihsanı ilahi saymakla,

3.bela ve musibetleri deva ve şifa saymakla! Tefcir

“bela ve musibetler, mahrumiyet ve sıkıntılar ateşin altını temizleyip parlattığı gibi insanı kâmili günahlardan temizleyip nurlandırır”

*allah Teâlâ: “olur ki bir şey hoşunuza gitmediği halde sizin için daha hayırlıdır.

Ve olur ki bir şeyde sevdiğiniz halde sizin için şer olur.

Sizin için neyin hayırlı ve neyin şer olduğunu allah bilir. Fakat siz bilemezsiniz ”buyuruyor. Bakara 216

*Tefvizi umur eyle etme keder

Tecelli eder elbet hükmü kader. Şair

*Nebi aleyhisselamda hadisi şerifinde ”kadere inanan kederden kurtulur ”buyurdu.

Mü’min, bela ve musibetlere sabır ederek, nimetlere de şükür ederek her anını ibadet zevkiyle geçirmelidir.

Ehli belaya da sabır tavsiye edip dua etmeli ve onlardan dua beklemelidir.

Zira en büyük bela ve sıkıntılar enbiyaya,

Sonra evliyaya,

Sonrada derecelerine göre mü’minlere dir.

Unutma!

Belaya müptela olan enbiya aleyhimüsselamın o haldeki duaları kabul edilmiştir.

-Sırasıyla cennet gibi güzel bir yurttan mahrum olan âdem aleyhisselam:

Rabbimiz biz kendimize zulüm yaptık.

Sen bizi af etmez ve bize merhamet etmezsen biz gerçekten perişan olanlardan olacağız. Diye yalvardı duası kabul oldu.

-Balığın karnında kalmaya müptela olan yunus aleyhisselam:

Senden başka ilah yok allahım ancak sen varsın seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih kemal sıfatlarla ittisaf ederim ki ben zalimlerden oldum deyip af dilemiş duası kabul edilmiştir.

-Amansız bir hastalığa müptela olan Eyüp aleyhisselam:

Rabbim bana gerçekten zarar dokundu sen Arhamurrahimin sin diye yalvardı duası kabul oldu.

-Nemrudun ateşine atılan İbrahim aleyhisselam: tevekkül makamında hasbunallahu ve nimel vekil deyip beni, başıma geleni rabbim biliyor ve görüyor dedi halilullah makamına erdi.

-En son Taifte taşlanan hatemülenbiya aleyhissalatu vesselam efendimiz kırık ve buruk bir kalp ile niyazda bulundu kabe kavseyne ve daha ilerisine nail olup habibullah oldu.

 

Mü’min kardeşlerine isabet eden belalar karşısında bazı Müslümanlar belalarını buldular deyip bir nev’i sevindiklerine şahit olunmaktadır.

Allah Teâlâ belaya müptela olana afiyet verip şamata yapana bela vere bilir. Onun hikmetinden sual olunmaz. Unutmayasın!

*Harabat ehlini hor görme Zakir.

Defineye malik viraneler vardır. İbrahim hakkı

*ZİKİR VE TESBİHAT NEREDE YAPILA BİLİR

Allah Teâlâ’nın en sevdiği amellerden biriside insanlar oradan buradan konuşurken kişinin allahı tesbih etmesidir.

Allah Teâlâ’nın hoşlanmadığı amellerden biriside insanlar sahip oldukları nimetlere şükür edip biz iyiyiz diye hamd ederlerken, kişinin ayni halde olmasına rağmen biz iyi değiliz halimiz kötü diye halinden şikâyette bulunmasıdır. H.ş.meali Hayatussahabe

YEMEK YEDİRMEK

*sofra kurulu olduğu zaman zarfında melekler rahmet okumaya devam ederler.

*kul üç şeyden hesaba çekilmez.

1.sahurda yenen yemekten

2.iftar da yenen yemekten

3.müsafir ile beraber yenen yemekten. H.ş.meali ihya

ESİNTİLER

*Dikkat edin, uyanık olun.

Allah subhanehünün birçok zaman nur ve feyiz esintileri olur onlara taarruz edin.

Ola ki o esintiler size isabet ederse bir daha ebediyyen şaki ve kötü olmazsınız. H.ş.meali Taberani

“seher vakitlerinde,

İhlaslı ve hasbi insanlar tarafından yapılan zikir halkalarında,

Tadili erkâna riayet ederek cemaatle kılman namazlarda,

Tenha yerde gözlerden yaş akarak yapılan zikir esnasında,

Herkesin başka şeylerle meşgul olduğu çarşı ve pazarda yapılan zikir esnasında meltem rüzgârı gibi esen, insanın kalbine, ruhuna huzur ve neşe veren bu feyiz ve nur esintilerine rastlanıla bilir”

Resulüllah sallallahü aleyhi vesellem efendimiz: bir kalbe nuru ilahi girdiği zaman kalp açılır ve genişler buyurdu.

Bunu alameti nedir? Ya resülellah dediler.

Nebi aleyhisselam: nefs ve şeytana aldanmaktan uzaklaşıp allah Teâlâ yaklaşmaktır buyurdu H.ş. meali

SILAİRAHİM

*karşılığı en hızlı verilen ibadet Sılai rahim dir. Yani kan bağıyla kendisine yakın olan akrabayı ziyaret etmektir.

Hatta öyle ki hane halkı günahkâr olur fakat akraba ziyaretini yaptıklarından dolayı malları artar sayıları çoğalır. Sılai rahim yapan lar başkalarına muhtaç olmazlar. H.ş.meali ibni hibban- ihya

*Sılai rahim ve iyilik yapmak

-ömrü uzatır.

-Rızkı genişletir.

-Nesli çoğaltır.

-Beldeleri mamur eder. H.ş.meali

HARAM

*Müslümanın üç şeyi haramdır

1.ırzı

2.kanı

3.hakkında kötü zan beslemek haramdır. H.ş.meali

*bir mecliste üç şey bulunursa orda rahmet bulunmaz

1.dünya muhabbeti

2.gülüşme

3.gıybet. hatemül asam

*hayır, yapamıyorsan şerden uzak dur.

İnsanlara faydan dokunmuyorsa zararın dokunmasın.

Oruç tutamıyorsan, gıybet ederek insan eti yeme. Hükema

*kendi ayıp ve hatalarıyla uğraşıp insanların hatalarıyla uğraşmayan,

Evinde oturup haramlardan sakınan,

Kendi nasibiyle yetinen,

Hata ve günahlarına ağlayan,

İnsanlara bir zararı dokunmayan kimselere ne mutlu onlara müjdeler olsun. İmamı ali r.a.eyyüyelveled

*kırk yaşını aştığı halde şer ve kötülükler hayır ve iyiliklerinden çok olan cehennemde yerini hazırlasın h.ş.meali

NASIL OLMALIYIZ

*allahı zikir etmenin dışında çok konuşmayın.

Aksi takdirde kalpleriniz kararır.

Kararan kalp Allahtan uzak olur.

İnsanların günahlarına bakmayın.

Zira Siz onların rabbi değilsiniz.

Kendi günahlarınıza bakın.

Zira Siz bir kulsunuz.

İnsanlar iki kısımdır.

1.bir bela ile müptela olanlar

2.sıhhat ve afiyette olanlar.

Siz bela sahiplerine merhamet edin.

Afiyette iseniz halinize hamd edin. İsa aleyhisselam. R.beyan

SARHOŞLUK ÇEŞİTLERİ

-İçki içerek sarhoş olanlar,

-Cehalet ile sarhoş olanlar,

-Dünya malıyla sarhoş olanlar,

-Makam ve mevki ile sarhoş olanlar.

Şöhret ile sarhoş olanlar.

-maneviyat ile sarhoş olanlar.

Sarhoşluğun her türlüsü yasak ve zararlıdır.

ÖZÜR DİLEMEK

*rabbim bir özür ile bin tane büyük günahı af eder. H.ş.meali

Özür dilemek iyi bir hareket

Özrü kabul emek fazilet,

Özrü red etmek kabahattir

Özrü kabul etmek iyi insanların huyu ve âdetidir

Özrü kabul etmemek kötü insanların huyu ve âdetidir.

İyiliğe iyilik mürüvvettir.

Kötülüğe iyilik kemalattır

İyiliğe kötülük denaettir.

*Allah sübhanehü habibi Kibriya sına:

Resulüm sen af yolunu tut.

İyi şeyleri emir et.

Cahillerden yüz çevir.

Resulü Ekrem efendimiz ayeti kerimenin izahını Cebrail aleyhisselama sorduğunda, rabbime sorayım deyip bir müddet sonra gelip ya resülellah rabbin sana

1.senden uzaklaşana sen git.

2.seni mahrum edene sen ver.

3.sana zulüm yapanı af et. Buyuruyor. Dedi

*Ashabı kiramdan Cabir bin selim anlatıyor:

Bineğime binip Resulüllahın yanına vardım.

Mescidin önünde oturuyordu.

Üzerinde kırmızıçizgili yünden bir elbise vardı.

Selam verdim ve aleykesselam dedi.

Biz bedeviyiz, kabayız ya resülellah bana bir takım kelimeler öğret faideleneyim dedim.

Bana yaklaş buyurdu ve şöyle dedi:

-Allahtan kork.

-Hiçbir iyiliği küçümseme.

-Din kardeşlerine güler yüzlü ol.

-Su isteyene kovandaki sudan ver.

-Sana birisi sende olmayan bir şeyle söverse sen onda olan bir şeyle ona sövme.

-Böyle yaparsan allah sana ecir verir onada günah yazar.

-Allah Teâlâ’nın karşına çıkardığı hiçbir şeye sövme buyurdu.

Yemin olsun ki bundan sonra Hayatım müddetince ne deveye nede koyuna hiçbir şeye sövmedim. Tefsiri kurtubi

*Uhud günü mübarek yanakları kanıyorken ashabı kiram üzüntülerinden ya resülellah onların aleyhinde dua etseniz dediklerinde:

Ben beddua etmek için gönderilmedim buyurdu.

Taifte gelen melekülcibal emr et ya resülellah bu dağları seni taşlayanların üzerine devireyim dediğinde:

Ben onların helak olmasını değil kurtulmalarını istiyorum buyurmuştu.

“peki, şimdi biz Müslümanlar nasıl yapıyoruz?”

BOZULMA

İnsanların bozulması altı şeydendir.

1.niyetlerin eksik ve zayıf olmasından

2.dünya ile alakalı tulu emel sahibi olmalarından

3.insanları memnun etmeyi allahı memnun etmeye tercih etmelerinden

4.hevaiheveslerine tabi olmalarından

5.resulüllahın sünnetlerini göz ardı etmelerinden

6.öncekilerin hatalarını kendilerine delil kabul edip onlarda hata ediyorlardı gibi düşünmelerinden

Ancak: kalbe hayat veren zikrullahtır,

Kalbi öldürende gaflettir.

Kim hevai hevesine tabi olursa süratle kalbini öldürür. zinnunı misri tefcir

ARKADAŞ BUL

*yoldan önce arkadaş bul.

Evden önce komşu al. H.ş.meali

KÂİNATIN BÜYÜKLÜĞÜ

*nebi aleyhisselam. Birinci kat sema ile yer arasında ne kadar mesafe vardır bilir misiniz?

İkisi arasında beş yüz senelik yol var.

Birinci kat sema ile ikinci kat sema arasında da o kadar.

İki ile üç ,üç ile dört ,dört ile beş, beş ile altı, altı ile yedi, arasındada o kadar mesafe vardır.

Yedinci kat semadan sonra arşa da o kadar mesafe vardır.

Arşı muazzamının büyüklüğünün yanında şu kâinat ve mevcudat çöldeki yüzük kadardır. Buyurdu ramuzülehadis.

NEYE BAKMALI

*maddi hususlarda sizden yüksek olanlara bakmayınız.

Sizden düşük olanlara bakınız.

Böyle yapmanız Allahın nimetlerini küçümsememeniz için daha uygundur. H.ş.meali camiussağir

“Takva yönünden de üstün olanları örnek almalıdır”

*İbadetlerin seni sevindiriyor. Hataların seni üzüyorsa sen ml’minsin. H.ş.meali fayzülkadir

*Gençlerinizin hayırlısı kendilerini yaşlılara benzetenlerdir.

Yaşlılarınızın en kötüsü de kendilerini gençlere benzetenlerdir. H.ş.meali

İZZET VE ŞEREF

*biz toplumun en zelil kimseleri idik, allah bizi İslam ile aziz kıldı.

Ne zaman biz izzet ve şerefi Allahın bizi aziz kıldığı islamın haricinde ararsak, allah bizi zelil kılar. Emirulmü’minin Ömer radıyallahü anh

*izzet ve şeref Allahın resulünün ve mü’minlerin dir. Ayeti kerime meali münafikun 8

ALLAHA ULAŞMAK

Musa aleyhisselam sordu ya rab seni nasıl bulabilirim?

Allah Teâlâ’: ya Musa sen beni murad ettiğin zaman kesin bana ulaşırsın. Buyurdu. R.beyan

İsa aleyhisselam sordu ya rab seni nasıl göre bilirim?

Allah Teâlâ: ya İsa oruç tut beni görürsün buyurdu.

“elbette cennette”

NAMAZ NASIL KILINMALI

*hazreti aişe nin anası ümmü ruman: namaz kılarken sallandığımı gören Ebubekir öyle bağırdı ki namazdan çıkacaktım.

Sonra resulüllaha sordum.

Namaza durduğunuzda her tarafınız sakin olsun. Yahudiler gibi sallanmayın.

Zira namazda uzuvların sakin olması namazın tamamındandır buyurdu. Elmalı

*Resulüllah s.a. Namazda sağını solunu kaşıyan bir adam gördü. Şöyle buyurdu.

Bu adamın kalbi huşu içerisinde olsaydı uzuvlarıda huşu’lu olurdu.

ORUÇ

*ey gençler topluluğu sizden evlenmeye müsait olanlar evlensin.

Müsait olmayanlarda oruç tutsun. Zira oruç onun için bir koruyucu kalkandır. H.ş.meali

RESLE İTAAT

*bensize bir şey emr ettiğimde onu yerine getiriniz.

Bir şeyden sakındırdığım dada ondan sakınınız. H.ş.meali muttefekunaleyh

*resulün size getirdiklerini alınız.

Yasaklarına da son veriniz. Ayeti kerime meali haşir 7

*yüz çevirenler hariç ümmetimin hepsi cennete girecekler.

Yüz çevirenler kimdir ya resülellah?

Nebi aleyhisselam: kim bana itaat ederse cennete girer.

Kim bana isyan ederse o yüz çevirmiştir. H.ş.meali Buhari

*üç şeyde sakın

1.isiyan etmekten

2.kalp katılığından

3.nankörlük yapmaktan.

AHİR ZAMAN

*bir zaman gelecek tuzun suda eridiği gibi mü’minin kalbi eriyecek

Niçin ya resülellah dediler?

Nebi aleyhisselam: gördüğü kötülükleri ve çirkinlikleri değiştirmeye gücü yetmeyecek çok üzülecek buyurdu.

Başka bir hadisi şerifte de: ümmetimin üzerine bir zaman gelece sünnetime itibar edilmeyecek bid’atler itibar görecek, sünnetime tabi olanlar tek başına kalırken bid’at lere tabi olanlar çok arkadaş bulacaklar buyurdu.

Ashabı kiram ya resülellah: onlar nasıl olacaklar dediler nebi aleyhisselam: suyun içerisinde tuzun eridiği gibi üzüntüden kalpleri eriyecek buyurdu.

Ashabı kiram ya resülellah o devirde onlar nasıl yaşayacaklar dediler.

Nebi aleyhisselam sirkenin içindeki kurt nasıl acı çekerse öyle yaşayacaklar buyurdu.

Ashabı kiram ya resülellah onlar imanlarını nasıl koruyacaklar dediler.

Nebi aleyhisselam: ele alınmış bir kor gibi olacak tutarlarsa ellerini yakacak. Bırakırlarsa kor sönecek buyurdu.

Ashabı kiram bizden sonra bizden hayırlı kimseler olacak mı? Dediler.

Nebi aleyhisselam evet buyurdu.

Diğer bir hadisi şerifte de: bir garip ve sahipsiz olarak ortaya çıktı.

Garip ve sahipsiz olarakta avdet edecek.

Benden sonra insanların bozduklarını düzelten o gariplere müjdeler olsun.

Garipler az olup düşmanları çok olacak buyurdu.

Yine başka bir hadisi şerifte: ümmetimin bozulduğu bir zamanda kim benim sünnetimi ihya ederse ona yüz şehit sevabı vardır buyurdu. taberani-müslim

“ahir zaman Müslümanı, kötülüklere, günah ve hatalarına ve yapamadığı amellere üzülmelidir”

YOLDA İBADET

*iman yetmiş küsur şube dir. En yüksek şubesi la ilahe illallah demektir.

En küçüğü ise yolda geçenlere eziyet ve sıkıntı veren şeyleri yoldan uzaklaştırmaktır.

Hayâ ve iffette imandan bir şubedir. H.ş.meali

Hayâ ve iffeti olmayanın imanı yoktur. H.ş.meali

Bütün peygamberlerden gelme bir hadisi şerif vardır.

Bir insanda utanma yoksa ne yaparsan yap ve ne dersen de boştur. Faidesi olmaz h.ş.meali

*Hayâ sıyrılmış inmiş ne yüzsüzlük ki her yerde meğer ne çirkin yüzler örtermiş o incecik perde. Akif

“yukardaki hadisi şerif: konumuna göre her Müslümanı ilgilendirdiği gibi daha ziyade devlet ve belediye yetkililerini çok ilgilendirmektedir.

Bu hadisi şerif maalesef tam manasıyla anlaşılamamaktadır.

Yolda eziyet veren deyince sadece yoldaki taş gibi şeyler akla gelmekte mana şümüllendirilmemektedir.

Hal bu ise günümüzde yolda eziyet, daha ziyade rast gele park edilmiş arabalardan, caddeye konmuş eşyalardan, görüntü kirliliğinden, ses ve gürültü kirliliğinden vs. olmaktadır. Nerede ise yaya yürüme ve huzurlu yaşama imkânı kalmamıştır.

Bunlara insanların gücü yetmeyeceğine göre çare devlet ve belediye yetkililerdir.

Vasıtaların çokluğu mazeret olamaz.

Çare müessesesi çare geliştirmek mecburiyetindedir.

İnsanlara Eziyet ve sıkıntı veren hususlar bunlardan da ibaret değildir. Basiret sahiplerinin görüp fark edeceği birçok hususlar mevcuttur. Ayni zamanda hadisi şerifteki  “imanın en küçük ve zayıf” ifadesi çok önemlidir. Bunlara varıncaya kadar riayet edilmiyorsa geriye bir şey kalmıyor”

Zira başka bir hadisi şerifte: aklın, dinin, örfün çirkin ve kötü gördüğü bir şeyi gören Müslüman onu eliyle, gücü yetmiyorsa söyleyerek değiştirsin. bunada gücü yetmiyorsa kalbiyle nefret ve tepki göstersin bu ise imanın en zayıf noktasıdır. Buyuruldu.

Kalbinde yanlışa, kötüye karşı bir tepki olmuyorsa iman enerjisi tükenmiş bir şey kalmamış demektir.

EN KÖTÜ İNSAN

*Allah yanında insanların en şerlisi kötülüğünden korunmak için insanların terk ettiği kişidir. H.ş.meali

MİLLETLERİN YIKILMA ALAMETLET

Firavun ve kavminin yok olmaları,

Pahalılık ve kıtlık ile

Ve lezzet için ihsan olunan meyvelerin eksilmesiyle başladığını Araf sürei celilesin de ki şu ayeti kerime de beyan buyuruluyor.

“Yemin olsun ki biz azimüşşan firavun ve kavmini kıtlık ve meyvelerini eksiltmek suretiyle yakaladık ki kıtlık ve pahalılık sebebiyle kalpleri yumuşasın da insafa gelsinler böylelikle umulur ki akıllanırlar. Araf süresi

ACELE ETME

*bütün işler bir zamana bağlıdır.

Her gelecek uzak görünse de yakındır.

İnsanların dünyaya gelmeleri dokuz aya bağlıdır.

Ekinlerin hasadı zamana bağlıdır.

Acele etmenin bir faydası yoktur.

Aheste aheste giden menzili maksuda erişir

Acele edenin ayağına çalı dolaşır. Demişler.

*Acele etmek şeytandan,

Teenniyle hareket etmek rahmandandır. H.ş.meali

 

DÜNYA

*dünya yeşil, güzel ve tatlıdır. Aldatıcıdır.

Allah sizi dünyaya sahip kıldı. Sizin nasıl amel edeceğinize bakıyor.

Siz dünyanın tehlikelerinden ve kadınların hilelerinden sakının.

Beni İsrail’de ilk fitne kadınlarda başlamıştır. H.ş.meali Müslim

MÜSLÜMAN NASIL YAŞAMALI

*bineklerinizi ve elbiselerinizi güzel yapın hatta öyleki insanlar arasında güzelliğinizle ve temizliğinizle simsiyah bir devedeki beyaz ben gibi dikkat çekecek durumda olunuz. H.ş.meali

“allah Teâlâ kuluna verdiği nimeti kulun üzerinde görmeyi sever. H.ş. meali

“ancak dünya bir gaye olmayıp ahireti kazanmak için bir vasıtadır.

Buda islama göre yaşamakla olur.

Dünya denizde yüzen bir gemi gibidir içine su almadığı müddetçe menziline ulaşır.

İnsanda kalbine dünya sevgisini koymadığı müddetçe menzili maksudu olan cennete kavuşur”

*ilmiyle amel eden âlimler,

Allah için ibadet eden adamlar, yeryüzünün ziynetidir. İbni Abbas r.a.

İLİM VE HİKMET

*hatemül asam hazretlerine falan Yahudi İslam âlimlerini susturdu cevap veremediler dediler.

Hatemül asam birde ben konuşayım dedi Yahudi’yi getirdiler.

Yahudi: Allahın bilmediği şey nedir?

Allahın yanında olmayan nedir?

Allahın hazinesinde olmayan nedir?

Sorularını sordu.

Hatemül asam cevap verirsem Müslüman olumusun?

Yahudi evet dedi.

Hatemül asam: Allahın bilmediği şey ortağı ve evladıdır.

Allahın yanında olmayan zulümdür.

Allahın hazinesinde olmayanda fakirliktir dedi. Yahudi Müslüman oldu.

“günümüzdeki inanmayan insanlara hikmetli nasihatler yapıla bilse belki iman edenler çıkacak”

RÜYA

*Nebi aleyhisselam Risalet ve nübüvvet bitti. Ancak mübeşşirat kaldı buyurdu,

Asahbıkiram mübeşşirat nedir ya resülellah? Dediler.

Nebi aleyhisselam: Müslümanın sadık rüyasıdır. Zira o nübüvvetten bir cüzdür buyurdu. H.ş.meali

 

SALTANATIN ELDEN GİTMESİNİN SEBEBİ

*sultan halkının rahatını ve mutluluğunu bıraktığı ve halka zulüm yaptığı zaman, mülkü harap olur.

Zira Nuşirevan vefat ederken oğluna şu vasiyeti yaptı:

Evladım mülkün devam etmesi için kendi rahatına bakma!

Halkının refah ve rahatına bak.

İnsanlara adalet ve insaf ile muamele et.

Denildi ki

*Allahtan korkan şecaatli insandan korkulmaz.

Bilakis Allahtan korkmayanlardan korkulur. Çünkü onlar fesatçı ve bozguncudur. Hallülmüşkilat

*üç şey için yemin ederim.

1.sadaka vermekle mal eksilmez.

2.zulme uğrayan sabır ederse izzet ve şerefi artar.

3.dilenme kapısını açana fakirlik kapısı açılır.

Ben size bir söz diyeceğim onu ezberleyiniz ve muhafaza ediniz.

Dünya dört sınıf insan içindir.

1.allah bir adama hem mal Hemde ilim vermiş, takva sahibi olup sılairahim yapıyor, allah için harcıyor. Bu en büyük mertebedir.

2.allah bir adamada ilim vermiş mal vermemiş, oda iyi niyetle benimde malım olsaydı falan kimse gibi hayır yapsaydım diyor. Her ikiside ecir ve sevapta müsavidir.

3.allah bir adama mal verip ilim vermemiş malını israf ediyor, Sılai rahim yapmıyor, allah için bir hayırda bulunmuyor.

Bunun mertebesi en kötüdür.

4.allah bir adamada malda vermemiş ilimde vermemiş, oda benimde falan gibi malım olsaydı bende onun gibi har vurup harman savursaydım diye düşünüyor. Bu ikiside günahta müsavidir. H.ş.meali kenzulümmal 6189

*şimdiye kadar keşf ve icat edilmiş ve edilecek ne kadar teknolojik gelişme olacaksa hepsi allah subhanehünün insanoğluna verdiği muazzam akıl ile ve Allahın imkân, fırsat ve izin vermesiyledir.

Kul kÂsip ve çalışandır allah sübhanehü halik ve yaratandır.

Kul kendi işlerinin halikı değildir.

Mutlak güç, kuvvet ve yaratıcı ancak allah Teâlâdır.

Her şey allah Teâlâ’nın müsaade ettiği miktar iledir.

Dolayısı ile insanlık için bir nimet olan bu aletleri Müslüman, islamın emrinde ve hizmetinde kullanmalıdır. Bunların hepsi Allahımızın bir lütfudur.

Şu halde Müslüman sahip olduğu bu araçlar ile daha çok Sılai rahim yapmalı,

Daha çok hasta ziyaret etmeli,

Daha çok hizmet etmeli,

Her aracı İslami hizmetlerde kullanmalıdır.

Daha çok sevap kazanmalıdır.

Bunları kimin icat ettiğine bakmamalıdır. Zira nebi aleyhisselam: ilim Çin dede olsa talep ediniz arayıp bulunuz. Buyurdu. H.ş.meali

Yine başka bir hadisi şerifte de: ilim, hikmet mü’minin yitik malıdır nerede bulursa alsın buyurdu. H.ş.meali

Kur’anı kerimde akıl, ilim, âlim, tefekkür, yıldızlar, ay, güneş, semavat, yerler, miktar, altın, gümüş, demir vs. den bahs eden birçok ayeti kerimeler olup hepsinden öğrenmemiz icap eden birçok ilimlere işaretler vardır. Ne yazık ki kur ’anımızı savm, salat, hac, zekâta haps ettik bir kenara koyduk. Ekserimiz çok yemekten şeker hastası oldu oruç tutan kalmadı. Namazlar ihtiyarlara, hac ve umrede zenginlere kaldı.

Altı bin altıyız altmışaltı ayetten kaç tanesiyle amel edebildiğimizi bir düşünün!

*rabbimiz sürei Yusuf’ta yedi sene bolluk olacağını sonrada kıtlık olacağını niye anlatıyor?

Rabbimiz deveye, semaya, yere dağlara saf saf olup uçan kuşlara, vs. bakmamızı niçin ister?

Rabbimiz kâinat kitabını da okumamızı ve aklımızı kullanmamızı istiyor!

FAİDE

*mevridi nasta içtihada mesağ yoktur. Yani bir mesele hakkında açık şekilde ayet veya hadis varsa o hususta içtihat yapılmaz. Mecelle

Maalesef günümüzde bana göre böyle deyip ahkâm kesenler çoğaldı. Sana göre bana göre İslam olmaz. İslam allah ve resulüllaha göredir.

 

* dünyasıyla meşgul olanı Tulu emel aldattı.

Gaflet ne zaman bitecek Ecel geldi çattı

Ölüm ansızın gelir Kabir amel sandığıdır

Korkma sabr et zira ecelsiz ölüm yoktur.

 

*eline nefsinin verip kazma

Yoluna kimsenin kuyu kazma,

Herkim gayrin yolunda kazdı kuyu

Kendi düştü kuyuya yüzü koyu

Na ehil olur muarızı ehil,

Her ahmede bulunur bir ebucehil

Göz yum cihandan aç gözünü kendi haline

Sen göz yumup açınca bu dünya gelir gider

Ölümden kurtuluş yoktur cihanda

O derdi çekmeyen olmaz insucanda. Şeyhul İslam İbnikemal

Dünya gölge gibi yok olur.

 

Dünyaya güvenen nadim olur.

 

Dünyadan çıkmadan

Dünyayı kalbinden çıkar.

 

Dünya haraptır

Sonu türaptır

Şerbetleri seraptır.

Kovalayandan kaçar

Kaçanı kovalar.

Nimetleri geçici

Halleri değişicidir.

Nimeti zehirli

Sefası kederlidir.

 

KUR’ANI KERİMİN AYETLERİ KAÇTIR?

*bilmek istersen eğer adedi ayatı

Cümlesi altıbinaltıyüzaltmışaltı

Bindir vaad beyanında onun, bini vaid

Bindir emri ibadet bini nehyi tehdit

Bini emsaluiberdir bini ahbaru kasas

Beş yüz ayatı helal ile harama muhtas

Buldu yüz ayatı tesbihu dua için rüsuh

Altmışaltısı dahi ayatı nasih ve mensuh. Şeyhülislam ibni kemal

 

*bu dünyanın cefasından sefasına nöbet gelmez

Gafil olma ilme çalış geçen zaman geri gelmez.

 

*Bir anın hatası

Bir ömrün derdi olur. S. Hilmi Tunahan haz.

 

*bir işi murad etme

Oldu ise inat etme

Haktandır red etme

Mevla görelim ne eyler

Ne eylerse güzel eyler.

Hak şerleri hayr eyler

Zan etmeki gayr eyler

Arif onu seyir eyler

mevlam görelim neyler

Ne eylerse güzel eyler. İ. hakkı haz.

 

*her nefeste işledin yüz bin günah

Bir günah için demedin bir gün ah. S.çelebi

 

*demir tava geldi kömür bitti

Akıl başa geldi ömür bitti.

 

*ölü bir değil ki ağlayasın

Deli bir değil ki bağlayasın.

 

*hak tecelli edince işi asan eder

Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder.

 

*Sanma ki ey hâce senden zeru sim isterler

Yevme la yenfeuda kalbi selim isterler.

 

*ayni dili konuşanlar değilde

Ayni duyguları paylaşanlar anlaşırlar. Mevlana

 

*ülkede laiklik yok.

Din devletide yok.

Ancak devlet dini var.

Yüz binden fazla din görevlisi ile devlet dini kontrol altında tutuyor. Bir yazar

 

*Allahın bir pulunu bekleye dursun on kul

Bir kişiye dokuz, dokuz kişiye bir pul

Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa

Yaşasın milletimin vekili halk açlıktan yok olsa. Sultanuşşuera Necip fazıl

 

SAĞLIK

*rabbin bal arısına dağlardan,

Ağaçlardan ve çardaklardan kendine evler, kovanlar yap

Sonra bütün meyvelerden ye! Rabbinin sana müyesser ve kolay kıldığı yaylım yollarına git. Diye ilham etti.

Arıların karınlarından muhtelif renklerde şerbetler çıkar ki, o şerbetlerde insanlar için muazzam şifa vardır.

Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için mutlaka büyük bir ibret ve ders vardır. Nahil süresi68-69

*sağlığı korumanın reçetesini ”onlar israfta etmezler cimrilikte yapmazlar ikisinin arasında bir yol tutarlar ”ayeti anlatmaktadır Furkan 67

Keza “yiyin için fakat israf etmeyin” ayetin dede buna işaret vardır.

Nebi aleyhisselamda hadisi şerifinde ”çok yemek hastalığın aslı ve esas sebebidir.

Az yemek ise tedavi ve şifanın aslı ve esasıdır.

Sen yediğin şeyleri mutat şekilde âdetin ve alışkanlığın ne ise vücudunu nelere alıştırmış isen o âdetine devam et. Buyurdu ihya 3.13

“oruç tutun ki sıhhat bulasınız ”h.ş.meali

*Başka bir hadis şerifte de

“midenin üçte biri yemek için

Üçte biri su için

Üçte birde nefes için buyurdu. İhya 3.133

*Halife Harun reşide sağlık için.

Hintli tabip siyah erik yemesini

Rum tabip sıcak suyla banyo yapmasını

Sudanlı tabipte iştahı yok iken yememesini iştahı varken sofradan kalkmasını tavsiye etmişleridir.

*Bilim adamları af eden insanların af etmeyen insanlara göre yüzde kırk daha az hasta olduklarını tespit etmişler.

*hastalıkların yüzde doksanının stresten olduğunu tespit etmişlerdir.

Stres ise gelecek endişesinden olur.

İnsanı gam duvarı nem yıkar.

*ayağını sıcak tut başını serin kendine bir iş bul düşünme derin.

ÇARE

Çare “kadere inanan kederden kurtulur ”h.ş.meali

“Kalpler ancak allahı zikir ile huzur bulur ”ayeti kerime meali

“Dua ederseniz duanınız kabul edeceğim ”ayeti kerime meali

* bütün hastalıklar Resulüllahın sünnetine riayet ederek yaşanmadı ğı içindir. Son devrin Osmanlı ulemasından s.h.tunahan haz.

Endülüs tabiplerinin tavsiyesi

Gıdalar ile tedavi mümkün oldukça ilaçlardan uzak durun

İlaç ile tedaviye ihtiyaç varsa kalabalıklardan uzak durun.

*calinos: dalağım şişmiş ve büyümüştü.

Bütün yollara başvurdum çare bulamadım tefekkür ederken sanki bir melek: bana seçre parmağın ile yüzük parmağının arasındaki damarı yarmamı söyledi. Şifa buldum. Tefsiri kebir.

Bütün ilimler allah Teâlâ’nın talimi iledir.

Rum kayser resulü Ekrem efendimize bir tabip göndermişti.

Uzun zaman Medine’de kalan tabip kimsenin kendisine gelmediğini görünce nebi aleyhisselamdan memleketine dönmek için izin isteyince

Nebi aleyhisselam şöyle buyurdu:

Benim ashabım hasta olmazlar.

Zira yemekten önce ve sonra ellerini yıkarlar.

Acıkmadan yemezler.

Doymadan kalkarlar.

Gayri Müslim bir tabip: İslam “yeyiniz. İçiniz fakat israf etmeyiniz ”ayetiyle calinosa bir şey bırakmadı demiştir.

“sadaka belaları def eder.

Ömrü uzatır.

Mallarınızı zekât vererek koruyunuz.

Hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz. H.ş.meali

Doktora giden herkes yanında birde sadaka vermeyi denese!

İki gözü olan bir canlı görürken bir şey yiyip ona vermezse allah onu öyle bir bela ile müptela eder ki onun tedavisi olmaz. H. Meali

Tedavisi mümkün olmayan birçok hastalığın çıkmasında imkânı olmayan Fakir ve miskinlerin gözlerinin içine sokarcasına yenen yemekler sebep ola bilir mi?

 

Tedavi sadece ilaçlar ile olmaz. allah Teâlâ şifa verirse ilaç fayda verir.

 

KURU ÜZÜMÜN FAYDASI

Nebi aleyhisselam bir hadisi şerifinde: kuru üzüm ne güzel bir yiyecektir.

Damarları kuvvetlendirir.

Siniri gevşetir.

Öfkeyi söndürür.

Ağız kokusunu yok eder.

Balgamı giderir.

Yüzü güzelleştirir. Buyurdu h.ş.meali ram üzül ahadis

 

MÜZİK

*hitlere işgal ettiğimiz yerlerdeki insanlara nasıl bir eğitim verelim dediler.

Hitler: sabahtan akşama kadar hafif müzik dinletin.

Onlara düşünme ve okuma fırsatı vermeyin.

Kendilerini mutlu sansınlar.

DUYDUNUZMU?

Kendilerine müzik dinletilen ineklerin sütlerinin tamamı sağıla biliyor.

Yunus balıklarına tahrik edici müzik dinletilince kendilerini karaya atıp intihar etmişler!

*müzik bir nev’i beyin yıkama faaliyetidir.

Rusya’da hücreye konulan genç bir kıza çeşitli müzikler dinletildikten sonra serbest bırakılınca evini bulamamıştır. Kazak yazar m.şahan

*insanlardan öylesi vardır ki,

allah yolunda hiçbir ilmi delile dayanmadan,

İnsanları saptırmak ve onu eğlence yerine tutmak için sözün, Allahın emirlerinden resulün sünnetlerinden ve kur’anı azümüşşandan oyalayanını satın alırlar.

İşte bunlara aşağılayıcı bir azap vardır.

Ona bizim ayetlerimiz okunduğu vakit,

Kibirlenerek,

Sanki onları işitmemiş,

Sanki kulaklarında sağırlık varmış gibi sırt çevirirler.

Resulüm sende onu acıklı bir azap ile müjdele. Lokman süresi 6-7

Müfessirini kiram hazretleri bu ayeti celilenin müziği ve benzer oyun ve eğlenceleri yasakladığını izah ediyorlar.

Üzerinde çok düşünülmesi lazım!

Bizi oyalayan neler var?

Bizi nerden oyalıyor?

Nasıl oyalıyor?

Nebi aleyhisselam:

1,ailesiyle

2.atıyla

  1. ok atmakla. Eğlenmek hariç bütün oyun ve eğlenceler haramdır buyurdu.

İmamı rabbani müceddidi elfi Sani ahmedi farukiyyisserhendi hazretleri bütün müçtehitlere göre şeriatın bir hükmünü iptal eden Mü’min kabul edilmez.

Allah sübhanehü onun amellerini kabul etmez.

Bütün hasenatını yok eder.

Allah Teâlâ’nın haram kıldığı bir işi güzel gören kimse şeriatın hükmünü iptal ettiği için dinden çıkmış olur. Diyor mektubat 416

Allahım hidayete erdikten sonra kalplerimizi hak yoldan caydırma.

Allahım ayaklarımızı sıratı müstakimden kaydırma.

Allahım nefsimize ve şeytana uydurma.

Allahım bizi günahlara daldırma.

Allahım bizi hak yoldan şaşırtma.

Allahım islamı senin razı olacağın şekilde anlamayı nasip et.

Allahım bildiklerimizle amel etmeyi ihsan et.

Allahım tüm günahlarımızı af et.

Allahım bizi razı olduğun kullarının arasına dâhil et.

Allahım bizi kötülüklerden uzak et.

Allahım bizi kötülerden ırak et.

Allahım senin sevdiğin kullarını bizede sevdir.

Allahım seni seven kullarını bizede sevdir.

Allahım kalplerimizi nurunla nurlandır.

Allahım bizleri İslami şuurla şuurlandır.

Hidayete tabi olanlara selam olsun.