HİKMETLİ SÖZLER 3

(3)

HİKMETLİ SÖZLER

Allah c.c. Kuranı azimüşşanda: hikmeti dilediği kimselere verir.

Kime ki hikmet verildi ise ona çok büyük hayır verilmiştir.

Bunu ancak kalb ve akıl sahipleri tezekkür edip anlar. Başkası anlayamaz. Buyuruyor. Bakara süresi 269

Hikmet: Men’i fesat celbi salah manasınadır. Fesadı önlemek faideli olanı yapmak ve yaymak.

Her nerede def’i mefsedet ve celbi menfaat varsa orada bir manayı hikmet vardır.

Hikmet: sözde ve işte hakka isabet demektir.

Hikmet: ilim ve amel demektir.

Hikmet: ilim ve fıkıh demektir.

Hikmet: eşyanın mana ve mahiyetini bilmek demektir.

Hikmet: marifetullah demektir:

Hikmet: Allah korkusu demektir.

Hikmet: mukaddesata tazim ve hürmet demektir.

Hikmet: mahlûkata şefkat ve merhamet demektir.

Hikmet: eşyayı mevzu ve mertebesine koymak demektir.

Hikmet: Allah subhanehünün işlerinde tefekkür demektir.

Hikmet: kayıtsız şartsız Allah ve resulüne itaati kâmile demektir.

Hikmet: Allah Teâlâ’ya kul olmayı bilmek demektir.

Hikmet: hiçbir kula kul olmamayı bilmek demektir.

Hikmet: sorulara isabetli cevap vere bilmek demektir.

Hikmet: din ve dünya salahı demektir.

Hikmet: ilmi ledün demektir.

Hikmet: kalbe gelen hakka uygun ilham demektir.

Hikmet: vesvese ile ilhamı fark edebilmek demektir.

Hikmet: İslamiyet’e ve insaniyete hizmet demektir.

Hadisi şerifte aleyhissalatu vesselam efendimiz: ”hikmetin başı Allah korkusudur”

Allah Teâlâ hayır murad ettiği kulunu dinde fakih yapar ”buyurdu.

KURTULMA-DERECE ALMA-GÜNAHLARDAN KURTULMA-HELAK OLMA SEBEPLERİ

*Dört büyük melek: Allah subhanehünün izni ve emriyle cevaplarını bilemedikleri

1.münciyat,

2.derecat,

3.keffarat,

4.mühlikatın. Neler olduğunu Allah subhanehünün izni ve emriyle miraçta resulü Ekrem efendimizin izah buyurmasını istediler.

Sırayla sordular.

Nebi aleyhisselam Allah subhanehünün kendisine verdiği ilim ile cevap verdi.

Münciyat: insanı kurtaran şeyler nelerdir? Ya resülellah

Üçtür.

1.zor anlarda dahi aptesti güzel almak,

2.cemaata devam etmek

3.bir namazdan sonra diğer namazın gelmesini beklemek.

Derecat: insana derce ve şeref kazandıran şeyler nedir? Ya resülellah

Üçtür.

1.yemek yedirmek,

2.selamı yaymak,

3.insanlar uykuda iken namaz kılmak.

Keffarat: günahları temizleyen şeyler nedir?  Ya resülellah

Üçtür.

1.gizlide ve açıkta Allahtan korkmak,

2.iyi ve öfkeli halde adaletli olmak,

3.fakirlikte ve zenginlikte sabırlı olmak.

Mühlikat: nisanı helak eden şeyler nedir? Ya resülellah

Üçtür

1.aşırı cimrilik,

2.hevai hevesine uymak,

3.kendini beğenmektir.

Kim bunlar ile amel ederse mutlu yaşar,

İmanla ölür.

Selametle cennete gider buyurdu. Hadisi şerif meali

CUM’A VE DUA

*cum’a günü icabet saatinde kim mağrip ve maşrık arasındaki bir şeyi şu duayı okuyarak istese kesinlikle duası kabul olur.

“ La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bediassemavati vel ardı ya zel celali vel ikram “h.ş.meali feyzükadir

 

AFFI İLAHİNİN BÜYÜKLÜĞÜ

*hatalarınız göğe kadar çıksa sonra da tövbe etseniz muhakkak Allah sübhanehü tövbenizi kabul eder. H.ş.meali fayzülkadir

İMTİHAN

*Müslüman bir kertenkele deliğinde bile olsa Allah sübhanehü ona eziyet edecek birisini musallat eder. H.ş.meali fayzülkadir.

Mü’min denizde bir adada olsa bile Allah sübhanehü ona eziyet edecek birisini musallat eder. H.şerif meali fayzülkadir.

ZORLUKLA BERABER KOLAYLIK VARDIR

*dünya sana dar geldiğinde elem neşrah süresini oku ve düşün.

İki kolaylığın arasında bir zorluk!

Bunu düşünüp anladığında sıkıntın gider ferahlarsın. Şair

*zorluk bir delikte olsa kolaylık onu ordan çıkarmak için oraya girer. H.ş.meali fayzülkadir.

ALLAHIN SEVGİLİ KULLARI

*yer yüzüde halilurrahman İbrahim aleyhisselamın ahlakında olan kırk kişi hiçbir zaman eksik olmaz. –Onların yüzsuyu hürmetine yağmur yağar,

-Onların hürmetine içecek ve yiyecek nimetlere nail olur,

-Onların hürmetine yardım olunursunuz.

-Onlardan birisi ölürse yerine başka birisi konur. H.ş.meali fayzülkadir.

RIZIK ENDİŞESİ

*insanoğlu ölümden kaçar gibi rızkından kaçsa ölüm onu bulduğu gibi rızkıda onu bulur. H.ş.meali fayzülkadir.

*ELHAMDÜ LİLLAH DEMENİN FAZİLETİ

Bütün dünya her şeyi ile ümmetimden birsinin olsa o ümmetim elhamdülillah dese elhamdülillah sözü onların hepsinden daha faziletlidir.

*AFFIN BÜYÜKLÜĞÜ

Şayet insanlar hiç günah işlemeseler Allah günah işleyecek insanlar yaratır onları af eder.

Çünkü Allah gafur ve rahimdir. H.ş.meali fayzülkadir..

ZİKİR VE PARA

*bir adamın birçok parası olup onları dağıtsa başka bir adamda Allah c.c.zikiir etse zikir yapan diğerinden daha faziletli olur. H.ş.meali fayzülkadir.

SOHBET

*şayet her zaman benim sohbetimde olduğunuz hal üzere olsanız melekler elleriyle sizinle musafaha ederlerdi.

MELEKLER Sizi evlerinizde ziyaret ederlerdi.

Siz hiç günah işlemeseniz Allah günah işleyen bir kavim getirir. Onları af ederdi. H.ş.meali fayzülkadir.

TEVEKKÜL

*siz allaha tam manasıyla tevekkül ede bilseniz kuşu rızıklandırdığı gibi sizide rızıklandırır. O sabah aç çıkıp akşam tok dönüyor. H.ş.meali fayzülkadir.

RAHMETİ İLAHİNİN GENİŞLİĞİ

*Allahın rahmetinin genişliğini bilseniz ona güvenirdiniz.

Görmüyor musunuz? Firavunun sihirbazları yetmiş sene küfürle yaşadılar da bir saatlik iman ile cennetteki şehitlerin reisi oldular.

Düşünseniz ya!

Birde yetmiş senelik ömrünü tevhid ile geçirenin hali nice olur?

Görmüyormusınız?

Ashabı kehfi, Allah onları kur’anı kerimde anlatıyor, köpeklerini de onlarla beraber cennete koyacak.

Birde yetmiş sene ibadet eden bir mü’mini düşün! H.ş.meali fayzülkadir

DİLENMEK

*bir şey dilenmekteki mahzurları bir bilseniz! Hiç bir kimse bir şey istemeye gitmezdi.

Çünkü istemek isteyen için bir zillet,

Karşı taraf içinde bir eziyettir.

İstemekte Allahtan başkasına eğilmek vardır.

Buda bir nev’i şirktir.

Ayni zamanda istemekte üç çeşit zulüm vardır.

1.hukukullaha taalluk eden zulüm,

2.kula zulüm,

3.kulun kendisine yaptığı zulüm h.ş.meali fayzülkadir

*Bir hadisi şerifte nebi aleyhisselam şöyle buyurdu: kim zengin bir kimseye zenginliğinden dolayı tevazu ederse, onun karşısında eğilip hürmet ve saygı gösterirse dininin üçte ikisi gider. H.ş.meali

“Allah c.c. hem zenginlere Hemde zenginlerden bir şey isteyenlere şuur versin”

ALLAH KORKUSU

*şayet hakkıyla Allahtan korksa idiniz sizi cehaletten kurtaracak bir ilme sahip olurdunuz.

Hakkıyla marifetullaha sahip olurdunuz.

Dua ettiğinizde de dağlar yerinden giderdi. H.ş.meali

FANİ VE BAKİ

*cennet ehline dünyadaki kumlar adedince burada kalacaksınız dense üzülürlerdi.

Cehennem ehline de dünyadaki kumlar adedince burada kalacaksınız dense sevinirlerdi ancak her ikiside ebedi kalacaklar. H.ş.meali fayzülkadir

*şayet dünyadan bir gün kalsa dahi Allah o günü uzatır. Ehli beytimden ismi ismime babasının ismide babamın ismine uygun olan bir adam gelip yeryüzü zulüm ile dolduğu gibi adaletle doldurur. Deylem dağına ve kostantiniyyeye malik olur. H.ş.meali

MİSKİN

*şayet miskinler yalan söylememiş olsalardı onları boş gönderenler iflah olmazlardı. H.ş.meali fayzülkadir.

DÖRT HADİS

Muhaddis Ebu Davud şöyle buyurdu.

İnsana dini için şu dört hadis yeter.

1.bütün ameller niyetlere göredir.

2.gereksiz şeyleri terk etmesi faideli şeylerle meşgul olması kişin güzel Müslüman olduğuna delalet eder.

3.helal belli haramda bellidir. İkisinin arasında şüpheli şeyler vardır. siz şüpheli şeylerden sakınınız zira o sizi haramlara düşürür.

4.kendisi için razı olduğu şeyden Mü’min kardeşi için de razı olmadıkça iman etmiş olmaz. H.ş.meali fayzülkadir

DİKKAT EDİLMESİ İCAP EDEN HUSUSLAR

*çok gülen hafife alınır.

Oyunla meşgul olanın heybeti gider.

Çok mizah ve şaka yapanın vakarı gider.

Aç karnına su içenin kuvveti gider.

Çok konuşanın yalanı çok olur.

Yalanı çok olanın günahı çok olur.

Günahı çok olanın yeri cehennemdir. H.şerif meali ramuz ulehadis

KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR

*bir topluluğa çok katılan onlardandır.

Bir toplumun ameline razı olan onların iş ve icraatlarına ortaktır. H.şerif meali

NEZAKET

*müsafir gittiği yerde ikram olunan şeyi yememek kabalıktır.

Yolculuk yaptığı arkadaşının ismini öğrenmemek kabalıktır.

Hanımıyla oynaşmamak ta kabalıktır. H.şerif meali ramuz

*Müslüman kardeşi konuşurken susup onu dinlemek mürüvvettir.

*Beraber yürüdüğü arkadaşının çözülen ayakkabısının bağını bağlayıncaya kadar onu beklemek mürüvvet ve edeptir. H.şerif meali yoldaşını bırakanlara duyurulur.

GIYABINDA DUA

*Mü’min kardeşine gıyabında dua edene vazifeli melek, âmin der ve ekler. Yaptığın duanın bir mislide sana olsun!  (Ramuz) Duasının kabul olmasını isteyen kardeşi için dua etsin!

ZİKİR AMA NASIL?

*Allah c.c. zikir ederken gözyaşı akıtıp yeri ıslatana kıyamet gününde Allah azap etmez. Ramuz

RÜYA

*rüyasında hayırlı bir şey gören allaha hamd etsin.

Kötü bir şey görende allaha sığınsın onu kimseye anlatmasın. H.şerif meali ramuz

VESVESE

*sizden biriniz yıkandığı yerde idrarını yapmasın. Zira umumiyetle vesveseler bundan olur. H.şerif meali

CENNETLİK

*dört şey kimde bulunursa ona cennet vacip olur.

1.sözünde doğruluk.

2.malında cömertlik.

3.kalbinde muhabbet.

4.gizli ve aşikârda hayırhahlık. Ramuz h.şerif meali

USUL

*tedbir gibi akıl,

Haramlardan sakınmak gibi takva,

Güzel ahlak gibi şeref yoktur. H.şerif meali

Ziyaretini seyrek VE kısa yap bıktırma ki muhabbet çoğalsın. H.ş.meali

KADER

*çok üzülme zira takdir olunan vuku bulur.

Rızık ve nasibin sana gelir. H.şerif meali

*tefvizi umur eyle etme keder

Tecelli eder elbet hükmü kader. Şair

*Anladım beyhude imiş fazlaca tedbir eylemek

Bir kulun kârı değilmiş takdiri tebdil eylemek. Şair

*insanlardan bir şey istemezsen,

Öfkelenmezsen, sana cenneti müjdelerim.

İSTİĞFSARIN FAYDASI

*Güneş batmadan her gün yüz kere istiğfar edersen yetmiş senelik günahların af olunur.

Birisi: yetmiş senelik günahım yoksa dedi.

Nebi aleyhisselam babanın yetmiş senelik günahı af olunur buyurdu.

Adam: babamın yetmiş senelik günahı yoksa dedi.

Nebi aleyhisselam: aile efradının yetmiş senelik günahları af olunur buyurdu.

Adam: ailemin yetmiş senelik günahları yoksa dedi.

Nebi aleyhisselam o zaman komşularının yetmiş senelik günahları af olunur buyurdu. H.şerif meali ramuz

DÜŞÜNCESİZ SÖZ

*dünyaya sövmeyiniz.

Mü’min için dünya ne güzel bir binektir.

Sadak vererek dünya ile hayırlara nail olur şerlerden kurtulur. H.şerif meali

*dünya ahiretin tarlasıdır. H.ş.meali “ancak dünyayı gaye edinme vasıta olarak bil”

*zamana sövmeyiniz.

*Rüzgâra sövmeyiniz.

*Gece ve gündüze sövmeyiniz.

*Şam ehline sövmeyiniz

*Ashabıma sövmeyiniz.

*sabahları öten Horoza sövmeyiniz. H.şerif meali ramuz

NASİP

* rızkınızı aramakta haramlardan sakınarak Allahtan korkunuz.

Rızkım gecikti demeyiniz rızkına kavuşmadan kula ölüm ulaşmaz. H.şerif meali

*rızkın seni bulması yakın ,isyankâr olma sakın.

İHLAS

*insanlar dünya işlerini düzeltip din işlerini ihmal etmedikleri takdirde” la ilahe illallah demeye devam ettikleri müddetçe Allahın gadap ve öfkesinden korunurlar.

Dünya işlerini düzeltip din işlerini ihmal ederlerse onlara siz yalan söylüyorsunuz sözünüzde sadık değilsiniz denir. H.şerif meali

PRENSİP

*evine takva olmayan kimseyi alma.

İkramı da Mü’minden başkasına yapma. H.şerif meali

DİKKAT

*içerisinde.

Köpek,

Heykel,

Ve cünüp olan eve melekler girmez. H.şerif meali “avluda evin içinde olmadıkça bekçi olarak köpek tutmakta mahzur yoktur”

İMANIN TADI

*Yalan olmasından korkarak doğru olma ihtimali olsada bazı sözleri konuşmayı bırakmadıkça mü’minin kalbine imanın tadı girmez. H.şerif meali

CAMİ VE MESCİDLERE HÜRMET

* ancak zikrullah ve namaz hariç mescit ve camileri yol hanına çevirmeyiniz.

Evlerinizde kabristana çevirmeyiniz. Evlerinizde namaz kılınız.

Bakara süresinin okunup işitildiği evden şeytan firar eder.

BİLEREK NAMAZI TERK

*Bilerek namazlarınızı terk etmeyiniz.

Kim bilerek namazlarını terk ederse ondan Allah ve resulünün zimmeti kalkar. H.şerif meali

SELAM

*konuşmaya selam ile başlayınız.

Selam vermeden konuşmaya başlayana cevap vermeyiniz. H.şerif meali

EZİYET

*Allahın kullarına eziyet etmeyiniz.

Allahın kullarını ayıplamayınız.

Allahın kullarının ayıp ve kusurlarını araştırmayınız.

Kim bir kardeşinin ayıp ve kusurlarını araştırırsa Allah Teâlâ onu evinde olsa bile ayıplarıyla rezil eder. H.şerif meali

*buraya gelin! Cebrail aleyhisselam gelip kalbime üfledi ki

Gecikse bile Bir insan rızkını tamamlamadıkça kesinlikle ölmez.

Allahtan korkun. Rızkınızı ararken helal yollardan sapmayın.

Rızkın gecikmesi sizi isyana sevk etmesin.

Zira Allahın yanında olan şeylere isyan ile değil taat ile ulaşılır. H.şerif meali

ADAK

*bir şeyi tayin etmeden adak adayanın kefareti kefareti yemindir.

Günah olan bir şeyi adayanında kefareti kefareti yemindir.

Gücünün yetmeyeceği bir şey adayanında kefareti kefareti yemindir

Allaha itaat için nezir yapan itaat etsin.

İsyan için nezir yapan isyan etmesin. H.şerif meali

“Kefareti yemin on fakiri doyurmak veya giydirmektir. Buna gücü yetmeyen üç gün oruç tutar.”

BAŞA KAKMA!

*aile efradına,

Çocuklarına,

Hizmetçilerine yaptığın harcamalar sadakadır.

Sadakanı başa kakma, onlara eziyet etme. H.şerif meali

HİKMET NASIL ELDE EDİLİR

*hikmetin nuru açlıktır.

-Dinin başı dünyayı kalben terk etmektir.

-Allaha yaklaşmak miskinleri sevmek ve onlarla beraber olmak iledir.

*Allahtan uzaklaşmak masiyete sebep olan çok yemekledir.

Çok yerseniz kalplerinizdeki hikmet nuru söner. Zira hikmet nuru, kalbi kandil gibi aydınlatır. H.şerif meali

*mü’minin halis niyeti amelinden hayırlıdır.

Münafıkın iyi bir ameli kötü niyetinden haYırlıdır.

Her ikiside niyetine göre amel eder.

Mü’min bir amel işlediğinde kalbini bir nur aydınlatır. H.ş.meali

SULTAN

*Müslümanlara idareci olan kimse içini güzelleştirirse Allah onUN kalbine heybet koyar.

Sultan Müslümanlara iyi davranırsa onlar sultana saygı duyarlar.

Sultan Müslümanların malını çoğaltırsa Allah sultanın malını çoğaltır.

Sultan zayıflara insaf ederse Allah sübhanehü sultanın saltanatını kuvvetlendirir.

Sultan insanlara adaletle muamele ederse Allah Teâlâ sultanın ömrünü uzatır. H.şerif meali

ÖMRE BEREKET

*Sılai rahim yaparsan ömrün uzun olur.

Güzel işler yaparsan evinde hayır, bereket olur.

Her taş ve toprağın yanında allahı zikir edersen kıyamet gününde sana şahitlik yaparlar. H.ş.meali

İSTİHARE VE İSTİŞARE

*ya ali istihare eden hüsrana uğramaz.

İstişare eden pişman olmaz.

Yola çıkacağın zaman seher vakti yola düş gündüz alınmayan  Mesafeler gece daha çok kat’edilir.

Ya ali Allahın ismiyle sabah erken kalk. Ümmetimin bereketi sabahın ilk vaktindedir. H.ş. meali

*Allah merhametlidir merhametli olanları sever. H.ş.meali

*ya ali İslam üryandır.

Elbisesi takvadır.

Üst elbisesi hüda dır.

Ziyneti hayâdır.

Direği haramlardan sakınmaktır.

Kıvamı salih ameldir.

Esası ve temeli beni ve ehlibeytimi sevmektir. H.ş.meali

GAYRET

*rızık kapısı arştan toprağın derinliklerine kadar açıktır.

Allah her kulunu ihtiyacı ve gayreti miktarınca rızıklandırır. H.ş.meali

BELA YA UĞRAYANDAN DUA

*ya Selman bela ve musibete uğrayanın duası makbuldür.

Sen istediğin duayı yap ben âmin diyeyim. H.ş.meali

TAKVA VE FAİDESİ

*ey insanlar: takvayı sermaye yaparsanız size rızık sermayesiz ve Ticaret siz gelir.

Zira Allah Teâlâ “her kim takva sahibi olursa hiç beklemediği yerden rızıklandırır ”Buyuruyor. H.ş.meali ramuz

*ya Enes: bir iş yapacağın zaman yedi kere istihare yap. S

onra kalbine doğan şeye bak. Hayır ondadır. H.ş.meali

*kim Allahtan korkarsa Allah sübhanehü herkesi ondan korkutur.

Kim Allahtan korkmazsa Allah onu her şeyden korkutur. H.ş.meali

AKSIRMAK VE HAMD

*aksırdığı zaman kim elhamdü lillah derse Allah Teâlâ onu en hafifi cüzzam olan yetmiş hastalıktan korur. H.ş.meali

İFFET

*birisine âşık olup iffetinden dolayı gizleyen şehid olarak ölür. H.ş. meali

İLİM

*Allah için ilim talep edenin rızkına Allah kefil olur. H.ş.meali

*islama hizmet etmek için ilim talep eden ile nebiler arasında bir derece vardır. H.ş.meali ramuz elahadis

SEVİLMEK

*insanlar tarafından sevilmek isteyen malını harcasın.

“insan iyilik yapanın kölesi olur”

TALAKTA- NİKÂHTA- ŞAKA OLMAZ

*şakayla ben boşadım. Ben nikâhladım diyen ciddi söylemiş olur. Bunların şakası olmaz. H.ş.meali

*üç şey var ki ciddisi zaten ciddidir. Şakası dahi ciddidir.

1.talak, boşamak

2.nikâh

3.hibe ve bağış

SEVAP

*sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar zikirle meşgul olup kuşluk vakti iki rekât duha namazı kılan kimse tam bir hac ve umre yapmış sevabı alır. H.ş.meali ramuz

SEVİLMEK

*Allah ve resulüllahı sevip Allah ve resulü tarafından sevilmek isteyen kimse:

Sözünde sadık olsun

Emanete riayet etsin.

Komşusuna iyilik etsin. H.ş.meali

BİLGİ

*bedevi hayatı yaşayanlar kaba olur.

Av peşinde koşanlar gafil olur.

Sultanların kapısında dolaşanlar fitneye düşerler. H.ş.meali

CEMAAT

*cennetin ortasında olmak isteyen cemaata devam etsin. H.ş.meali

“cemaat rahmettir. Cemaatle namaz tek başına kılınan namazdan 27 derce daha sevaptır”

NİYET

*samimi olarak şehid olmayı isteyen kimse yatağında ölse de Allah Teâlâ onu şehitlerin mertebesine yükseltir. H.ş.meali

LUTUF

*güzel bir suret,

Güzel bir ahlak.

Güzel bir derece.

Zenginlik ve cömertlik, kime nasip olursa dünya ve ahiretin hayrı kendisine verilmiştir. H.ş.meali

KANAAT

*Allah sübhanehü az rızka razı olanın az ameline razı olur. H.ş.meali

*Allah sübhanehü dünyaya rağbet eden kimsenin kalbini, dünyaya rağbet ettiği kadar kör eder.

Dünyadan yüz çeviren kimseyede okumadan ilim öğretir. Ona kılavuzsuz hidayet nasip eder. H.ş.meali

MERHAMET EDEN MERHAMET OLUNUR

*ümmetime merhamet edene Allah Teâlâ’da merhamet eder.

Ümmetime meşakkat veren kimseyede Allah Teâlâ meşakkat verir. H.ş.meali

*siz yerdekilere merhamet ederseniz göktekilerde size merhamet eder. H.ş.meali

*Allah sübhanehü şöyle buyuruyor:

Ey âdemoğlu: bana ibadet edersen kalbini zenginlikle

Elini de rızık ile doldururum.

Ey âdemoğlu: benden uzaklaşırsan kalbini fakirlikle

Ellerini de meşguliyetle doldururum. Kutsi hadis ramuz.

LUTFU İLAHİ

*hiçbir sevabı olmayan bir adam için. Allah sübhanehü cennetime koyun çünkü bu aile efradına merhamet ediyordu buyurur. H.ş.meali

TESPİT

*ben iyiliği kalpte, nur,

Yüzde ziynet,

Amelde kuvvet olarak buldum.

Kötülüğü de kalpte zulmet,

Yüzde çirkinlik,

Amel dede tembellik olarak buldum. Enes bin malik

KURBAN

*ya Fatıma kurbanın yanında dur. Zira akan ilk damla ile yaptığın her günah af olunur.

Kesildikten sonra da

Yarab namazım, kurbanım, ölüm dirim Allah içindir onun ortağı yoktur. Ben bununla emr olundum. Ben ilk Müslümanlardanım. Duasını oku.

Dediler ki ya resülellah bu sana ve ehline mi mahsus?

Nebi aleyhisselam hayır bütün Müslümanlara buyurdu. H.ş.meali

HARAMA BAKMAK

*Allah sübhanehü amden ve kasten Müslüman kardeşinin avret mahalline bakan kimsenin kırk gün kırk gece namazını kabul etmez. H.şerif. Meali ramuz

HADDİNİ BİLMEK

  • Üç husus kendisinde bulunmayan kimseye emri bil maruf nehyianilmünker yapmak uygun olmaz.
  • Emr ettiği şeylerde yumuşak olmak.
  • Nehy ettiği şeylerde yumuşak olmak.
  • Emr ettiği ve nehy ettiği şeylerin dini ahkâmını bilmek. H.ş.meali

“halife Harun reşide gidip sert sözler ile ikazda bulunan âlimi, Harun reşit te sen ne Musa nede Harun’sun

Bende firavun değilim.

Allah Teâlâ Musa ve Harun aleyhimesselamı firavuna gönderirken ona yumuşak söyleyin buyurdu diye ikaz ettiği rivayet olunur”

 

TAKAT

*Müslümana kendisini zelil etmek uygun olmaz.

Dediler ki nasıl zelil eder?

Nebi aleyhisselam: gücünün yetmeyeceği şeyleri yapmaya çalışarak buyurdu. H.ş. meali

“Allah Teâlâ kulunu, gücü yetmeyeceği şeyle mükellef kılmaz. Hastaya oruç, fakire zekât farz değildir”

KÜLTÜR

Merak,

Dikkat,

Hafıza, gerektirir.

Kitaplar okunup unutulduktan sonra zihinde kalan şeyin adıdır kültür.

Görgü ise

İncelik,

Kibarlık,

Nezaket diye anlatılır. Hükema

HAKK KARŞISINDA SUSMAK

*İnsanların heybet ve korkusu sizi hakkı söylemekten alıkoymasın. H.ş.meali

BOŞ ÇEVİRME

*ellerinde bilezik olsada sizi saile bir şey vermekten alıkoymasın. H.ş.meali

*saili azarlama. Ayeti kerime meali

EHLİSÜNNETİN ÖNEMİ

*Allah bid’at sahibinden namaz, oruç,

Sadaka, umre, hac, cihad, farz ve nafile hiçbir ibadetini kabul etmez

Bid’at sahibi kılın hamurdan çıktığı gibi islamdan çıkar. H.ş.meali ramuzülehadis

“bid’at itikat ve ibadetlerde bir şeyi eksiltmek veya eklemektir. Adetle alakalı şeylerde bid’at olmaz”

NİYET

*allaha itaat etmeye niyetlenerek sabahlayan kimseye amel etmese dahi o günün sevabı verilir. H.ş.meali ”farzlar hariç”

GÖZE DİKKAT

*izinsiz bir evden içeriye bakan kimsenin gözlerini oymak ev sahibine helal olur. H.ş.meali

“Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerdeki gizli düşünceleri bilir ”ayeti kerime meali ğafir 19

FAZİLET

*kim ayni günde hem oruçlu olur,

Hem Bir hasta ziyaretinde bulunur,

Hemde Bir cenazeye katılırsa cennete girmeye hak kazanır. H.ş. meali

SABIR

*malına, bedenine bir musibet isabet ederde sabır edip insanlara şikâyet etmezse onu af etmek Allah Teâlâ’ya hak olur. H.ş.meali

“hazreti Ebubekir r.a. yedi sene diş ağrısı çekmiş resulü Ekrem efendimize şikayette bulunmamış”

HARAM PARA

* on dirheme aldığı elbisede bir dirhem haram bulunursa o elbise üzerinde oldukça Allah Teâlâ onun namazını kabul etmez. H.ş.meali

BAŞ VE SON

*sabah hayırla başlayıp akşamı hayırla bitiren kimse için Allah Teâlâ meleklerine ikisinin arasındaki hatalarını yazmayın buyurur. H.ş.meali

ÂLİM VE

*âlimleri karşılayan beni karşılamış gibi olur.

Âlimleri ziyaret eden beni ziyaret etmiş gibi sevap kazanır.

Âlimlerle oturan benimle oturmuş gibi olur.

Benimle oturan Allahın rahmeti azimesine nail olur. H.ş.meali

ADAP

*bir kimseye bir hediye geldiğinde orada oturanlar ona ortak olurlar. H.ş.meali

*Allahın emirleriyle amil bir sultana ikram edene alla Teâlâ ikram eder.

Sultana ihanet ve hakaret eden kimseyede Allah Teâlâ ihanet eder. H.ş.meali

ŞÜKÜR -KEDER –RIZIK-EDEP

*Yeni bir elbiseye sahip olan Allah Teâlâ’ya çok hamd etsin.

Üzüntüsü çok olan çok istiğfar okusun.

Rızık ve nasibi geciken la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim duasını çok okusun.

Bir gurupla yola çıkan onlardan izinsiz oruç tutmasın.

Bir eve müsafir giden ev sahibinin dediği yere otursun. Çünkü onlar evinin adetlerini daha iyi bilirler.

KÖTÜ HUYLARIN ZARARI

*Kin, kıskançlık, ibadette tembellik Allah Teâlâ’nın gadap ettiği günahlardandır.

Geçim darlığına sebep olur. H.ş.meali

SALATÜ SELAM

*kabrimi ziyaret edip bana selam veren Müslümanın selamını melekler bana ulaştırır.

Bana Salatü selam okumak dünya ve ahiret işlerini kolaylaştırır.

Bana Salatü selam okuyana kıyamette şahid ve şefaatçi olurum. H.ş.meali

SADAKA

*Allah rızası için bir sadaka veren kimseye kıyamet günü Allah Teâlâ: kulum benden rahmet umdun ben seni cehennemde yakmayacağım. Senin cesedini cehenneme haram kıldım. Hangi kapısından istersen seni cennetime koyacağım buyurur. H.ş.meali

EMRİ BİLMARUF NEHYİ ANİLMÜNKER

*bir toplumda günah işlemeyanlar daha çok olup günah işleyenleri engellemezlerse Allah belayı umumileştirir. H.ş.meali

İSTİĞFAR

*bir kul günde yetmiş kere istiğfar ederse Allah onun yediyiz günahını af eder.

Bir günde yedi yüzden fazla günah işleyen zaten mahv olmuştur. H.ş. meali

ANA BABA

*ana babasını razı eden allahı razı etmiş olur.

Ana babasını kızdıran da allahı kızdırmış olur. H.ş.meali

RIZAİ İLAHİ

*insanları kızdırmak pahasına kim allahı razı ederse onlardan gelecek sıkıntılara Allah yeter.

Allahı kızdırma pahasına kim insanları memnun etmeye kalkarsa Allah insanları ona musallat eder. H.ş.meali

MÜNAFIK

*Allahtan korkmadığı halde insanlara, Allahtan çok korktuğunu söyleyen münafıktır. H.ş.meali

*gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme gürer. h.ş.meali

SEVİNDİRMEK

*kim aile fertlerini sevindirirse Allah o sevinçten bir melek yaratır. Kıyamete kadar onun için istiğfar eder. H.ş.meali

NESEB İDDİA ETMEK

*babası olmadığını bildiği halde bir adam falan benim babamdır iddiasında bulunursa cennet ona haramdır. H.ş.meali

BORÇ

*ödemek üzere insalardan bir şey alana Allah yardım eder.

*ödeme niyetiyle borçlanan kimse borcunu ödeyemezse Allah onun borcunu kıyamette sahibine öder.

Ödememe niyetiyle borçlanan kimseye Allah Teâlâ kıyamet gününde kulumun hakkını almayacağımı mı sandın. Deyip onun sevaplarını alır alacaklıya verir. Sevapları yoksa alacaklının günahlarıda ona yüklenir. H.ş.meali

Ödememek üzere alanın malını telef eder. H.ş.meali

HİKMET NASIL ELDE EDİLİR?

*kırk sabah ihlas ile ibadet eden kimsenin kalbinden lisanına hikmetli ilimler akar. H.ş.meali

*kendisini Allah ve resulüne sevdirmek isteyen:

Yalan konuşmasın.

Emanete riayet etsin.

Komşusuna eziyet etmesin. H.ş.meali

*bir Müslümanı Allah için sevse

Oda, bende seni Allah için seviyorum derse her iksinide Allah Teâlâ sever ikisinide cennete koyar.

İlk seven derece bakımından daha yüksek olur.

İMANIN TADINA NASIL VARILIR?

*imanın tadını almak isteyen sevdiği kişiyi Allah için sevsin. H.ş.meali

*rızkının bol olmasını,

Ömrünün uzun olmasını,

Duasının kabul olmasının,

İmanla ölmeyi,

Belalardan kurtulmayı,

Seven allaha karşı takva olsun.

Sılai rahim yapsın.

Ana babasına iyilik yapsın. H.ş.meali

*Kim Allah için severse.

Allah için buğuz ederse,

Allah için verirse.

Allah için engel olursa kâmil iman sahibi olur. H.ş.meali

BEREKET

*kim evinde çok hayır ve bereket olmasını severse yemekten önce ve sonra ellerini yıkasın. H.ş.meali

*kim cennet bahçelerinden bolca istifade etmek isterse allahı çok zikir etsin. H.ş.meali

GÜZEL AHLAK

*güzel ahlak ondur.

Adamda olur evladında olmaz.

Evladında bulunur babasında bulunmaz.

Hizmetçisinde bulunur efendisinde bulunmaz.

ONU Allah Teâlâ ,saadet murad ettiği kimseye verir.

1.doğru sözlü olmak.

2.insanlara sadık olmak.

3.iyiliği karşılıksız bırakmamak.

4.emanete riayet etmek.

5.sılai rahim yapmak.

6.komşusuna karşı kendisin borçlu his etmek.

7.arkadaşına karşı iyi davranmak

8.müsafir ağırlamak.

9 bir şey isteyeni boş çevirmemek.

10.en başta da hayâ ve edep sahibi olmak. H.ş.meali

*Güzel ahlak, Mekarimi ahlak üçtür.

1.sana zulüm yapanı af etmek.

2.sana vermeyene vermek.

3.sana gelmeyene gitmek. H.ş.meali

 

1.Sadaka vermekle mal eksilmez.

2.Af etmek insanın izzet ve şerefini arttırır.

3.tevazu göstereni Allah yüceltir. H.ş.meali

MAHZURLU ŞEYLER

*anlaşmayı bozan toplumda savaş başlar.

-Fuhşun ortaya çıktığı toplumda ölüm yaygınlaşır.

-Zekât vermeyen toplumda kuraklık olur. H.ş.meali

*dünyasını seven ahiretine zarar verir.

Ahiretini seven dünyasına zarar verir.

Siz baki olan ahireti fani olan dünyaya tercih ediniz. H.ş.meali

SAKIN

*falcıyı tasdik eden,

Hayızlı kadına yaklaşan,

Hanımıyla gayri meşru ilişkide bulunan Allahın resulü üzerine indirdiği islamdan beri ve uzaktır. H.ş.meali

BOLLUĞA SEBEP

Sofradan yere düşen kırıntıları yemek rızkı bollaştırır,

Fakirliği ve çocuklarından ahmaklığı önler.

Güzel evlatlara sahip olur. H.ş.meali ramuz

YEMEK DUASI

*yiyip içip doyduktan sonra kim elhamdü lillahillezi etameni ve aşbaani ve sekani ve arvani diye dua etse anasından yeni doğmuş gibi günahlarından temizlenir. H.ş.meali

USULE RİAYET

*Kalpte riya varken şeriata uygun amel edenin ameli kabul olmaz.

Şeriata muhalif olarak yapılan ihlaslı amelde kabul olmaz.

Bir amelin makbul olması için hem şeriata uygun olması Hemde riyadan uzak olması lazımdır.

ALLAH SÜBHANEHÜ KİMLERİ SEVER?

*Allah sübhanehü Allah yolunda Allah için savaşanları sever.

Allah sübhanehü kendisine güvenen tevekkül sahiplerini sever.

Allah sübhanehü sabr eden kullarını sever.

Allah sübhanehü içi dışı Temiz olan kullarını sever.

Allah sübhanehü tövbe eden günahkârları sever.

Allah sübhanehü adaletle hareket eden kullarını sever.

Allah sübhanehü takva sahibi kullarını sever.

Allah sübhanehü iyilik yapan kullarını seve.

Allah sübhanehü maddi ve manevi nimetlere şükür eden kullarını sever.

Allah sübhanehü mütevazı kullarını sever.

Allah sübhanehü Allah için birbirlerini seven Mü’min kullarını sever.

Allah sübhanehü cömert kullarını sever.

Allah sübhanehü geceleri teheccüde kalkan kullarını sever.

Allah sübhanehü zikir yaparken gözlerinden yaş akan kullarını sever.

Allah sübhanehü kendisini ve resulünü seven kullarını sever.

HEDİYELEŞMENİN FAİDELERİ

*hediyeleşiniz ki birbirinizi seversiniz. H.ş.meali

SÖZLER NEYE İŞARETTİR?

*bir kimse en çok neyi severse ondan konuşur. H.ş.meali

*Resulüllah sallallahü aleyhi vesellem efendimizin duası:

Allahım senden hayırlı işler yapmayı istiyorum.

Allahım senden kötü şeyleri terk etmeyi istiyorum.

Allahım senden miskinleri sevdirmeni istiyorum.

Allahım senden seni sevdirmeni istiyorum.

Allahım senden seni sevenleri sevdirmeni istiyorum.

Allahım senden beni sana yaklaştıracak amelleri sevdirmeni istiyorum. H.şerif

Allahım hidayetini nasip ettikten sonra kalplerimizi sapıtma.

Allahım sıratı müstakimden ayırma.

Hidayete tabi olanlara selam olsun.