HİKMETLİ SÖZLER 2

(2)

HİKMETLİ SÖZLER

*Altı şeyi yapan cennetliktir.

1.konuştuğunda yalan söylemeyen.

2.söz verdiğinde sözünü tutan.

3.emanete riayet eden.

4.gözlerini haramlardan sakınan.

5.namusunu koruyan.

6.ellerini haramlardan sakınan. H.ş meali camiussağir

*Altı şeyden mahrum yerde oturan hem kendisini, hem ailesini hem evladını Hemde malını zayi etmiş olur.

  1. kanunları uygulayan sultan.

2.adaletle hüküm veren hâkim.

3.maharetli doktor.

4.akarsu.

5.alış veriş yapılan çarşı.

6.muallim ve cami r.beyan

*altı şeyi yerine getirmek kulun görevidir.

1.mukaddesata tazim etmek.

2.hayâ ve edep sahibi olmak.

3.allah korkusuna sahip olmak.

4.allahtan ümit var olmak.

5.allah ve resulüllaha muhabbet etmek.

6.vakar ve teslimiyet sahibi olmak.  Hallülmüşkilat

*dünya altı şeyden ibaret olup üzülmeye değmez.

1.me’külat.

2.meşrubat.

3.meşmümat.

4.melbusat.

5.merkübat.

6.menkühat.

-Me’külatın, yenen şeylerin en lezzetlisi baldır. Oda arının pisliğidir.

-Meşrubatın, içilen şeylerin en fazlası sudur. Onu sadece insanlar değil bütün hayvanlarda içiyor.

-Melbusatın, giyilen şeylerin en güzeli ipektir. Oda bir böceğin dokumasıdır.

-Meşmumatın, koklanan şeylerin en güzeli misktir. Oda bir farenin kanıdır.

-Merkübatın, binilen şeylerin en güzeli attır. Onunda üzerinde insanlar öldürülüyor.

-Menkühatta, nikâhlananlarda kadınlardır. Onlarda mebaldir. bevil yeridir. İmamı ali r.d.a.tefsiri kurtubi

*şakiki belhi r.a.hatemülasam hazretlerine otuz senedir yanımdasın benden ne öğrendin?

Şakiki belhi: otuz senede senden altı şey öğrendim.

Hatemülasem: nasıl olur? Otuz senede altı şey.

Şakiki belhi evet altı şey öğrendim sayayım.

1.allah Teâlâ yeryüzünde hiçbir canlı yok ki rızkı bana ait olmasın buyuyor. Bende düşündüm kendimi o canlıların arasında gördüm.

Allah sübhanehü bana bir nasip takdir ettiyse muhakkak bana ulaşır diye düşündüm. İşlerimi allaha bıraktım.

2.allah Teâlâ mü’minler kardeştir buyuyor. Kardeş olduğumuza göre bana uygun olmaz deyip mağripte ve maşrıkta olsa bile kardeşlerime karşı haset, buğuz ve adaveti kalbimden çıkarıp attım.

Mü’min kardeşime bir üzüntü isabet ettiğinde üzüldüm.

Bir güzellik isabet ettiğinde de sevindim.

3.baktım ki her insanın sevdiği bir şey var. Bende Allah c.c. ye itaat etmeyi sevdim gerisini bıraktım.

4.baktım ki her insanın edindiği bir düşmanı var. Bende kendime şeytanı düşman edindim. Çünkü o kâfirden daha tehlikeli bir düşmandır.

5.baktım ki her insanın bir evi olup onu tamir ve imar ediyor. Bende kabrimi ev edinip onu mamur ettim.

6.baktım ki her insanın bir talibi ve arayanı var. Bende melekülmevt Azrail aleyhisselamı talip bildim. Ne zaman geleceğini bilmediğimden bir gelin gibi ona hazırlanıyorum.

Şakiki belhi hazretleri anladığın bu altı şey çok güzel.

Bunlarla amel edersen hem sen Hemde ben kurtuluruz dedi. mevizei hasene

*vefatı yaklaştığında lokman aleyhisselam oğluna, evvelkilerin ve sonrakilerin ilmini içeren altı şeyi sana vasiyet ediyorum dedi.

1.dünyada kalacağın kadar dünya ile meşgul ol.

2.muhtaç olduğun kadar allaha ibadet et.

3.kalacağın kadar ahiret için çalış.

4.çalışmaların kendini cehennemden kurtarmak için olsun.

5.allahın azabına dayana bileceğin kadar günah işle.

6.günah işleyeceğin zaman Allahın ve meleklerinin göremeyeceği bir yer ara. Mevizei hasene

*zina yapmaktan sakının. Zinada üçü dünyada üçüde ahirette olmak üzere altı afet vardır.

Dünyadaki üç afet

1.kazancından bereket gidip rızkı noksanlaşır.

2.insanların yanında sevimsiz olur.

3.hayırlardan mahrum olur.

Ahiretteki üç afet

1.ona Rabbulalemin gadap eder.

2.azabı ve hesabı şiddetli ve zor olur.

3.cehennemde yanar.

*1.silahlar çekildiğinde

2.kanlar akmaya başladığında.

-Bilin ki Allahın hükmü zayi edildiğinden, Allah kullarınının bir kısmıyla diğerlerinden intikam alıyor.

-İnsanlar imkânları altında olan zekâtlarını vermediklerinden, Allah c.c.de kendi imkânında olan yağmuru insanlara vermez. Yağmurlar yağmaz olur.

*Bir yerde veba gibi toplu ölümlere sebep olan salgın hastalıklar yayıldığı zaman, bilin ki orada zina yaygınlaşmıştır. Sahabe abdullatif

*altı şey kalbi düzeltir.

1.düşünerek kur’anı kerim okumak.

2.oruç tutmak yâda az yemek.

3.gece ibadet etmek.

4.seher vakti tazarru ve niyazda bulunmak.

5.salihlerle beraber oturmak.

6.helalinden yemek. Çünkü gıda işlerin tohumudur. İbrahim el havas

*takva sahibi olan mü’minin kalbi temiz olup ayna gibidir.

-ona şeytan gelirse onu bilir.

-günah işlerse kalbine bir siyah nokta konur.

-tövbe ederse silinir.

-günah işler tövbe etmezse siyah noktalar çoğalıp kalp kararır.

-Vaaz ve nasihat tesir etmez olur.

-ona günahları baldan tatlı gelmeye başlar tövbe etmeyi unutur. İbrahim bin Ethem

*Ahiretini düşünen kimseni zenginliği kalbinde olur.

-dağınıklıktan kurtulur derli toplu olur.

-dünya ona koşarak gelir.

-dünyayı düşünen kimsenin fakirliği gözünün önünde olur.

– hayatı dağınık olur.

-ona dünyada kendisine takdir edilenden fazla bir şeyde gelmez. H.şerif meali

 

*altı hususta acele etmek müstahaptır.

1.günahlardan tövbe etmekte.

2.borç ödemekte.

3.müsafire ikram etmekte.

4.mevtayı defin etmekte.

5.bekârları evermekte.

6.cünüplükten yıkanmakta. kitabulmüşkilat

*tövbe için altı şey lazımdır.

1.geçmiş günahlara pişman olmak.

2.geçmiş farzları kaza etmek.

3.alacaklılara haklarını vermek.

4.hasımlarla helalleşmek.

5.günahları bir daha işlememeye azm etmek.

6.nefsi allaha itaatle terbiye edip ona günahı tattırdığı gibi ibadetin tadını tattırmak. İmamı ali r. a. r.beyan

*Müslümanın Müslüman kardeşine altı hakkı  ve vazifesi vardır.

1.gördüğünde selam vermek.

2.onunla güzelce sohbet etmek.

3.hastalandığında ziyaret etmek.

4.öldüğünde cenazesine katılmak.

5.davetine icabet etmek.

6.kendisi için sevdiği şeyleri kardeşi içinde istemek.

 

 

*nebi aleyhisselamın muaz bin cebel hazretlerine yaptığı altı tavsiye.

Ya muaz:

  1. Allah Teâlâ’ya karşı takva ol.

2.doğru sözlü ol.

3.emanete riayet et.

4.sözünde dur.

5.selamı yay.

6.merhametli ol. ihyauulumiddin

*sadakat altı mana da kullanılır.

1.sözde doğruluk.

2.niyette doğruluk.

3.aizim ve gayrette doğruluk.

4.ahde vefada doğruluk.

5.amelde doğruluk.

6.dini makamlarında doğruluk

Bu altı şeyi yerine getiren sıddiklerden olur.

*altı şey mürüvvettendir.

1.evinde iken kur’anı kerim okumak.

2.camiye devam etmek.

3.din kardeşleri edinmek.

4.yolculukta ise azığını paylaşmak

5.yumuşak huylu olmak.

6.günah olmayan hususlarda mizah ve şaka yapmak. İmamı ali r.a. R.beyan

*akıllı kimseye yedi şeyden vaz geçip yerine yedi şeyi yapmak vaciptir.

1.inkârdan vaz geçip ikrar etmesi

2.şüpheden vaz geçip yakin sahibi olması.

3.kibrden vaz geçip tevazulu olması.

4.batıldan vaz geçip hakka dönmesi.

5.faniden vaz geçip bakiye yönelmesi.

6.şirkten vaz geçip tevhide yönelmesi.

7.riyadan vaz geçip ihlasa yönelmesi. Hallülmüşkilat

*helak eden yedi şeyden sakının

1.allaha ortak koşmak.

2.sihir ve büyü yapmak,yaptırmak.

3.cana kıymak.

4.yetim malı yemek.

5.faiz yemek.

6.harpten kaçmak.

7.namuslu insanlara iftira etmek. H.şerif meali bunlar büyük günahlardandır.

*nebi aleyhisselam şöyle buyurdu: Allah sübhanehü bana yedi şeyi emir etti

1.gizlide aşikârda ihlaslı olmamı

2.bana zulüm yapanı af etmemi.

3.bana vermeyene vermemi.

4.bana gelmeyene gitmemi

5.susmamın tefekkür olmasını

6.bakışlarımın ibret için olmasını.

7.konuşmamın zikir olmasını emir etti. Hadisi şerif meali, Revahü hasanı Basri

*hiç kimsenin korunmayacağı günde Allah sübhanehü yedi sınıf insanı himaye edecek.

1.adaletli devlet başkanı.

2.allaha severek ibadet eden genç.

3.kalbi mescitlere bağlı adam.

4.allah için birbirini sevip Allah için bir araya gelen iki adam.

5.itibar sahibi ve güzel bir kadın kendisini davet ettiği halde ben Allahtan korkarım diyen bir adam.

6.sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizlice sadaka veren bir adam.

7.tek başına allahı zikir ederken gözleri yaşla dolan adam. H.şerif muttafekun aleyh

*kalbinin katılığından şikâyet eden bir adama nebi aleyhisselam:

1.yetim başı okşa.

2.miskinleri doyur. Buyurdu. H.şerif meali

Dört kişiye tövbe etmedikçe cennet haramdır.

1.içkiyi bırakmayan.

2.faiz yiyen.

3.yetim malı yiyen.

4.ana babasına eziyet eden. H.şerif meali

*İslamın vacipleri yedidir.

1.vitir namazı.

2.kurban kesmek.

3.sadakai fıtır.

4.ana babaya hizmet etmek.

5.kadının kocasına hizmet etmesi.

6.ailesinin nafakası.

7.umreye gitmek. Bu 7. sünnettir.

*on şey on şeyden bıkmaz.

1.göz bakmaktan.

2.yer yağmurdan.

3.kadın erkekten.

4.âlim eserden.

5.kâfir küfürden.

6.cehennem kâfirden.

7.allah rahmetten.

8.cennet mü’minden.

9.mü’min imandan.

10.iblis hile ve tuzaktan. Tefcir

*karpuzda on fayda vardır.

  1. yemektir doyurur.

2.içecektir. Susuzluğu giderir

3.güzel kokar.

4.meyvedir.

5.temizlik yapar.

6.mesaneyi temizler.

7.bağırsakları temizler.

8.belin suyunu çoğaltır.

9.cinsel gücü arttırır.

10.mesaneyi temizleyip cildi güzelleştirir. H.şerif ramuzülehadis.

*sadaka vermekte on fayda vardır.

1.malı haramlardan temizler.

2.bedeni günahlardan temizler.

3.bela ve hastalıkları def eder.

4.miskinleri sevindirir.

5.malı bereketlendirir rızkı genişletir.

6.hesabın ve azabın hafiflemesine sebep olur.

7.mizanın ağır gelmesine sebep olur.

8.sahibi için gölge olur.

9.sırattan çabuk geçmesine sebep olur.

10cennetteki derecesinin yükselmesine sebep olur. ebulleys samarkandi

*Allah sübhanehü mahlûkatı on kısma ayırdı.

1.melekler onda dokuzunu diğer varlıklar ise onda birini teşkil ediyor.

Meleklerin adedini Allahtan başka kimse bilemez.

2.beni âdem cinlerin onda biri.

3.insanlar ve cinler kara hayvanlarının onda biri.

4.bunların hepsi uçan hayvanların onda biri.

5.bunların hepsi deniz canlılarının onda biri.

Bunların hepsi birinci kat semadaki meleklerin onda biri.

6.bunların hepsi ikinci kat semadaki mekelerin onda biri.

7.bunların hepsi üçüncü kat semadaki meleklerin onda biri.

8.Bunların hepsi dördüncü kat semadaki meleklerin onda biri.

9.bunların hepsi beşinci kat semadaki meleklerin onda biri.

  1. bunların hepsi böylece sıralanıyor yedinci kat sema ya kadar.

mukarrebin melekleri,

hamelei arş,

Cennet ve cehennemle vazifeli melekler,

hafaza melekleri,

Denizler ve karalar ile müvekkel melekler,

Bulutlar ve yağmurla muvazzaf melekler,

Rahimlerle vazifeli melekler

Rüzgârla,

Yıldızlarla muvazzaf melekler ki adetlerini ancak sahibi bilir. İbni Ömer r.a.

*Karzı hasen malın en iyisini seçip sırf Allah rızası için, Allah yolunda en faziletli yere harcamaktır.

Karzıhasenin makbul olması için on vasfı üzerinde toplamalıdır.

1.helal olmalı.

2.sahip olduğu malın en iyisini vermeli.

3.veren kişi sıhhatte yaşama ümidinde olmalı.

4.en muhtaç olana vermeli.

5.verdiğini gizli tutmalı.

6.verdiği kimsenin başına kakmamalı, eza vermemeli.

7.Verdiğni sırf Allah için vermeli.

8.verdiği çok olsada az görmeli.

9.vediğini en sevdiği maldan vermeli.

10.fakire istetmeden kendisi götürüp vermeli. Elmalı

*meşverette yedi güzel faide vardır.

1.doğruyu bulmak.

2.görüş kazanmak.

3.hatadan korunmak.

4.kötülenmekten korunmak.

5.pişman olmaktan kurtulmak.

6.kalpleri kazanmak.

7.resulüllaha tabi olmak. İmamı ali r.a.

*başkalarının aklını kendine akıl et. Lokmam a.s.

*istişare ile idare umuru memduhadandır. Hükema

*istihare eden hayırdan mahrum kalmaz.

-İstişare eden doğrudan mahrum kalmaz.

-Şükür eden nimetten mahrum olmaz. Hükema

*Meşverette dikkat edilecek beş madde

1.meşverette iyi niyet olmalı.

2.Garaz ve ivazdan uzak olmalı.

3.Her şey açık ve belli olmalı.

4.Erbabı istikametten olmalı

5.Malumata ehil kimseler olmalıdır. Hükema

*Meşveret siz hareket şeriata ve sünnete terstir.

*gırnata üniversitesinin kapusunda yazılı kitabe

Güneşin batışından sonra doğuşu vardır.

Dünya dört temel üzerinde yükselir.

1.faziletli âlimlerin ilmi.

2.salihlerin duası.

3.amirlerin adaleti.

4.yiğitlerin cesareti.

*Tarık bin zıyadın ordusuna nutku

ey askerler arkamızda düşman gibi bir deniz var.

Önümüz dede deniz gibi bir düşman ordusu!

Hedefimiz ölmek değil islamı yaymaktır.

Dün köle idim bu gün komutan, yarında toprak altında olacağım. Tarık binziyad

*Müslüm horasaninin ibretli tespiti

Dostları bunlar nasıl olsa bizim dostlarımız diye uzak tutup soğuttular.

Düşmanlarıda dost edemediler. Netice hezimet oldu. EBU Müslim horasani.

*Muhammed bedahşi hazretlerinin huzurunda, iki saat sükût ile oturan yavuz sultan selime niçin sükût? Dediler.

Cevap: Burası edep makamıdır.

*BİR ÇİFT KUNDURA –İYİLİK VE AHDE VEFA

On yedinci asrın başlarında dalmaçya nın nadin kasabasında sancak beyinin ahırında uşak olarak çalışan on üç yaşlarında, herkes tarafından horlanan, Üstü başı perişan ayakkabıları delik bir çocuk!

Bir gün dul bir kadın, ona acıyıp kocasından kalma bir çift kundurayı getirip çıplak ayaklarına giydirmişti.

Bir kapıcı başı nadinden vazife ile geçerken, sancak beyine müsafir oldu.

Küçük ahır uşağının zekâ ile parlayan gözleri ve kir tabakalarının altında kayb olmuş güzelliği dikkatini çekti.

Çocuğu yıkatıp temizledikten sonra, alıp İstanbul’a getirdi saraya verdi.

Enderun’u hümayun talebeleri arasına katılan çocuğa güzelliğinden dolayı Yusuf adını koydular.

Nadinli Yusuf zekâsı ve kabiliyetiyle kısa zamanda yükselip kaptan paşa oldu.

Bir gün, nadine kaptan paşanın bir adamı geldi.

Sancak beyine mühürlü bir meşin torba verdi.

Birde mektup!

Mektupta şunlar yazılıdır.

Falan mahallede falan evde oturan marya isminde bir dul kadın vardır.

Bu torba sancak beyinin ve nadin kadısının huzurunda, o dul kadına teslim edilecektir.

Birde senet tanzim edilip bana gönderilecektir.

Kadın hayatta idi çok fakir düşmüştü.

Torba huzurda kadına teslim edildi.

Torbanın içinde kocaman bir çift kundura vardı.

İçi altın ile doluydu.

Yusuf paşa maryaya yazdığı kısa mektubunda

“anacığım bir kış günü donmuş çıplak ayaklarına bu kunduraları giydirdiğin kimsesiz çocuk ölünceye kadar sen asla unutmayacaktır yazmıştı.

*aslan ormanı terk ederse eğer, tilki girer olur orman kralı. Ziya paşa

*Baş var ama taç ve sultanlık nerede? Ziya paşa

*Verai perdede esrar var, zuhur edecek. Ziya paşa

*Bu dünyada elde ettiğin ne var? Hiç

Bu âlemde beklemeye ne var? Hiç

Hiç hiçe tahammül etmez hiç

İlim peşinde koşan bilir, öğrendiği bir hiç.

İsteme rahatı, arama emniyeti,

Zira yaşarken kimse görmedi hiç. Ziya paşa

*Her şeyi taklit olan bir milletin fertleride insan taklidi demektir ki bir heyeti ictimaiye vücuda getiremez.

*Kurdun pençesinden kurtardın beni

Lakin kurt oldun sen yedin beni. Laedri

*Prangalı ayaklar ile yarışa çıkılmaz.

*Ahlakın bozulması kötü idarenin ve zulmün neticesidir.

*Müslümanın sireti ve sureti İslami olmalıdır.

*Müsamaha olmalı istismar olmamalıdır.

*Müslüman vefalı olmalıdır. Bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

*Çıkmayan candan umut kesilmez.

*Bir yıkık değirmeni kırk yıl bekleriz. S.h.tunahan hazretleri

*Sizden terk vaki olsa bile bizden asla terk vaki olmaz. S.h. Tunahan hazretleri ya şimdikiler!

*elli sene insanlara sohbet ettim, bir hatamı af edeni,

Bir yanlışımı düzelteni,

Bir ayıbımı örteni bulamadım. Vehb bin münebbih

DOSTLUK

*İbrahim bin Ethem hazretlerine bir dostu, hatalarımı söylede düzelteyim demişti.

Cevap: başka kapıya git. Biz dostuz dost dostun hatasını görmez. İbrahim bin Ethem r.a.

Valilikten alınan birisine sordular kaç tane dostun var?

Cevap: vali iken çoktu. Şimdi ise hiç yok.

VEFA

*şair Vehbi yavuz sultan selimin sırdaşı idi. fesatçılar araya girip şair Vehbi’yle sultanın arasını açmayı başardılar.

Şair Vehbi darılıp vana kaçmış müftülükte kâtip olmuştu.

Yavuz ayrılığa dayanamamış şair Vehbi’yi aratmaya başlamıştı. Bulamayınca bir beyit yazıp devamını söyleyene büyü mükâfat vaad etmiş her tarafa ilan ile duyurulmuştu.

Van müftüsü şiirin devamını uydurmaya çalışırken şair Vehbi içeriye girmiş müftü efendinin mırıldanmasını duymuştu.

Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu? Diyor devamı gelmiyordu. Durumu fark eden şair devamını getirmişti.

Ezelden gam türabıyla yoğrulmuş bedendir bu. Hah uydu deyip mükâfatı almak üzere payitahta koşan müftü efendi beyti tamamlayınca sultan mükâfatı vermiş lakin onu müftü efendinin yazmadığını anlayıp gerçeği anlatmasını istemişti. Böylece sultan şair Vehbi’ye kavuşmuştu.

Evet: bütün dünya benim olsa gammım gitmez nedendir bu?

Ezelden gam türabıyla yoğrulmuş bedendir bu.  Yavuz Sultan selim

İTİMAT

*delikanlı zamanın en güzel ve hızlı bineği bir ata merak salmış fakat parası yetişmemişti.

Yıllarca çalışıp parayı tamamlamış atıda almıştı.

Evine dönerken atını biraz dinlendirmek için bir ağacın gölgesinde mola vermişti.

Bir adam selam aleykümselam, delikanlı ekmeğini bölüp yarısını ikram etmişti.

Ata dikkatlice bakan yabancı, atı süzdükten sonra atın güzelliğine hayran oldum şöyle bir bineyim deyip ata binmesiyle atı kaçırması bir olmuştu.

Peşinden baka kalan deli kanlı şöyle diyordu.

Atıma, uşaklık yaparak biriktirdiğim uğrunda verdiğim paralara acımıyorum ancak, insanlara karşı güvenimi yıktın ona acıyorum diyordu.

*Allah sübhanehü aptessiz namazı kabul etmez.

beytülmalden hak etmeden alınan paradan verilen sadakayı, yapılan umreyi da kabul etmez.h.şrif meali

*haset ve kıskançlık kıtlığa sebeptir.

*Tövbe ve istiğfar bolluğa sebeptir.

*Zulüm yokluğa sebeptir.

*Adalet bolluğa sebeptir.

*israf kıtlığa sebeptir.

*iktisat bolluğa sebeptir.

*Âlimler bütün ibadetleri iki cümlede özetlediler.

Allahın emirlerine tazim mahlûkata şefkat.

*İhtiyaçlarınızı kendizi küçük düşürmeden izzeti nefsinizle isteyiniz.

Çünkü kaderinde ve nasibinde olan sana gelir. Hırslı olsanda mukadder değilse, nasip olmayan  sana gelmez. H.şerif meali Enes bin malik r.a.

*ihtiyaçlarınızı ümmetimin merhametlilerinden isteyiniz.

Onların yanlarında yaşayınız.

Katı kalpli olanlardan istemeyiniz. H.şerif meali.

*Kapıya bir fakir gelse, efendi uyuyor derler.

Zengin biri gelse içeriye buyur derler.

*Bu yolda hizmet kırık camlar üzerinde yalın ayak yürümekten zordur. M.Emre

  • Halk itaatle, reis adaletle,
  • Halk hürmetle reis merhametle,
  • Halk hizmetle reis şefkatle
  • Halk almakla, reis vermekle,
  • Halk sabır ile reis ecir ile
  • Halk tahammül ile reis suhulet ile mükelleftir.

 

*cömert olan seyyid olur.

Seyyid olan komutan olur.

Komutan olan muradına nail olur.

*Nefsinden vaizi olmayana dışardan vaaz fayda vermez.

Kanaat zorda olanın izzetidir.

Sadaka vermek eli bol olanın izzetidir.

*Bir sahabi ya resülellah cennette sana komşu olmam için dua et.

Nebi aleyhisselam: sende bunun için bana çok secde yaparak yardım et. H.şerif

*eski hal muhal

Ya yeni hal yâda izmihlal.

*başkasını incitme kendin incin.

Başkasını üzme kendin üzül.

Başkasına zarar verme kendin zarar gör.

Elde edebilmek varken başkasına ikram et.

Bunlar islamca bir hareket.

*ikinci dünya savaşında kayıtsız şartsız teslim olmak mecburiyetinde kalan Japon askerlerinden birisi,

Otuz bir sene sonra bir ormanda bulunur. Zar zor ikna edilerek teslim alınır.

Niçin bu kadar zahmet ve çile çektin niçin teslim olmadın?

Cevap: bize teslim olmak yok. Sonuna kadar savaşılacak diye emir verildi.

*İnsanlara anlayacakları şeyleri anlatınız. İnkâr edecekleri şeyleri bırakınız. Siz Allah ve resulünün yalanlanması mı istiyorsunuz?

Bende öyle ilimler varki konuşsam anlayamazsınız. Öyleki bu adam en büyük yalancıdır deriniz. İmamı ali r.a.

* insanlara akılları miktarınca konuşunuz. H.şerif meali

*maksada ulaşamayanlar, Usul bilmedikleri için maksada ulaşamadılar.

*yumruğun kuvveti koldan çok zihindedir.

*Kuvvetli adama sendeki kuvvet bende olsa ağırsıklet boks şampiyonu olurdum.

Cevap: hafif sıklet olmana engel nedir?

*biz zahire göre hüküm veririz. Sırları Allah bilir.

*Söz konuşanın sıfatıdır.

*hak, adamlar ile bilinmez. Lakin hak bilinir, adamların hak yolda olduğu bilinir. İmamı rabbani

Bu Ümmeti sonunu, ancak ümmetin evvelini islah eden şeyler islah eder imamı malik r.a.

*Olmayacak bir şey hile ile de yapılamaz.

Olacak muhakkak olur. Olacak şeylerin kararı verilmiştir. İmamı rabbani

*Mülk ancak adamlar ve askerler ile muhafaza edilir.

Adamlar ancak mal ve para ile muhafaza edilir..

Mal ancak, ülkenin imarı ile elde edilir.

Ülkenin İmarı ise ancak adalet ve siyaset ile sağlanır.

*Hayâ ve edep Allahın yasakladığı yerlerde görünmemektir.

Hayâ imandandır. H.şerif meali

*insanın şerefi ilim ve edep iledir. Mal, hasep ve nesep ile değildir.

İBRET

*leylasını görmek için yavrusu olan bir deveye binen mecnun, leylasını düşünürken yuları bırakır.

Deve yavrusuna döner. Mecnun tekrar deveyi leylasına döndürür.

Böyle devam edip gider.

Ne mecnun leylasına nede deve yavrusuna kavuşamaz.

Dünyası ile mevlası arasında kalan insanda böyledir.

*İyiler iyiliğinden dolayı takdir edilmezse,

Kötülerde kötülüğünden dolayı kınanmazsa o cemiyetin sonu gelmiştir.

*gördüğünü anlamayana görmediği anlatılamaz.

*İnsanoğlunu sıfırdan sonra bulduğu en büyük buluş şirkettir. Müslümanların maddi zayıflığı bunu kullanmadıklarındandır.

*nefsini bırak sonra gel. Kutsi meali

* selamlaşmak muazzam bir muhabbet iksiridir.

*en güzel yüz gülen yüzdür.

*Tebessüm sadakadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

*ŞİMDİ

Büyüklerini saymayan küçükler,

Küçüklerini sevmeyen büyükler,

Büyüklerini tahkir eden küçükler.

Küçüklerini tenkid eden büyükler var.

*ESKİDEN

Büyüklerini sayan küçükler.

Küçüklerini seven büyükler.

Büyüklerine tazim eden küçükler.

Küçüklerini teşvik eden büyükler vardı.

*Büyüklerine hürmet etmeyen küçüklerine merhamet etmeyen bizden değildir. H.şerif meali

*Müslüman ikaz etmeyede

İkaz olunmayada müsait olmalıdır.

*İslam

-İfade “faide verme”

-İstifade “faidelenme”

-İfaza”feyiz verme”

-İstifaza “feyiz alma”

-İnsibağ “boyanma”

-İn’ikas  “yansıtma ”yoludur. İmamı rabbani

*en büyük mutluluk başkasını mutlu etmektir.

*mutluluğu başkasının mutsuzluğunda arayanlar hayatta ve mematta asla mutlu olamazlar.

*ayıp arayan göz, hüner görmez.

gadap gözü olanca kusurları bulur bulu çıkarır. Ziya paşa

*ey beldenin tuzu mesabesindeki ilim ehli, tuz artık islah etmiyor zira tuzun kendisi bozuldu. Şair

*büyük balıklar küçük balıkları yutar diyorlar. Lakin denizler küçük balıklar ile dolu. Beni yutarlar diye korkma!

*Kurt binlerce koyunu korkutur, lakin her taraf koyun ve kuzu dolu. Korkma!

*Bir kaşık yoğurt bir kazan sütü değiştirir. Ümidini kesme!

*bir ampul koca bir salonu aydınlatır. Yeteri ampul ol!

*kendisini toprağın altında heba eden bir habbeden yüzlerce başak, başaklardan binlerce buğday çıkar.

Toprağın altında kendisini feda eden habbeyi küçümseme!

*Yerinde duran su acır. Bir yol bulda akmaya bak.

*Hareketlenen tuzlu deniz buharlaşıp bulutlara yol alınca,  mümbit, tatlı bir suya dönüşür. Yükselmeye bak!

*Yusuf a.s. Mekân değiştirince makamı aliye ulaştı. Yerinde sayma! Tebdili mekânda ferahlık vardır.

*Musa a.s. Firavundan uzaklaşınca makamı nübüvvete erdi. Unutma! Batıldan uzak dur.

*Nebi aleyhisselam Taifte taşlanınca miraca, Kabe kavseyne yükseldi. Taşlananlar yükseliyor dikkat et!

*Hareket etmeyen seyyareler söner. Biliyormusun?

*Zikri bırakan nebatat kuruyor. Duydun mu?

*Hor gördüğün gübre gül bitiriyor. Gafil olma!

*Her şeyin bir vakti merhunu vardır. Bilmez misin? Sabırlı ol. Gün doğmadan neler doğar bekle gör.

*Vaktinden önce öten horozu keserler. Duymadın mı?

*Nice peygamberler bir tane dahi ümmet bulamamış. Başarısız mı oldular? İyi bir düşün!

*Birçok kahramanın ismi dahi bilinmez. Bilmiyor muydun?

*zamanımızda keşif ve keramet sahibi olmayan evliya daha çoktur. beyazidi bestemi duydunmu?

*Mezarlıklar vaz geçilmez insanlarla doludur. Kendilerinden sonra tufan sanıyorlardı.

*Makbul Maksat başarmak değildir hakkı savunmaktır.

Yoksa Başarının sadece allaha aid olduğuna inanmıyor musun?

*Ahir zamanda kalbi huzurun uzlette olduğunu denedin mi?

*Şeytan farzları aksattırmak için nafilelere yönlendirir. Hiç düşündün mü?

*Resulü ekremin ümmetinden en çok endişe ettiği şeyin küçük şirk olduğunu,

Küçük şirkinde riya olduğunu unuttun mu?

*Riyanın karıncanın debelenmesinden bile gizli olduğunu Biliyormusun?

*Riyanın toplum içerisinde olacağının farkında mısın?

*Tenhada teheccüd kılarken bile ucup hastalığına düşebileceğini sakın unutma?

*Kendini unutup başkalarının kusurlarıyla uğraşmak kibirdir farkında mısın?

*Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimsenin cennete giremeyeceği hatırındamı?

*Himmete muhtaç nice dervişlerin başkalarına himmet etmek için çabaladıklarını görmüyormusun?

*Şefaate muhtaç nice kimselerin illa şefaat etme sevdasına düştüklerini görmedin mi?

*Kalbi huzuru toplumda mı? Tenhada mı? Buluyorsun hiç denedin mi?

*Gerçekten sokakta aç birisini bulup hiç doyurdun mu?

*Hiç yetim başı okşadın mı?

*Kaç fakiri iftar sofrana çağırdın?

*Fitre ve varsa zekâtını vermek için kimleri gözetiyorsun?

Muhtaçlarımı?

İtibar kazanacağın yerlerimi?

*Hayattaki hedeflerin nelerdir?

*Gerçekten bir planın varmı?

*Rızai ilahi nasıl kazanılır üzerinde hiç kafa yordun mu?

*Yaşadığın İslami hayatı gözden geçirdin mi?

*Merasimden ibaret bir İslami hayat mı? Yoksa allaha ve resulüllaha adanmış bir İslami hayat mı? Hiç sorguladınm?

 

Kardeş: sen bu işlerin neresindesin kendine ciddi manada bir kerecik sordun mu?

Rabbimiz bize hatalarımızı göster.

Rabbimiz bize sıratı müstakimi göster,

Rabbimiz bize iman şuuru ver.

Rabbimiz bizi gaflet uykusundan uyar.

Rabbimiz bizi nefsimizin şerrinden kurtar.

Hidayete tabi olanlara selam olsun.