MİSYON VE VİZYON

MİSYON VE VİZYON

-Kalbiyle inanıp diliyle de la ilahe illallah Muhammed ün Resulüllah diyen herkes, inkâra sapmadıkça, büyük, küçük hata ve kusurlarına bakılmaksızın “uhuvveti İslamiye” icabı İslamiyet kardeşimizdir.

-Ülkemizin hudutlarında yaşayıp inanmayan fakat din düşmanlığı da yapmayan herkes “uhuvveti vataniye” icabı vatandaş olarak kardeşimizdir.

-Ülkemizin dışında yaşayıp inanmayan fakat din düşmanlığı da yapmayan herkeste uhuvveti insaniye icabı insaniyet kardeşimizdir.