HİKMETLİ SÖZLER 1

HİKMETLİ SÖZLER

Çok kıymetli ve hikmetli sözler Yazılmadığı takdirde zaman içerisinde hafızalardan silinip kayb ola biliyor.

Bundan dolayı selef âlimleri ilimlerini kitaplara aktarmışlardır.

Bu hususta Endülüs İslam medeniyeti çok büyük önem taşımaktadır. Sayılmayacak kadar çok İslam âlimleri ordan yetişmiş olup günümüzde birçok ilim erbabının okuyup anlayamayacağı eserler yazmışlardır.

Nerede ise bin senedir insanlık bu medeniyetten istifade etmeye devam etmektedir.

İstisnalar hariç Günümüzde Tefekkür ve tezekküre zaman ve fırsat bulamayan insanlar okumayada vakit ayıramıyorlar ne yazık ki zamanın bereketi kalktığı gibi ilminde bereketi kalktı.

İlim dirayet olmaktan çıkıp rivayete kaldı. Hiç olmazsa sahih rivayetlere riayet etmeli muhalefet etmemelidir.

Kendilerini dirayetli zan eden kimselerde kur’anı kerimdeki ahkâm ayetlerinden başka akla gelebilecek ve gelemeyecek her türlü ilim ve bilime işaret ve delalet eden ayet yokmuş gibi bindörtyüz elli senelik İslam geleneğimizin mimarları olan selefi salihinin ve eimmei müçtehidinin hilafına görüş beyan ederek gündemde kalma sevdasına düşenlerdir.

Cinleri inkâr edenden oruç zamanını kısaltarak insanların gönlünde yer etmeye çalışanlara,

Sohbet esnasında iki cümlenin arasında ikide bir satmak için kitaplarının reklamına geçenlere varıncaya kadar eski ve meşhur tabirle ağzı olan herkes bilir bilmez din hususunda ahkâm kesip bilgi kirliliği oluşturuyorlar.

Müslümanların kafalarını karıştırıp yeni nesli dinden, ibadetten uzaklaştırıyorlar.

Müslümanlar: kafalarına ve gönüllerine şüphe tohumu eken, ibadetten, ahiretten, zikirden, duadan, ahlaktan, hayâ ve edepten soğutan insanları dinlememelidir.

Ehlisünnet itikadına muhalif olmayan, rivayet ve kıssalar, hikâye ve menkıbeler, evliya kerametleri

Âlimlerin ve hikmet ehli evliyanın sözleri, kibarı kelamlar, atasözleri, kimin söylediğine bakılmaksızın

Kitaba ve sünnete muhalif olmayan doğru ve mantıklı uhrevi veya dünyevi yönden faideli sözler, ilime, bilime, çalışmaya, gelişmeye, teali ve terakkiye, yönlendiriyorsa,

İnsanlara iman ve ibadet aşkı, şevki ve heyecanı aşılıyor, onları allaha, resulüllaha, Kitabullaha, ahirete ve cennete yönlendiriyorsa, onları dinimizin hoş görmediği, çirkin gördüğü hal ve hareketlerden uzaklaştırıyorsa, cehennemden kurtarıyorsa bunda zarar yok elbette faide vardır.

Aksi takdirde kur’anı kerimde kıssalar anlatılmazdı.

İbret olsun için firavun ve nemrudun, ebuleheb ve ebucehillerin sözlerine yer verilmezdi.

Kur’anı kerimin her süresi, her ayeti, her kelimesi hatta her harfi birçok sırlar ihtiva etmektedir.

Muhterem kardeşlerim:

Kırk seneyi aşkın okuyup karıştırdığımız kitaplardan belki yerini, sayfasını unuturuz diye daha önemli ve faideli görüp aldığımız kısa notları, siz muhterem kardeşlerime arz etmeyi uygun ve münasip bularak bir kişide olsa okuduklarıyla amel edip sevaba nailiyet olur. Düşüncesiyle “ilerde devamını yazacağımdan” hikmetli sözler (1) ismiyle erguntelis.com sitemize yazıyorum.

Gayret kuldan, irşad ve her türlü muvaffakiyet ancak Allah sübhanehü dendir.

 

 

*İki şey var ki onlardan faziletli hiçbir şey yoktur.

1.allah Teâlâ’ya iman.

2.mü’minlere faideli olmak

*İki şey var ki onlardan kötü hiçbir şey yoktur.

1.allah Teâlâ’ya ortak koşmak.

2.müslümanlara zarar vermek. Hadisi şerif meali

*Yalan söylemek günaha

Günahta ateşe götürür. H.ş.meali

*Kelimei tevhidi, kâfir söylerse küfrün zulmetini giderir.

Mü’min söylerse nefsin zulmetini giderir.

Günde bin kere söylese her seferinde zararlı bir şeyi giderir. Ehli hak

*İki şeye dikkat ediniz.

1.âlimler ile oturunuz.

2.hikmet ehlini dinleyiniz.

Çünkü Allah sübhanehü ölü toprağa yağmur suyu ile hayat verdiği gibi

Ölü kalplere de hikmet nuruyla hayat verir. Hadisi şerif meali

*Kabre azıksız giren denize gemisiz binen gibidir. Hazreti Ebubekir r.a.

*Dünyanın izzeti mal iledir.

Ahiretin izzeti ise salih amel iledir. Hazreti Ömer r.a.

*Dünya düşüncesi kalbi karartır.

Ahiret düşüncesi kalbi nurlandırır. Hazreti Osman r.a.

*Kim ilim peşinde olursa cennette onun peşinde olur.

Kim günah peşinde olursa cehennemde onun peşinde olur. Hazreti ali r.a.

*Şehvetten meydana gelen günahların af edilmesi umulur.

Kibirden meydana gelen günahların af edilmesi ümid olunmaz.

Çünkü âdem aleyhisselamın isyanı şehvetten, iblisin isyanı ise kibirden idi. Süfyanı sevri r.a.

*Emanete riayet etmeyenin imanı makbul olmaz.

Sözünde durmayanın dini makbul olmaz.

*Yemin olsun ki bir adamın kalbi doğru olmadıkça dini doğru olmaz.

Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. H.şerif meali

*En hayırlı arkadaş, Allah Teâlâ’yı zikir etmek için sana yardım eden,

Allah Teâlâ’yı Unutuğundada sana hatırlatandır. H.şerif meali

*İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır.

İnsanların en kötüsü ömrü kısa olup ameli kötü olandır. H.şerif meali

*İnsanlar altın ve gümüş madeni gibi bir madendir. H.şerif meali

”işlenmeye ve şekillenmeye muhtaçtır”

*Allah talanın en sevdiği kul insanlara en faideli olan insandır.

Allah Teâlâ’nın en sevdiği amel Müslüman kardeşini sevindirmektir. H.şerif meali

*Sıkıntıda olan birisine yardım edeni Allah Teâlâ kıyamet günü himaye eder. h.şerif meali

*Şehvete esir olmak hastalıktır. Devası ve ilacı karşı gelmektir. H.şerif meali

*Hevai hevese uymak haktan uzaklaştırır.

Tulu emel ahireti unutturur. H.şerif meali

*Bir kere harama bakmak şehvete vesile olur.

Bir anlık şehvet uzun üzüntüye sebep olur. Laedri

*Doğruluk ve iyilik ikiside cennettedir. H.şerif meali

*Günahlar çoğalıp tövbe ve amali Saliha ile temizlenmezse, günahlardan kurtulması için Allah sübhanehü kuluna keder ve üzüntü verir. aişe r.a

İBRET

*Dördüncü kat semada iki melek karşılaşıp o gün ne yapacaklarını bir birlerine sordular!

Birisi ben bugün acayip bir şeyle memur oldum. Yaptığı iyiliklerin tamamının karşılığını dünyada almış sadece bir iyiliğin karşılığı kalmış, ölmek üzere olan bir Yahudi’nin canı nehirlerinde bulunmayan taze bir balık istemiş, Allah Teâlâ dünyada karşılığını almadığı hiçbir iyiliği kalmasın diye onun istediği balığı yemesini murad etti.

O balığı denizden onların bulunduğu yerdeki nehre sevk etmemi emir etti dedi.

*İkinci melek: Bende 30 senedir hiç günah işlememiş hep ibadetle meşgul olmuş günahları af edilmiş sadece bir hatası kalmış, ölmek üzere olan salih bir zatın bulunduğu falan beldeye gideceğim.

Onun Canı süt istemiş ona süt götürüp üzülsün de günahından kurtulsun için tam sütü içeceği zaman sütü dökmekle emir olundum dedi. mevizei hasene

*Miraçta bana şöyle dediler:

Ya Muhammed s.a.v. ümmetine emir et üç kişiye ikramda bulunsunlar.

  1. ebeveyn.

2.âlimler.

3.hamelei Kur’an

Ya Muhammed s.a.v. ümmetine söyle bunları kızdırmasınlar. Onlara İhanet ve hakaret etmesinler, zira onları üzüp kızdıranlara benim gazabım çok şiddetli olur.

Ya Muhammed s.a. Kur’an ehli benim ehlim olup ikram olsun için dünyada insanların yanına koydum.

Şayet kur’anı kerim onların sadırlarında mahfuz olmasaydı dünya ve üzerindekileri helak ederdim.

Ya Muhammed s.a.v. hamelei Kur’an kıyamet gününde hesaba çekilmezler, azap olunmazlar.

Ya Muhammed s.a.v. hamelei Kur’an vefat ettiğinde yerler, gökler ve meleklerim ağlarlar.

Ya Muhammed s.a.v. cennet üç zümreye âşıktır.

1.sen.

2.arkadaşların Ebubekir ve Ömer.

3.hamelei Kur’an. Tefcir

*Kur’anı kerim okuyan Mü’min narenciye gibi olup hem tadı Hemde kokusu güzeldir.

Kur’anı kerim okumayan Mü’min de hurma gibi olup tadı güzeldir. Fakat kokusu yoktur.

Kur’anı kerim okuyan münafıkta reyhan gibi olup kokusu güzel fakat tadı acıdır.

Kur’anı kerim okumayan münafık ise ebucehil karpuzu gibi olup kokusuda tadıda kötüdür. H.ş.meali

*İyi ve salih arkadaş mis satan kimse gibi olup sana bir şey sürmesede kokusu isabet eder.

Kötü arkadaş ise demirci dükkânı gibi olup sana bir pislik bulaşmasada kokusu ve pisliği isabet eder. H.şerif meali

*İnsanlar fakirlerini düşünmedikleri,

Dünyalarını imar ettikleri ve dünya malını biriktirmeye üşüştüklerinde

Allah sübhanehü onlara dört çeşit bela verir.

1.zaman kıtlığı.

2.idarecilerden zulüm.

3.Hâkimlerden ihanet ve hıyanet.

4.düşmanlardan şiddet ve mağlubiyet. H.şerif meali

*Allah sübhanehü İsa aleyhisselama:

1-Ya İsa insanlara yumuşaklıkta toprak gibi ol.

2-Cömertlikte akarsu gibi ol.

3-Merhamette güneş gibi ol. Buyurdu.

*Şu üç şey kimde bulunursa Allah Teâlâ ona rahmetini saçar onu cennetine koyar.

1.zayıflara merhamet.

2.ana babaya şefkat.

3.hizmetçilere iyilik. H.şerif meali

*Resulü Ekrem sallallahü aleyhi vesellem bir gün ashabı kirama nasıl sabahladınız? Diye sordu.

Ashabı kiram: ya resülellah Mü’min olarak sabahladık dediler.

Nebi aleyhisselam sordu imanınızın alameti nedir?

Ashabı kiram:

1-Belalara sabır ediyoruz.

2-Nimetlere şükür ediyoruz.

3-Kaza ve kadere razı oluyoruz dediler.

Nebi aleyhisselam kabenin rabbine yemin olsun ki siz hakka mü’minsiniz. Buyurdu. H.şerif meali

*Üç tavsiye

1-Allah subhanehünün farzlarını yerine getirirsen insanların en abidi olursun.

2-Haramlardan sakınırsan insanların en zahidi olursun.

3-Allah Teâlâ’nın taksimatına razı olursan insanların en zengini olursun. İbni mes’ud r.a.

*Zühd “zahidlik ”üç harftir

1-z-zineti terk etmek demektir.

2-h-hevai hevesi terk etmek demektir.

3-d-itaata devam etmek demektir.

*Kadere ve taksimata razı olmak

1-Sadece dünya işlerini düşünerek sabahlayan allaha kızgın olarak sabahlamış olur.

2-Geçim darlığından şikâyet eden sanki rabbini şikâyet etmiş olur.

3-Zengin kimseye zenginliğinden ve parasından dolayı tevazu gösterenin kesinlikle dinin üçte ikisi gitmiş olur. H.ş. meali

*1-İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır.

2-Güzel soru sormak ilmin yarısıdır.

3-Tedbirli olmak geçimin yarısıdır. Hazreti Ömer r.a.

*1-Nimet olarak İslam yeter.

2-Meşguliyet olarak ibadet yeter.

3-ibret olarak ölüm yeter. Hazreti ali r. a.

*İbrahim aleyhisselam niçin halilurrahman oldu?

1-Allah Teâlâ’nın emrini diğer işlere tercih ettim.

2-Allah Teâlâ’nın üstlendiği şeyleri dert edinmedim.

3-Müsafirsiz sofraya oturmadım. Allah Teâlâ beni dost ve Halil seçti. İbrahim a.s.

*Allah sübhanehü üç zümreyi sever. Üç sınıf için sevmesi daha fazladır.

1.takva ehlini sever gençlerde olursa daha çok sever.

2.cömertleri sever fakirlerde olursa daha çok sever.

3.alçaak gönüllüleri sever zenginlerde olursa daha çok sever. Tefcir

*Mü’minin kalesi üçtür.

1.mescidler.

2.allahı zikir etmek.

3.kur’nı kerim okumak. H.ş.meali

*En hayırlı üç husus

1-En hayırlı gün imanla allaha kavuştuğun gündür.

2-En hayırlı ay samimi şekilde tövbe ettiğin aydır.

3-En hayırlı amel Allah Teâlâ’nın kabul ettiği ameldir. İmamı ali r.a.

*Allah Teâlâ bir kuluna hayır murad ederse ona üç şey nasip eder

1- onu dinde fakih,

2-onu dünyada zahit yapar

3-ona ayıp ve kusurlarını gösterir. H.ş.meali

*Kime güven?

1-Kim aklına güvenirse sapıtır.

2-Kim malına güvenirse azalır.

3-Kim bir mahlûk sebebiyle aziz olursa zillete düşer. Laedri

*hırs ve kanaat

1-Dünyaya sahip olsada hırslı olan fakirdir.

2-Kölede olsa allaha itaat eden itaat olunur.

3-Açta olsa kanaatkâr zengindir. Laedri

*Allah sübhanehü üç zümreye merhamet etmez, onları tezkiyede etmez. Onlar için elem verici bir azap vardır.

1.zina eden ihtiyar.

2.yalancı idareci.

3.kibirli fakir. H.şerif meali

*İhtiyaçlarınızı izzeti nefsinizi koruyarak isteyiniz. Çünkü her şey kader ile cereyan eder. H.şerif meali

*1-En faziletli ibadet duadır.

2-En aciz insan dua etmekte aciz olandır.

3En cimri insan selam vermekte cimrilik yapandır.

H.şerif meali

*Sadaka vererek rızkınızı çoğaltınız.

H.şerif meali

*üç kişinin duası red olunmaz.

1.iftar esnasında oruçlunun duası.

2.adaletli devlet başkanın duası

3.mazlumun duası

.h.şerif meali

*Üç kişiye merhamet ediniz.

1.bir toplumun ileri geleni iken itibardan düşen kimseye.

2.bir toplumun zengini iken fakir düşen kimseye.

3.cahiller arasında kalan âlime. H.şerif meali

*Şu üç zümreyi ancak münafık hafife alır.

1.müslüman olarak yaşlanan.

2.ilim sahibi.

3.adaletli devlet başkanı. H.şerif meali

*Yaşlıların görüşlerine önem veriniz zira onlar vakar ağaçlarıdır. Tefcir

*Beterinde beteri üçtür.

1.yaşlı iken fakir düşmek.

2.hasta iken dertli olmak.

3.kötü bir amel üzere ölmek. Hükema

*Hayatı zorlaştıran dokuz şey

1.yaşlıyken yalnız kalmak.

2.gurbette hasta olmak.

3.fakirken borçlu olmak.

4.haylaz evlatla yaşamak.

5.kötü huylu kadınla yaşamak.

6.anlayışsız arkadaş.

7.akmayan mürekkep.

8.gitmeyen binek.

9.aydınlatmayan lamba. Hükema

*Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi.

1.kadınlar.

2.güzel koku.

3.gözümün nuru namaz. H.şerif

*Bende dünyada üç şeyi seviyorum.

  1. ya resülellah senin yüzüne bakmak.

2.senin huzurunda oturmak.

3.malımı senin uğrunda harcamak. Haz. Ebubekir r.a.

*Bende üç şeyi seviyorum.

1.iyi ve güzeli emr etmek.

2.kötü şeyleri yasaklamak.

3.acıda olsa hakkı söylemek. Haz. Ömer r.a.

*Bende üç şeyi seviyorum.

1.yemek yedirmek.

2.selamı yaymak.

3.insanlar uyurken namaz kılmak. Haz. Osman r.a.

*Bende üç şeyi seviyorum.

1.düşmanla savaşmak.

2.müsafir ağırlamak.

3.yazın oruç tutmak. Haz. Ali r.a.

*Bende sizin dünyanızdan üç şeyi seviyorum.

1.emaneti yerine getirmek.

2.risaleti tebliğ etmek.

3.miskin ve fakirlere yardım etmek Cebrail a.s.

Allah subhanehünün sevdiği üç haslet

*Bende sizin dünyanızdan üç şeyi severim.

1.zikr eden lisan.

2.şükür eden kalp.

3.belalara sabır eden beden. Allah c.c.

*Bende dünyada üç şeyi severim.

1.uzun gecelerde ilim tahsil etmek.

2.alçak gönüllü olmak.

3.dünya meşgalesinden uzak bir kalp. İmamı azam r.a.

*Bende dünyada üç şeyi severim.

1.ravzada peygambere komşu olmak.

2.resulüllahın türbesini devamlı ziyaret.

3.resulüllahın ehli beytine hürmet ve tazim etmek. İmamı malik r.a.

*Bende dünyada üç şeyi severim.

1.insanlarla iyi geçinmek.

2.külfetli olan şeyleri terk etmek.

3.sofilerin yoluna uymak. İmamı Şafii r.a.

*Bende dünyada üç şeyi severim

1.nebi aleyhisselamın sünnetlerine tabi olmak.

2.nebi aleyhisselamın nuruyla bereketlenmek.

3.nebi aleyhisselamın sünnetlerinde edeple yürümek. nevadirulkulup

*Allah subhanehünün emriyle bir melek her gün üç kere şöyle nida eder.

1-ölmek için yaşayın.

2-yıkılması için binalar yapın.

3-yok olması için mal biriktirin. İbni Abbas r.a.

*Binalara harcanan lar hariç Âdemoğlunun harcadığı her şey için ecir ve sevap vardır. H.şerif meali

*Uygun olmayan üç şey

1-Yiyemeyeceğiniz kadar toplamaktan.

2-elde edemeyeceğiniz şeyleri ummaktan.

3-oturamayacağınız binalar yapmaktan Allah Teâlâ’dan hayâ etmeyecemisiniz? H.şerif meali tefcir

*Üç şey kimde bulunursa imanın tadını bulur.

1-her şeyden çok Allah ve resulünü sevmek.

2-sevdiği kimseleri Allah için sevmek.

3-küfre düşmeyi ateşe atılmak kadar kötü görmek. H.şerif meali

*1-İnsanlar senin elinden ve dilinden gelecek zararlardan emin olmadıkça sen Müslüman olamazsın.

2-ilminle amel etmedikçe âlim olamazsın.

3-takva olmadıkça abid olamazsın.

4-dünyayı sevdiğin müddetçe zahit olamazsın.

5-susmaya devam et.

6-tefekkürü çoğalt.

7-gülmeyi azalt.

Çünkü Çok gülmek kalbi bozar. H.şerif meali

*1-İktisat edeni Allah zengin yapar.

2-savurgan olanı Allah fakir yapar.

3-alçak gönüllüyü Allah yüceltir.

4-büyükleneni Allah alçaltır. H.şerif meali

*Ana babanın edeplendirmediğini zaman edeplendirir.

Zamanın edeplendirmediğini ateş edeplendirir. H.şerif meali

*Allaha ve ahiret gününe iman eden ya hayırlı söz söylesin yâda sussun.

Allaha ve ahiret gününe iman eden komşusuna ikram etsin.

Allaha ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. H.şerif meali

*Utanmak imandandır.

-İnsanlardan utanmayan Allahtan da utanmaz.

-Hikmetin başı Allah korkusudur. H.şerif meali

-Birbirinize kin ve buğuz beslemeyin.

-Birbirinizi kıskanmayın.

-Birbirinize sırtınızı dönmeyin.

Hepiniz kardeş olarak Allahın kulu olun.

Bir Müslümanın bir Müslümanı üç günden çok terk etmesi helal olmaz. H.şerif meali

*Mü’min kardeşin hakkında şamata yapıp sevinme zira Allah ona rahmet eder seni sevindiğin şeye müptela kılar. Kendi ayıp ve kusurlarıyla meşgul olup insanların ayıplarıyla meşgul olmayı bırakan kimseye müjdeler olsun. H.şerif meali

Kıyamette ilk hesaba çekilecek üç sınıf.

1-harpteki muharip.

2-âlimler ve kurralar.

3-zenginler. H.şerif meali

*Cennetin kapısında üç şey yazılıdır.

1-amelimizin karşılığını bulduk.

2-gönderdiklerimizde karlı çıktık.

3-dünyada bıraktıklarımızdan zarar ettik. Malik bin dinar

*Saadet ve mutluluk

1-Geniş bir ev.

2-İyi bir komşu.

3-.iyi bir binek Müslümanın saadetindendir. H.şerif meali

*Ezanın tesiri ve faidesi

-Sizden birinizin hayvanı huysuz,

-Hanımı kötü huylu.

-Ehli beytinden birisi geçimsiz olursa kulağına ezan okusun. H.şerif meali

*Ya eba zer:

-Kabirleri ziyaret sana ahireti hatırlatır.

-Mevtaları yıkamak tesirli bir vaazdır.

-Cenaze namazlarını kılmak seni mahzun eder. Zira hüzünlü kişi kıyamet günü Allahın himayesinde olacaktır. H.şerif meali

*Kıyamet günü üç kişinin hasmı benim.

  1. mağdur eden.

2.hür bir adamı satıp parasını yiyen.

3.bir işçi çalıştırıp ücretini vermeyen h.şerif meali

*Bir topluluğu seven kesinlikle onlarla beraber haşir olunur. H.şerif meali

Allah ile kul arasında üç perde vardır.

1-mal.

2-evlat.

3-beden.

-Maldan vaz geçince tevhidi ef’al.

-Evlattan vaz geçince tevhidi sıfat.

Bedenden vaz geçince tevhidi zat mertebeleri oluşur beyan 7.476

*Allah Teâlâ sizi üç şeyden korudu.

1.toplu helak olmaktan.

2.ehli batılın ehli hakka galip gelmesinden.

3.dalalette birleşmenizden. H.şerif meali

*Nefslerin fıtratında hakkı sevmek vardır. Mektubat

*Allah Teâlâ bir kuluna buğuz ederse ona üç şey verip üç şey alır.

1.salihlerle sohbeti verir onlardan kabul görmez.

2.salih amelleri yapmayı nasip eder, ihlası nasip etmez.

3.hikmet verir sadakat vermez. Hükema

*İlim tohum, amel ekindir, suyu ise ihlastır. İhya 4.548

*Akıllı insanlar amel ederler

Amel eden insanlar ihlaslı olurlar. Cüneydi bağdadi

*Allah Teâlâ’nın en hayırlı kulları üç sınıftır.

1-dili yalan söylemeyen.

2-kalbi günah işlemeyen.

3-namusunu muhafaza eden. İhya 3.201

*Üç şey kalbe nur geldiğine işaret ve alamettir.

1.ebedi âleme yönelmek

2.gururlanmaktan uzaklaşmak

3.gelmeden önce ölüme hazırlanmak

*Üç şeyden sakın

1.bir topluluğa giren izin almadan oturmasın

2.iki kişiye rastlayan izin almadan oturmasın

3.iki kişi otururken arasına oturmasın. H.ş. meali

*Üç şeyden birisini yerine getirenin amel defteri kapanmaz

1.sadakai cariye.

2.faideli ilim.

3.salih evlat H.ş. meali

*Bir kişide üç haslet bulunursa salih olduğunda şüphe etmeyin.

1-yakınları onu övüyorlarsa.

2-komşusu onu övüyorsa.

3-arkadaşı onu övüyorsa. Haz. Ömer

*Dünya işleri sana kolaylaşıyor ahiret işleri zorlaşıyorsa sen iyi bir durumda değilsin.

Dünya işleri sana zorlaşıyor da ahiret işleri kolaylaşıyorsa sen iyi bir haldesin.h.ş.meali Kenzulümmal

Seferde Üç husus

1-Yolculukta azığı paylaşmak

2-Arkadaşlarıyla iyi geçinmek.

3-Mübah mizah mürüvvettendir.

*Hazarda üç husus

*1- mescide devam etmek.

2-Kur’anı kerim okumak.

3-Allah için ihvan edinmek mürüvvettendir. R.beyan

*Âdemoğlu öldüğünde insanlar geride ne bıraktı derler.

Meleklerde ahirete ne gönderdi derler. R.beyan 9.448

Ahirete hazırlık için üç tavsiye

1-Ya eba zer gemini yenile çünkü deniz derindir.

2-Azığını tam al çünkü yolculuk uzundur.

3-Yükünü hafiflet çünkü yokuş çok sarptır. H.şerif meali

*En faziletli üç amel

1-vaktinde kılınan namaz.

2-ana babaya iyilik.

3-allah yolunda cihad. ibni mes’ud h.ş.meali

*Üç şeye dikkat

1-Ya muaz: nerede olursan Allah Teâlâ’ya karşı takva ol.

2-Bir günah işlersen peşinden bir sevap işle ki onu temizlesin.

3-İnsanlar ilede iyi geçin h.ş.meali

*Üç sınıf insandan uzak dur

1.allahtan gafil âlimler

2.dalkavuk fakirler

3.cahil sofiler

*Üç sınıf insana Allah lanet eder

1.yalan şahitlik eden

2.adaletsiz hüküm vermek

3.müslümana kâfir demek h.ş.meali

*Ahlakı kötü olan kendisine eziyet eder.

-Çok düşünen hasta olur.

*insanlarla çok oturanın kerameti gidip mürüvveti sakıt olur. H.şerif meali

*Bir toplumun efendisi fasık olursa.

En rezilide baş olursa belayı bekleyin. Mecmeuzzevaid.

*Üç nasihat

-Ya eba zer diline sahip olmak gibi takva yoktur.

-Tedbir gibide akıl yoktur.

-Güzel ahlak gibi şeref yoktur. H.ş.meali

*dört tavsiye

1-Ya eba hüreyre hayatta oldukça cum’a günü erken kalk yıkan.

2-Boş durup boş konuşma.

3-Her ay üç gün oruç tut. Bir seneyi tutmuş olursun.

4-Sabaha kadar namaz kılsanda Sabahın sünnetini asla bırakma. H.ş.meali

Üç gözün sahibini ateş yakmayacaktır

1-haşyetullahtan dolayı ağlayan göz.

2-allah yolunda nöbet tutan göz.

3.harama bakmayan göz. H.ş meali

*Allah Ahiret için çalışanın dünyasına kâfidir.

-Allah Teâlâ İçini düzeltenin aleni işlerini düzeltir.

-Allah ile arasını düzeltenin insanlarla arasını Allah düzeltir. R.beyan 4.199

*Üç dua makbuldür.

1-babanın evladına yaptığı dua.

2-müsafirin duası.

3-mazlumun duası. H.ş.meali

*Üç ayet bir birine yakın olarak indi

1-namaz kılın zekât verin.

2-allaha ve resulüne itaat edin.

3-bana ve ebeveynine teşekkür et.

Bunlardan Birisi eksik olursa diğeri makbul olmaz. H.ş.meali

*Osmanlıda üç esas

1-ehlisünnet.

2-hanefi.

3-tasavvuf

*Peşkeşe üç cum ’ayı terk edenin kalbi mühürlenir. ramuzülehadis.

*Aptesli yatıp ölen kimse şehid sevabıyla ölür. Ramuz

*İlim sahibi olmak için dört usul

1.Yeminini yerine getiren.

2.Dilini yalandan koruyan.

3.Kalbi doğru olan.

4.Midesini ve namusunu koruyan kimse ilimde rüsuh bulur. Ramuz

*üç emir

1-Zulüm yapmaktan sakının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıktır.

2-Fühşiyattan uzak durun çünkü Allah fuhşu sevmez.

3-Cimrilikten sakının çünkü sizden öncekiler cimri olup Sılai rahmi kestiler helak oldular.keşfulhafa

*Dünyanın anahtarı tokluk

-Ahiretin anahtarı açlıktır.

-Her türlü hayrın aslı Allahtan korkmaktır.

*Üç şeyden mahrum olan dünya ve ahiretin hayırlarından mahrum kalır.

1-insanları idare edecek akıl.

2-akısızları idare edecek yumuşak huy.

3-haramlardan koruyacak takva.

*Gaflet üç çeşittir.

1-zikrullahtan gaflet.

2-sabah namazında gaflet.

3-dinde gaflet.

*Dört şey

1.ilmin bereketi hocaya hürmettedir.

2.imanın bekası Allahın emirlerine tazim ve hürmet etmektedir.

3.hayatın lezzeti ana babaya iyilik yapmaktadır.

4.cehennemden kurtuluş mahlukata eziyet etmemekledir.hükema

*Dört şey bedeni kuvvetlendirir.

1.et yemek.

2.güzel koku.

3.çok yıkanmak.

4.keten giymek.

*Dört şey bedeni zayıflatır

1.çok cima.

2.çok üzüntü.

3.aç karnına çok su içmek.

4.çok ekşi yemek.

*Dört şey gözü kuvvetlendirir

1.kıbleye dönük oturmak.

2.uyumadan göze sürme çekmek.

3.yeşile bakmak.

4.temiz elbise giymek.

*Dört şey gözü zayıflatır

1.Pis şeylere bakmak.

2.asılan adama bakmak.

3.avret yerlerine bakmak.

4.sırtını kıbleye dönüp oturmak

*Dört şey cimayı kuvvetlendirir

1.serçe eti yemek.

2.fıstık yemek.

3.maydonoz yemek.

4.acı yonca

*Dört çeşit uyku

1.sırt üstü uyumak peygamberlerin uyku şekli

2.sağ tarafa dönük uyumak zahit ve abidlerin uyku şekli.

3.sol tarafa dönük uyumak meliklerin uyku şekli.

4.yüz üstü uyumak şeytanların uyku şekli.

*Dört şey aklı ziyadeleştirir.

1.boş konuşmayı bırakmak.

2.âlimlerle oturmak.

3.salihlerle oturmak.

4.kur’anı kerim okumak

*Dört şeyin kendisi ibadettir.

1.devamlı aptesli olmak.

2.çok secde etmek.

3.mescid ve camilere devam etmek.

4.kur’anı kerimi çok okumak. İhya

*Dört gerçek

1-Hırslı mahrumdur.

2-Rızık taksim olunmuştur.

3-Cimri mezmüm ve kötüdür.

4-Kıskanç mahzun ve üzüntülüdür. İmamı Şafii

*Mü’minin alameti dörttür

1.kalbini kibir ve düşmanlıktan temizlemek.

2.dilini yalan ve gıybetten temizlemek.

3.gölünü gösterme ve duyurmadan temizlemek.

4.mideyi haram ve şüpheli şeylerden temizlemek. H.ş.meali

*Dört şeyi yerine getiren cennetliktir.

1.oruçlu olmak.

2.cenazeye katılmak.

3.açları doyurmak.

4.hasta ziyaret etmek. H.ş.meali

*Cennet dört insana âşıktır.

1.kur’anı kerim okuyan.

2.dilini koruyan.

3.açları doyuran.

4.ramazan ayında oruç tutan. H.ş.meali

*Dört şey insanı sağlıklı yapar

1.bakire ile evlenmek.

2.sol tarafa dönük uyumak.

3.sıcak suyla yıkanmak.

4.Seher vakti elma yemek. dürretülvaizin

*Dört şey

1-allahın rızasını aradık ibadetlerde bulduk.

2-rızık genişliğini aradık duha namazında bulduk.

3-din selametini aradık dili korumakta bulduk.

4-kabri nurlandırmayı aradık gece namazda bulduk. Ebubekir verrak

*Dört şey büyük günahtır.

1.Dünyayı elde etmek için dini alet etmek.

2.salihleri sevdiğini söyleyip onlar gibi yaşamamak.

3.zenginleri kötüleyip onlardan almak.

4.çalışmayıp başkalarına yük olmak. Tefcir 85

*İnsanda dört kuvvet

1.kuvvai gadabiyye.

2.kuvvei şeheviyye.

3.kuvvei vehmiyye.

4.kuvvai akliye.

Hepsi tedip ve tehzibe muhtaçtır. Hükema

*En büyük acziyet: cenneti amelsiz rızkı duasız istemektir..

En büyük cimrilik gücü yettiği halde aç bir insanı doyurmamaktır. Hükema

*Hazreti ali r.a. Hazreti ömere dört nasihati. R.a.

1.Ya Ömer kesin bildiğin şeye şüphe karıştırma.

2.İlmine cehalet karıştırma.

3.Zan ettiğiğin bir şeyi hak sanma.

4.İyi bilki dünyadan ancak giyip eskittiğin, yiyip içtiğin. Senindir.

*Ya emirel mü’minin senden öncekilere kavuşmak isterse şu dört şeyi yap

1.emelini kısa tut.

2.doyuncaya kadar yeme.

3.izarını kısalt.

4.gömleğine yama yap. Hayatussahabe 332

Evlilikte dört şey aranır

1.mal.

2.cemal.

3.din.

4.hasep. Sen dini seç ihya 2.58

*Ölüm döşeğinde hazreti ali r.a. Hazreti hasan. R.a vasiyeti

Ya hasan şu dört şeye dikkat et

1.en büyük zenginlik akıldır.

2.en büyük fakirlik ahmaklıktır.

3.en büyük vahşet kibirdir.

4.en büyük cömertlik güzel ahlaktır.

*Ya hasan şu dört şeyden sakın

1.ahmak ile dost olma çünkü o sana faideli olacağım derken zarar verir.

2.yalancı ile dost olma çünkü o sana yakını uzak uzağı yakın gösterir.

3.cimri ile arkadaş olma çünkü en muhtaç olduğun anda senden uzaklaşır.

4.facir ilede arkadaş olma çünkü o seni çok değersiz bir şeye satar.

*Ya hasan

Sözü söyleyene bakma söylediği söze bak

*Ya hasan

Her kardeşlik biter bir şey beklenmeyen kardeşlik kalır. Hayatussahabe 332

*Dört usul

1-İktısad eden zengin olur.

2–İsraf eden fakir olur.

3–Tevazu sahibini Allah yüceltir.

4-Kibirli olanı Allah alçaltır. H.ş.meali

*Dört şeyi terk etmeden dört şey elde edilmez.

1.Dünyayı terk etmeden cennet elde edilmez.

2.faniyi bırakmadan baki elde edilmez.

3.nefsin isteklerini bırakmadan rızai ilahi elde edilmez.

4.dünya rahatını bırakmadan ahiret rahatı elde edilmez. Hükema

*İnsanın kemalatı dört şeylerdir.

1.nefs ve nefs ile alakalı şeyleri bilmek.

2.allah Teâlâ’yı ve onunla alakalı şeyleri bilmek.

3.dünya ve dünya ile alakalı şeyleri bilmek.

4.ahiret ve ahiret ile alakalı şeyleri bilmek. R.beyan

*Yaşadığımız zaman dört şeye muhtaçtır.

1.süküt.

2.evinde oturmak.

3.aza kanaat.

4.ölümsüz olan allaha güvenmek. Hükema

*dört şey tahakkuk ederse riayet edilecek dört husus

1.İnsanlar sözlerinde durmaz olduklarında

2.emanete hıyanet ettiklerinde.

3.parmaklarını birbirine geçirip durduklarında

4.dedikoduyla vakit geçirdiklerinde.

1.dilini tut.

2-iyi ve güzel olanı al

3.kötü ve hoş olmayanı bırak.

4.sadece kendini kurtarmaya bak insanları kurtarmayı bırak. Hükema tefcir

*Dört şeyle amel eden sanki bütün sünnetleri yerine getirmiş olur.

1.allah Teâlâ’yı ve emirlerini kendi nefsine tercih etmek.

2.ahireti ve ahiret işlerini dünya ve dünya işlerine tercih etmek

3.fakirliği zenginliğe tercih etmek.

4.dünya işlerinde tedbirli olmak.

*Dört şey kimde bulunursa namaz kılıp oruç tutsa da her ne kadar kendisini Müslüman kabul etsede katışıksız münafıktır.

1.konuştuğu zaman yalan söylemek.

2.söz verdiğinde sözünden dönmek.

3.kendisine verilen emanete ihanet ve hıyanet etmek.

4.brisiyle münakaşa ettiğinde sövüp saymak. H.ş. meali

*Dört şey kimde bulunursa zarar görmez.

1.doğru söz.

2.emanete riayet.

3.güzel ahlak.

4.iffet ve hayâ. İhya

*Dört şeyi yapmak zordur.

1.susmak.

2.tevazu.

3.çok zikir.

4.aza kanat. İhya

*Dört şeyi Allah sübhanehü sevdiklerine verir.

1.susarak ibadet.

2.allaha tevekkül.

3.fukara ve miskinlere tevazu.

4.dünyevileşmemek. İhya

*Ya Muhammed s.a. Senin ümmetine dört şey verdim

1.hesapları uzun olmasın için mallarını çoğaltmadım.

2.kalpleri kararmasın için ömürlerini uzatmadım.

3.tövbesiz ölmesinler için toptan ani ölüm vermedim.

4.kabirlerinde çok beklemesinler için en sona bıraktım. R.beyan

*Miracın dört hediyesi

1.namaz.

2.amenerresul.

3.şirk koşmayanların affı.

4.cennete ilk girmek. R.beyan

*Dört şey şekavet alametidir

1.gözlerden yaş gelmemesi.

2.kalp katılığı.

3.tulu emel.

4.dünyaya karşı hırslı olmak.

*Dört şey dört şeye sebeptir

1.gözlerden yaş akmaması kalplerin kararmasındandır.

2.kalplerin kararması günahların çokluğundandır.

3.günahların çoğalması ölümü unutmaktandır.

4.ölümü unutmak dünyayı çok sevmektendir.

Dünya perest olmak ise bütün hataların başıdır. H.ş meali

*Kemalat dört şeydedir.

1.darlıkta cömert olmak.

2.makam sahibi iken mütevazı olmak.

3.güçlü iken af etmek.

4.karşılık beklemeden iyilikte bulunmak. İmamı ali r.a.

*İlmi ve ameli azda olsa dört şey mukarrebin makamına ulaştırır

1.yumuşak huylu olmak.

2.cömert olmak.

3.güzel ahlak sahibi olmak.

4.tevazu sahibi olmak. Cüneydi bağdadi

*Dört şey görülünce insanları bırak kendini kurtarmaya bak.

1.cimrilik.

2.dünya perestlik.

3.kendini beğenmek.

4.kendi görüşlerine uymak. H.ş.meali kurtubi

*Dört şey zuhur ederse emribilmaruf nehyi anilmünker bırakılır.

1.hayırlı insanlarda dalkavukluk başlarsa.

2.şerli insanlarda fuhuş çoğalırsa.

3.Yetki ve salahiyet ilim, akıl ve yaş bakımından küçüklerin eline geçerse.

4.din ve fıkıh rezillerin eline kalırsa. H.ş.meali ihya ilim bahsi

*Cennette akan dört nehir.

1.su nehri besmelenin miminden.

2.süt nehri Allah kelimesinin hesinden

3.bal nehri rahmanın miminden.

4.sarhoş etmeyen şarap nehri rahim in miminden.

*Kim besmelei şerifeyi her işin başında okursa bu dört nehirden içecek. H.ş.meali

*Allah subhanehünün isimleri

Allah subhanehünün dört bin esması vardır.

Bin tanesini Allahtan başkası bilmez.

Bin tanesini meleklerden başkası bilmez.

Bin tanesi levhimahfuzdadır.

Üçüyüz tanesi Tevrat’tadır.

Üçüyüz tanesi ilcildedir.

Üçüyüz tanesi zeburdadır.

Yüz tanesi kur’anı kerimdedir.

Doksan dokuz tanesi açık bir taneside gizli olup ismi azamdır. Onu ancak enbiya ve mürselin bilir. Kur’anı kerimi hatim edip dua eden ismi azam ile dua etmiş olur. Tefsiri hammami

*Dört yüz hocaya hizmet ettim

Dört bin hadisi şerif okudum.

Evvelkilerin ve sonrakilerin ilmini içeren bir hadisi şerif seçip onunla amel ettim.

Oda şu dur:

1-Dünyada kalacağın kadar dünya için çalış.

2-Ahirette kalacağın kadar ahiret için çalış.

3-Muhtaç olduğun kadar allaah için çalış.

4-Dayana bileceğin kadar cehennem için çalış. İmamı şibli r.a. Risalei velediyye

*Ahvalin değişeceğinden endişe etmesem dört sınıf insanın cennetliğine şehadet ederdim.

1.allah için mihrini kocasına bağışlayıp kocasını razı eden kadın.

2.kalabalık bir ailesi olup helalinden onların nafakasını temin etmek için gayret eden adam.

3.sütün memeye dönmediği gibi bir daha işlememek üzere tövbe eden taib.

4.ana babasına iyilik yapan. R.beyan

*Dört haslet hangi Mü’minde bulunursa af edilip cennete girer.

1.oruç

2.azda olsa sadaka.

3.hasta ziyareti

4.cenazeye katılmak

*Müslümanlara karşı dört hak

1.iyilerine yardım etmek.

2.günahkârlarına istiğfar etmek.

3.sırt çevirenlere dua etmek.

4.tövbekârlarını sevmek. İhya

*Müslümanın mutluluğu dört şeydedir.

1.saliha hatun.

2.iyi komşu.

3.güzel binek.

4.geniş ev.

*Dört şeyde Müslümanı mutsuz eder.

1.kötü huylu hatun.

2.kötü komşu.

3.kötü binek.

4.dar ev.

*dört şey Müslümana yakışmaz.

1.hakaret.

2.lanet etmek.

3.çirkin iş.

4.kabalık. H.ş.meali

*Dört şey dört şeye sebep olur.

1.akıl riyasete.

2.isabetli görüş siyasete

3.ilim saygıdeğer olmaya

4.güzel ve yumuşak ahlak vakara. Nuşirevan

*Dört şey dört şeyi giderir.

1.akıl öfkeyi

2.din kıskançlığı

3.salih amel gıybeti

4.hayâ tamahkârlığı

*Dört haslet kimde bulunursa dünya ve ahiret iyiliklerini üzerinde toplamış olur.

1.şükür eden kalp

2.zikir eden bir dil

3.otuacağı bir ev

4.saliha bir hatun. H.ş.meali

*Dört şeye riayet ederek ilmi öğrendim.

1.kedi gibi mütevazı oldum

2.merkep gibi sabırlı oldum

3.kargalar gibi sabahladım

4.köpekler gibi diz çöktüm. İmamı azam r.a.

*Dört hasleti sebebiyle sahip olduğu nimetler, zülkarneyne verildi.

1.güçlü iken af ederdi

2.söz verdiğinde yerine getirirdi

3.konuştuğu vakit doğru konuşurdu..

4.yarını için mal biriktirmezdi

*Dört şey kıyamet alametidir.

1.malın çoğalması

2.savaşların ve cinayetlerin çoğalması

3.ticaretin çoğalması

4.zulmün çoğalması. H.ş.meali

*Dört çeşit cehalet vardır

1.sual ve itirazları kıskançlık ve kindarlıktan yapanlar

2.sual ve itirazları ahmaklıktan yapanlar

3.bilmeyip öğrenmek isteyenler

4.cahil olup doğruyu ve hakikati arayanlar

*Dört tavsiye

1.insanların elindekilerden ümidini kes bu zenginliktir

2.tamahkâr olma bu fakirliktir

3.namazını son namazın gibi kıl

4.özür dileyecek bir şey yapma. H.ş.meali

*Dört şey kendisi yapmış gibi sevaptır

1.hacca gidenin ihtiyaçlarını karşılamak

2.allah yolunda hizmet edenin ihtiyaçlarını karşılamak

3.gazaya gidenlerin geride bıraktıklarının ihtiyaçlarını karşılamak

4.oruçluya iftar vermek h.ş.meali

*Dört şeyi dört şeyle yıkayınız

1-yüzlerinizi gözyaşıyla

2.dillerinizi zikirle

3.kalplerinizi haşyetullah ile

4.günahlarınızı tövbe ve istiğfar ile. Ehli marifet

*Dört şey kalbi nurlandırır

  1. mideyi aç tutmak

2.salih arkadaş

3.geçmiş günahları hatırlamak

4.tulu emeli terk etmek

*Dört şey kalbi karartır.

1.tok karın

2.kötü arkadaş

3.günahları unutmak

4.tuluemel. Ehli marifet

*Dört haslet kimde bulunursa hayırlı bir insandır.

1.aldatmayan bir kalbe sahip olmak

2.mağdur etmeyen bir kalbe sahip olmak

3.kin gütmeyen bir kalbe sahip olmak

4.hased ve kıskançlık olmayan bir kalbe sahip olmak

*Dört şeyden sual

1.gençliğini nerede geçirdin

2.ömrünü nerede tükettin

3.ilminle ne yaptın

4.malını nereden kazanıp nereye harcadın. H.ş.meali

*Dört şey çirkin olup dört kişide dahada çirkindir.

1.devlet başkanlarında cimrilik

2.hâkimlerde yalancılık

3.âlimlerde hiddet ve öfke

4.kadınlarda hayâsızlık. Nuşirevan

*Dört şey dünyanın düzenli olmasına sebeptir.

1.âlimlerin ilmi

2.devlet başkanlarının adaleti

3.zenginlerin cömertliği

4.fakirlerin duası

*1.âlimlerin ilmi olmasaydı insanlar helak olurdu

2.amirler adaletli olmasaydı insanlar birbirlerini yerlerdi

3.cömertler olamasaydı fakirler helak olurdu

4.fakirlerin duaları olmasaydı zenginler helak olurdu. Hükema

*Din ve dünyanın düzeni dört adama bağlıdır.

1.ilmiyle amel eden âlimler

2.öğrenmekten kaçınmayan cahiller

3.cimrilik yapmayan zenginler

4.ahiretini dünyaya satmayan fakirler. İmamı ali r.a.

*Dört şeyin dördüncüsünden olma

1.ya âlim ol

2.ya talebe ol

3.ya dinleyen ol

4.bunların haricinde dördüncüsünden olma ki helak olursun. H.ş.meali

*Allah sübhanehü insanları sekiz haslette yarattı

Dört tanesi cennet ehli içindir.

1.güler yüz

2.güzel söz

3.müttaki kalp

4.cömert el.

*Dört taneside cehennem ehli içindir.

1.asık surat

2.çirkin söz

3.katı kalp

4.cimri el. H.ş.meali

*İlim beş şeye dikkatle öğrenilir

1.güzel dinlemek

2.iyi anlamak

3.ezberlemek

4.öğrendiğiyle amel etmek

5.öğrendiklerini öğretmek sufyan bin uyeyne

*Beş kere Rabbena diye dua edenin duası kabul olur. R.beyan

*Peygamberimize verilen beş husus

1.bir aylık yoldan düşmana korku vermek

2.ganimetlerin helal olması

3.yeryüzünün mescit olması

4.şefaat

5.bütün insanlara peygamber olması. H.ş.meali

*Beş kale

1.yakin ve kesin iman

2.ihlas ve samimiyet

3.farzları eda etmek

4.sünnetleri yerine getirmek

5.edebi korumak. Tefcir

*Beş şey kıyamet alametidir.

1.ilmin kalkması

2.cehaletin yaygınlaşması

3.içkinin çok içilmesi

4.zinanın çoğalması

5.erkeklerin azalıp kadınların çoğalması. H.ş.meali

*Hızır aleyhisselamın tamir ettiği duvardaki mevcut olan altından levhanın üzerinde yazılı beş ikaz

1.kadere inandığını söyleyen kimsenin üzülmesine şaşarım

2.rızkın taksim olunduğuna inanıp sıkıntılara girene şaşarım

3.öleceğine inanıp ferahlanan insana şaşarım

4.hesaba inanıp gaflete düşene şaşarım

5.dünyanın değişeceğine inanıp ona aldanana şaşarım. “La ilahe illallah Muhammedün Resulüllah”

Öbür yüzündede”inna lillah la ilahe illa ene vahdehü la şerike li halektülhalke vel hayra veşşerre

Tuba limen halektühü lil hayr veveylün limen halektühü lişşerr. Tefcir.56

Beş dua

1.gam ve kederden kurtulmak için: ila ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.

2.zarardaan kurtulmak için: rabbi anni messeniyeddurru veante Arhamurrahimin

3.bir şeyden korkan: hasbunallahu ve nimel vekil

4.hile den kurtulmak için: ve ufavvidu emri ilallah innallahe basirun bil ibad

5.nimetin muhafazası için: ma şaallah la havle vela kuvvete illa billah. tefcir

Beş şey muhabbetullaha alamettir.

1.derya gibi cömert olmak

2.güneş gibi müşfik olmak

3.tıoprak gibi mütevazı olmak

4.ölü gibi zararsız olmak

5.gece gibi örtmek. Hükema

*Ey muhacirler beş şeyin size bulaşmasından allaha sığınırım

1.bir toplumda fuhuş yayılırsa onlar taun ve açlığa müptela olurlar

2.ölçü ve tartıda hile yapan bir tolum kıtlığa düşerler

3.zekâtlarını vermeyen bir toplumda kuraklık olur hayvanla olmasa bir damla yağmur yağmaz

4.anlaşmalarını bozan bir toluma düşmanlar musallat olup ellerindeki alır

  1. önderleri Allahın hükmüyle amel etmeyen toplum kendi aralarında sıkıntı yaşarlar h.ş.meali

*Beş şey imansız ölmeye sebeptir

1.namazlara gevşeklik

2.içki içmek

3.ana babaya eziyet

4.müslümanlara sıkıntı vermek

5.ezana saygısızlık. Tenvirulkulub

Beş vazife

1.allah için size sığınanı koruyun

2.allah için bir şey isteyene verin

3.sizi davet edene icabet edin

4.size iyilik yapana karşılık iyilik yapın

5.size komşu olmak isteyene komşu olun. H.ş.meali

*Beş şeyde acele edin

1.günahlardan tövbe etmekte

2.hata ve ayıplara istiğfar etmekte

3.baliğa olan kızlarınızı evermekte

4.borç ödemekte

5.müsafire yemek ikramında

*Beş şey imanın kemalatına delalet eder

1.Allaha tevekkül

2.allahın emirlerine uymak

3.allahın hükmüne teslim olmak

4.allahın kaza ve kaderine rıza göstermek

5.allahtan gelen bela ve musibetlere sabırlı olmak. H.ş.meali

*Beş şey dinin temelidir.

1.allahın mülkü elinden çıkmadıkça ona itaati bırakma

2.allahın hazinesi bitmedikçe rızkından endişe etme

3.düşmanın iblis ölmedikçe onunla savaşmaktan vaz geçme

4.allahın seni af ettiğini bilmedikçe günahkârları ayıplama

5.cennete girmedikçe emin olma

*Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil

1.ihtiyarlamadan önce gençliğin

2.hastalanmadan önce sağlığın

3.fakir olmadan zenginliğin

4.meşguliyet gelmeden boş zamanın

5.ölmeden önce hayatın. H.ş.meali

*Ümmetimin üzerine Bir zaman gelecek beş şeyi unutup beş şeyi sevecekler.

1.dünyayı sevip ukbayı unutacaklar

2.evleri sevip kabirleri unutacaklar

3.malı sevip hesabını unutacaklar

4.kadınları sevip hurileri unutacaklar

5.nefslerini sevip allahı unutacaklar h.ş.meali

*Beş şeyi yapmadan yatma ya ali

1.kur’anı kerimi hatim etmeden

2.dört bin dirhem sadaka vermeden

3.kabeyi ziyaret etmeden

4.dargınlarla barışmadan

5.cennette yerini hazırlamadan yatma

*1-üç ihlası şerif okumak bir hatim okumak gibi sevaptır.

2-Dört fatihai şerife okumak dört bin dirhem sadaka vermek gibi sevaptır.

3.on kere la ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü velehülhamdü ve hüve ala külli şey’in kadir okumak kabeyi tavaf etmiş gibi sevaptır.

4.on kere istiğfarı şerif okumak dargınlarla barışmış gibidir

5.on kere la havle vela kuvvete illa billahilaliyyilazim okumak cennette yerini hazırlamak demektir. H.ş.meali

*Sadaka vermekte beş haslet vardır.

1.malı arttırır

2.hastayı tedavi eder

3.sahibinden belayı önler

4.sırat köprüsünden şimşek gibi geçer

5.hesab ve azap görmeden cennete girer.

*Beş şeyi hafife almak beş şeyin yok olmasına sebep tir.

1.âlimleri küçümsemek dinden olmaya

2.komşuları küçümsemek menfaatin gitmesine

3.devlet büyüklerini küçümsemek dünyasının gitmesine

4.ailesini küçümsemek huzurun gitmesine

5.akrabalarını küçümsemek saygı ve sevgilerinin gitmesine sebep olur.

*İnsanı bekleyen beş akıbet vardır.

1.ölüm ve tasası

2.kabir ve vahşeti

3.münker ve nekirin heybeti

4.mizan ve endişesi

5.sırat ve korkusu

*Beş tanede çaresi vardır

1.beş vakit namaz kılmak ölümü kolaylaştırır

2.öğle namazı kabir korkusundan kurtarır

3.ikindi namazı münker ve nekirin sualini kolaylaştırır

4.akşam namazı mizanı kolaylaştırır

5.yatsı namazı sıratı kolaylaştırır.

Allahım bildiklerimizle amel etmeyi nasip et.

Amellerimizi rızana muvafık et.

İmanla yaşayıp imanla ölmeyi nasip et.

Hidayete tabi olanlara selam olsun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.