HADİSİ ŞERİFLERLE NASİHAT (2)

HADİSİ ŞERİFLER İLE NASİHAT (2)

 

*1.EZANIN FAİDESİ

 

Bir belde de ezan okunduğu zaman, allah sübhanehü o beldeyi o günün azabından korur.

(fayzülkadir 373)

 

*2.ALLAH TEALANIN HAYIR MURAD ETTİĞİ KİMSE

 

Allah sübhanehü bir kuluna hayır murad ederse dinin hükümlerini anlayacak şekilde onu dinde fakih yapar.

Onu dünyaya karşı isteksiz kılar.

Ona kendi ayıp ve kusurlarını gösterir.

(fayzülkadir 377)

 

*3.allah sübhanehü bir kuluna hayır murad ettiği zaman, içinden ve kalbinden ona bir vaiz kılar.

İçinden gelen bir ses ona iyi ve hayırlı şeyleri emr eder.

Onu kötü ve günah olan şeylerden alı koyar. fayzülkadir 378

 

*4. Allah sübhanehü bir kuluna hayır murad ettiği zaman, onu insanlar arasında güzel ve iyi olarak tanıtır.

Ölmeden önce ona salih ve güzel işlerin kapısını açar.

Onun ruhunu güzel ve iyi işleri yaparken alır. feyzulkadir.379

 

*5. Allah sübhanehü bir kuluna hayır murad ettiği zaman, ölmeden önce onu temizler.

Ya resülellah nasıl temizler? Dediler.

O kuluna salih amelleri yapmayı ilham eder.

Onun ruhunu o halde iken alır buyurdu. Feyzulkadir.382

 

 

*6.allah sübhanehü bir kuluna hayır murad ettiği zaman, onu, insanların dini ve dünyevi ihtiyaçlarını karşılamaya muvaffak kılar. feyzukadir.383

 

*7.allah sübhanehü bir kuluna hayır murad ettiği zaman, onu rüyasında azarlayıp ikaz ve irşad eder. feyzulkadir.384

 

*8.allah sübhanehü bir kuluna hayır murad ettiği zaman, dünyada bela ve musibet vererek onu günahlarından temizler.

Allah sübhanehü bir kuluna şer ve kötülük murad ettiği zaman, cezasını ahirette çekmesi için onu günahlarından dolayı dünyada cezalandırmaz. feyzulkadir.385

 

*9.allah sübhanehü bir kuluna hayır murad ettiği zaman,

Onun kalbinin kilidini, perdelerini açar.

Onun kalbine yakini,

Hakiki imanı,

İlmi,

Nuru ve feyzi ilahiyi koyar.

Onun kalbini, kalbine giren iman, ilim, nur ve feyzi muhafaza edip korumaya kabiliyetli yapar.

Onun kalbini;

Haset,

Kibir,

Kin, buğuz, adavet, Dünyaperest olmak gibi manevi hastalıklardan selim kılar.

Dilini sadık ve doğru,

Ahlak ve karakterini düzgün,

Kulaklarını hakkı işiten,

Gözlerini hakkı gören ve ibretle bakan yapar. feyzulkadir.378

 

*10.allah sübhanehü bir hane halkına hayır murad ettiği zaman,

O, hane halkını şeriatın hükümlerini anlayıp yaşamaya muvaffak kılar.

Onların küçükleri yaşça ve ilimce büyüklerine hürmet ve saygı gösterir.

Küçüklerine şefkat ve merhamet ederler.

Onların güzel ve rahat yaşamaları için,

Onlara basiret,

Bereket

Siyaset,

Maişet ve nafakalarında ifrat ve tefritten ve israftan uzak, iktisatlı ve itidalli olmayı nasip eder.

Onlara ayıp, kusur ve günahlarını gösterir, onlarda günahlarına tövbe ederler.

Allah sübhanehü bir hane halkına hayır murad etmediği zaman ise onlara kusurlarını göstermez, onları halleri üzere bırakır. feyzulkadir.388

 

*11.allah sübhanehü bir millete hayır murad ettiği zaman onların fakihlerini, dini iyi anlayıp yaşayan ahiret âlimlerini çoğaltır.

O milletin ahiret cahillerini azaltır.

İlmiyle amil olan o âlim ve fakih konuştuğu zaman onu dinleyen ve ona yardım eden birçok insan bulunur.

ahirete inanmayan, dini bilmeyen cahil konuştuğu zaman ise onu kimse dinlemez, kendisine yardımcıda bulamaz, kahruperişan olur. feyzulkadir.389

 

Allah sübhanehü bildiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin.

Hidayete tabi olanlara selam olsun.

Mütercim Ergün telis