HİKMETLİ SÖZLER (8)

HİKMETLİ SÖZLER (8)

SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN K.S. HAZRETLERİNİN VECİZELERİNDEN

BİR BUKET

 

*“Münkir olan nefsini,

Mü’min olan mevlayı sever”

 

*”işi düzgün olanın içide düzgün olur”

 

*”meyve veren ağaca “kuru” denilmediği gibi,

Eseri devam eden kimseyede “ölü ”denilmez.”

 

*”bu dünyanın cefasından sefasına sıra gelmez.

Gafil olmayın, ilme çalışın.

Giden günler geri gelmez.”

 

*”en büyük keramet, insanlara hak yolu telkin etmektir”

 

*”meyveyi ağacın dalından,

Feyzi kulun kalbinden bahş eden cenab-ı hak,

Her şeyi bir sebebe bağlamış ve kerim olan zatını gizlemiştir”

 

*”ilimsiz ibadetin tadı olmaz.

Tek kanatlı kuş uçmaz”

 

*sözünü tutarsan (söz) olur. Ve seni cennete götürür.

Tutmazsan (köz) olur”

 

*”tefrikaya düşmeyin, kavmiyet gütmeyin”

 

*”ehlisünnetin gayri yanlış yollara sapmayın”

 

*”ilim nuru ilahidir, insan ise kovan!

Kirli bir kovanda arı durmadığı gibi,

İsyan ve zulmetle kirlenmiş vücutta ve kalpte ilim durmaz”

 

*sırf batınla meşgul olanlar mülhiddir.

Sırf zahirle meşgul olanlar da gafildir.

kemalat her ikisinin birleşmesindedir.”

 

*aynaya bakarak iftira sanatlarını geliştirmeye çalışan bedbahtların çırpınmalarından ne çıkar?”

 

*”kendisinde akıl ve imanı kâmil bulunmayan insanlar;

Öfke, hased ve kibre esir olurlar”

 

*”ariflerin ölümüne üzülmeyin.

O (ölüm)gafillerin nazarından kayb olmak içindir.”

 

*”insan bilmediğinin düşmanıdır.

Nurdan haberi olmayan ve ondan zevk almayan insan, nurun düşmanı olur.”

 

*”hulusu kalp ile tahsil olunan ilim, ayni ibadettir.”

 

*”bilmemek insanın havassındandır.

Havassını inkâr etmek, insan için abestir.”

 

*”Mevla’nın işlediği ayni hikmettir.

Dünya ve ahiret menfaatlerine uygun demektir.”

 

*”akılsız baş nasılsa! Rabıtası olmayan kalpte öyledir.”

*”insanı hayırdan ve irşattan alıkoyan yegâne şey nefstir.”

 

*”ilmin evveli marifetullah, sonu tefviz-i umurdur.”

 

*”enbiyanın en büyük mirası şeriat olduğu gibi,

En büyük varisleride âlimlerdir.”

 

*”ihlas ile yapılan ibadetler, belalara manidir.”

 

*”en büyük zabıta, allah korkusudur.

Bu sırra mazhar olan bir kimse, hayatını bununla idare eder.”

 

*müptela olduğunuz bütün darlık ve yoklukların hepsi, hidayete davet ve ikaz içindir.”

 

*”ya rabbi! Dünyayı kalbime koyma!

Elimden de alma!”

 

Üstadım Süleyman Hilmi Tunahan k.s ve hatıralarım Mehmed emre sayfa 56-57

Balıkesir, Eskişehir, Bilecik eski müftüsü